Веб сервіси ПЕП МТСБУ. Запити.

Інформація нажається в рамках проекту з відкритим кодом http://www.ins.com.ua/inscomsep
 

Документація веб сервісів ПЕП МТСБУ

Документ мітить опис веб сервісів для організації автоматичної взаємодії МТСБУ та страховиків - членів МТСБУ в рамках ПЕП МТСБУ

0.20151130.1 

Загальна інформація про веб сервіси


Усі зазначені в документі web-сервіси розподіляються на 2 групи: “Read-only” та “Read-write”, які розміщені на окремих серверах та повністю розмежовані на рівні сервісів.

Сервіси групи “Read-only” призначені для пошуку інформації, в тому числі про укладені договори обов’язкового страхування та довідники.

Сервіси групи “Read-write” призначені для внесення інформації про укладання договорів обов’язкового страхування, їх переоформлення та дострокового припинення.

Для роботи сервісів використовуються формати RestFUL (варіанти відповіді XML/JSON) та SOAP (формат відповіді XML), опис метаданих у форматі wsdl.

Аутентифікація

Для усіх web-сервісів аутентифікація виконується з допомогою токенів HTTP Basic Auth. Токен вказується при кожному запиті. Приклад:

GET /SomeQuery
Host: HostName
Authentication: RXhhbXBsZVVzZXI6VGVzdDExMVRlc3QK

Для використання сервісів групи “Read-write”, окрім токенів, додатково здійснюється VPN-підключення до захищеної мережі, керування доступом до якої здійснюється МТСБУ.

GetHistory

GetHistory - ByCodeAndPlateNum

1.20160519.0 

Отримання інформації про історію страхових випадків для розрахунку коефіцієнту бонус-малус, пошук за ЄДРПОУ та державним реєстраційним номером транспортного засобу (перетин результату пошуку за кожним з параметрів). Перелік символів, заборонених для використання в параметрах даного веб-сервісу: "%", "&", "*", ":", "<", ">", "+", "#", "/", "?", "". У їх випадку використання - сервер поверне помилку 400 або 404.

https://policy.mtsbu.ua/GetHistory.svc/ByCodeAndPlateNum

Параметр

НазваниеОписание
Code

ЄДРПОУ (8 цифр), ІПН (10 цифр) або серія та номер паспорту для осіб, які не мають ідентифікаційного коду (2 літери та 6 цифр)

PlateNum

Державний реєстраційний номер транспортного засобу (літери та цифри, до 10 символів)

Success 200

НазваниеОписание
BMCoef

Розрахований коефіцієнт бонус-малус (число в діапазоні від 0.5 до 2.45)

BMClass

Клас бонус-малус

History

Інформація про історію страхових випадків у форматі таблиці з полями Dinsurer.Name, MainCode, PolicySeries, PolicyNo, StartYear, DPeriod.Name, Surname, BMClass, CaseCount, DVehicleType.Type, AutoDescr, VIN, TotalClaimedAvount, TotalClaimspaid

GET https://policy.mtsbu.ua/GetHistory.svc/ByCodeAndPlateNum/2645802472/BX9482AT HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Authentication: RXhhbXBsZVVzZXI6VGVzdDExMVRlc3QK
Host: https://policy.mtsbu.ua
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)

GetHistory - ByID

1.20160519.0 

Отримання інформації про історію страхових випадків для розрахунку коефіцієнту бонус-малус, пошук за ідентифікаційним номером фізичної особи. Перелік символів, заборонених для використання в параметрах даного веб-сервісу: "%", "&", "*", ":", "<", ">", "+", "#", "/", "?", "". У їх випадку використання - сервер поверне помилку 400 або 404.

https://policy.mtsbu.ua/GetHistory.svc/ByID

Параметр

НазваниеОписание
ID

ЄДРПОУ (8 цифр), ІПН (10 цифр) або серія та номер паспорту для осіб, які не мають ідентифікаційного коду (2 літери та 6 цифр)

Success 200

НазваниеОписание
BMCoef

Розрахований коефіцієнт бонус-малус (число в діапазоні від 0.5 до 2.45)

BMClass

Клас бонус-малус

History

Інформація про історію страхових випадків у форматі таблиці з полями Dinsurer.Name, MainCode, PolicySeries, PolicyNo, StartYear, DPeriod.Name, Surname, BMClass, CaseCount, DVehicleType.Type, AutoDescr, VIN, TotalClaimedAvount, TotalClaimspaid

GET https://policy.mtsbu.ua/GetHistory.svc/ByID/3006606512 HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Authentication: RXhhbXBsZVVzZXI6VGVzdDExMVRlc3QK
Host: https://policy.mtsbu.ua
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)

GetHistory - ByIDOrVIN

1.20160519.0 

Отримання інформації про історію страхових випадків для розрахунку коефіцієнту бонус-малус, пошук за ідентифікаційним номером фізичної особи та VIN транспортного засобу (об’єднання результату пошуку за кожним з параметрів). Перелік символів, заборонених для використання в параметрах даного веб-сервісу: "%", "&", "*", ":", "<", ">", "+", "#", "/", "?", "". У їх випадку використання - сервер поверне помилку 400 або 404.

https://policy.mtsbu.ua/GetHistory.svc/ByIDOrVIN

Параметр

НазваниеОписание
ID

ЄДРПОУ (8 цифр), ІПН (10 цифр) або серія та номер паспорту для осіб, які не мають ідентифікаційного коду (2 літери та 6 цифр)

VIN

VIN (літери та цифри, до 17 символів), при пошуку відбувається наступне приведення символів: I=i=1, O=o=Q=q=0, S=5, G=6, З=3

Success 200

НазваниеОписание
BMCoef

Розрахований коефіцієнт бонус-малус (число в діапазоні від 0.5 до 2.45)

BMClass

Клас бонус-малус

History

Інформація про історію страхових випадків у форматі таблиці з полями Dinsurer.Name, MainCode, PolicySeries, PolicyNo, StartYear, DPeriod.Name, Surname, BMClass, CaseCount, DVehicleType.Type, AutoDescr, VIN, TotalClaimedAvount, TotalClaimspaid

GET https://policy.mtsbu.ua/GetHistory.svc/ByIDOrVIN/3310900637/X9L21230040023969 HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Authentication: RXhhbXBsZVVzZXI6VGVzdDExMVRlc3QK
Host: https://policy.mtsbu.ua
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)

GetHistory - ByNameAndPlateNum

1.20160519.0 

Отримання інформації про історію страхових випадків для розрахунку коефіцієнту бонус-малус, пошук за прізвищем особи та державним реєстраційним номером транспортного засобу (перетин результату пошуку за кожним з параметрів). Перелік символів, заборонених для використання в параметрах даного веб-сервісу: "%", "&", "*", ":", "<", ">", "+", "#", "/", "?", "". У їх випадку використання - сервер поверне помилку 400 або 404.

https://policy.mtsbu.ua/GetHistory.svc/ByNameAndPlateNum

Параметр

НазваниеОписание
Name

Прізвище особи (до 100 символів, допускаються літери та спеціальні символи (пробіли, апостроф, дефіс))

PlateNum

Державний реєстраційний номер транспортного засобу (літери та цифри, до 10 символів)

Success 200

НазваниеОписание
BMCoef

Розрахований коефіцієнт бонус-малус (число в діапазоні від 0.5 до 2.45)

BMClass

Клас бонус-малус

History

Інформація про історію страхових випадків у форматі таблиці з полями Dinsurer.Name, MainCode, PolicySeries, PolicyNo, StartYear, DPeriod.Name, Surname, BMClass, CaseCount, DVehicleType.Type, AutoDescr, VIN, TotalClaimedAvount, TotalClaimspaid

GET https://policy.mtsbu.ua/GetHistory.svc/ByNameAndPlateNum/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/AA6856CP HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Authentication: RXhhbXBsZVVzZXI6VGVzdDExMVRlc3QK
Host: https://policy.mtsbu.ua
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)

GetHistory - ByVIN

1.20160519.0 

Отримання інформації про історію страхових випадків для розрахунку коефіцієнту бонус-малус, пошук за VIN транспортного засобу. Перелік символів, заборонених для використання в параметрах даного веб-сервісу: "%", "&", "*", ":", "<", ">", "+", "#", "/", "?", "". У їх випадку використання - сервер поверне помилку 400 або 404.

https://policy.mtsbu.ua/GetHistory.svc/ByVIN

Параметр

НазваниеОписание
VIN

VIN транспортного засобу (літери та цифри, до 17 символів), при пошуку відбувається наступне приведення символів: I=i=1, O=o=Q=q=0, S=5, G=6, З=3

Success 200

НазваниеОписание
BMCoef

Розрахований коефіцієнт бонус-малус (число в діапазоні від 0.5 до 2.45)

BMClass

Клас бонус-малус

History

Інформація про історію страхових випадків у форматі таблиці з полями Dinsurer.Name, MainCode, PolicySeries, PolicyNo, StartYear, DPeriod.Name, Surname, BMClass, CaseCount, DVehicleType.Type, AutoDescr, VIN, TotalClaimedAvount, TotalClaimspaid

GET https://policy.mtsbu.ua/GetHistory.svc/ByVIN/XTA210600H1631625 HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Authentication: RXhhbXBsZVVzZXI6VGVzdDExMVRlc3QK
Host: https://policy.mtsbu.ua
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)

GetPhysical

GetPhysical - ByID

1.20160519.0 

Отримання інформації про фізичну особу, пошук за ідентифікаційним номером фізичної особи. Перелік символів, заборонених для використання в параметрах даного веб-сервісу: "%", "&", "*", ":", "<", ">", "+", "#", "/", "?", "". У їх випадку використання - сервер поверне помилку 400 або 404.

https://policy.mtsbu.ua/GetPhysical.svc/ByID

Параметр

НазваниеОписание
ID

Ідентифікаційний номер фізичної особи (10 цифр, або 2 літери та 6 цифр (серія та номер паспорту для осіб, які не мають ідентифікаційного коду))

Success 200

НазваниеОписание
Surname

Прізвище

Name

Ім'я

PName

По-батькові

GET https://policy.mtsbu.ua/GetPhysical.svc/ByID/3006606512 HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Authentication: RXhhbXBsZVVzZXI6VGVzdDExMVRlc3QK
Host: https://policy.mtsbu.ua
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)

GetVehicle

GetVehicle - ByPlateNum

1.20160519.0 

Отримання інформації про транспортний засіб, пошук за державним реєстраційним номером транспортного засобу та, при необхідності, його маркою. Перелік символів, заборонених для використання в параметрах даного веб-сервісу: "%", "&", "*", ":", "<", ">", "+", "#", "/", "?", "". У їх випадку використання - сервер поверне помилку 400 або 404.

https://policy.mtsbu.ua/GetVehicle.svc/ByPlateNum

Параметр

НазваниеОписание
PlateNum

Державний реєстраційний номер транспортного засобу (літери та цифри, до 10 символів)

Mark

Марка авто (ціле число, параметр не обов’язковий)

Success 200

НазваниеОписание
VIN

VIN транспортного засобу;

FContract_RegNo

Державний реєстраційний номер транспортного засобу;

FContract_DMarkID

Код марки транспортного засобу;

FContract_DMark_Name

Назва марки транспортного засобу;

FContract_DModelID

Код моделі транспортного засобу;

FContract_DModel_Name

Назва моделі транспортного засобу;

FContract_VehicleType_Code

Тип транспортного засобу.

GET https://policy.mtsbu.ua/GetVehicle.svc/ByPlateNum/AA4057MH/138 HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Authentication: RXhhbXBsZVVzZXI6VGVzdDExMVRlc3QK
Host: https://policy.mtsbu.ua
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)

GetVehicle - ByVIN

1.20160519.0 

Отримання інформації про транспортний засіб, пошук за VIN транспортного засобу. Перелік символів, заборонених для використання в параметрах даного веб-сервісу: "%", "&", "*", ":", "<", ">", "+", "#", "/", "?", "". У їх випадку використання - сервер поверне помилку 400 або 404.

https://policy.mtsbu.ua/GetVehicle.svc/ByVIN

Параметр

НазваниеОписание
VIN

VIN транспортного засобу (літери та цифри, до 17 символів), при пошуку відбувається наступне приведення символів: I=i=1, O=o=Q=q=0, S=5, G=6, З=3

Success 200

НазваниеОписание
VIN

VIN транспортного засобу;

FContract_RegNo

Державний реєстраційний номер транспортного засобу;

FContract_DMarkID

Код марки транспортного засобу;

FContract_DMark_Name

Назва марки транспортного засобу;

FContract_DModelID

Код моделі транспортного засобу;

FContract_DModel_Name

Назва моделі транспортного засобу;

FContract_VehicleType_Code

Тип транспортного засобу.

GET https://policy.mtsbu.ua/GetVehicle.svc/ByVIN/XTA210600H1631625 HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Authentication: RXhhbXBsZVVzZXI6VGVzdDExMVRlc3QK
Host: https://policy.mtsbu.ua
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)

GetStatus

GetStatus - ByCode

1.20160519.0 

Отримання інформації про статус полісу, пошук за кодом електронного полісу. Перелік символів, заборонених для використання в параметрах даного веб-сервісу: "%", "&", "*", ":", "<", ">", "+", "#", "/", "?", "". У їх випадку використання - сервер поверне помилку 400 або 404.

https://policy.mtsbu.ua/GetStatus.svc/ByCode

Параметр

НазваниеОписание
Code

Код електронного полісу (літери та цифри, 6 символів (включаючи контрольний символ по спец. алгоритму))

Success 200

НазваниеОписание
FContract_MainCode

Код електронного полісу

FContract_PolicySeries

Серія паперового полісу

FContract_PolicyNo

Номер паперового полісу

FContract_DForm_Code

Форма договору (“Physical” - Фізичний (паперовий), “Digital” - Електронний)

FContract_DViewStatus_Code

Статус договору ("Active" - Укладений (емітований/діючий договір), "Canceled" - Достроково припинений, "Duplicate" - Дублікат (паперовий), "Renewed" - Переоформлений (паперовий), "Reserve" - Активна заявка, "CanceledReserve" - Анульована заявка, "OverDueReserve" - Прострочена заявка, "Finished" - Договір, що закінчив свою дію (строково), "NotStarted" - Договір строк дії якого ще не настав)

RequestDate

Дата запиту

FContract_DInsurer_Name

Назва страховика

FContract_DInsurer_StatusDescr

Статус страховика

FContract_DInsurer_OutDate

Дата втрати страховиком членства в МТСБУ

FContract_DInsurer_Phone

Телефон страховика

FContract_DInsurer_Fax

Факс страховика

FContract_DInsurer_EMail

E-mail страховика

FContract_DInsurer_PostAddress

Поштова адреса страховика

FContract_DInsurer_WebSite

Сайт страховика

FContract_RegNo

Державний реєстраційний номер транспортного засобу

FContract_VIN

VIN транспортного засобу

FContract_DVehicleType_Code

Код типу транспортного засобу

FContract_DVehicleType_Name

Назва типу транспортного засобу

FContract_DMarkID

Код марки транспортного засобу

FContract_DModelID

Код моделі транспортного засобу

FContract_AutoDescr

Повна назва транспортного засобу;

FContract_OldCode

Номер попереднього договору (у випадку переоформлення з іншого договору)

FContract_NewCode

Номер наступного договору (у випадку переоформлення на інший договір)

FContract_LifeLimit

Ліміт відповідальності для збитку типу "майно"

FContract_PropertyLimit

Ліміт відповідальності для збитку типу "життя та здоров'я"

FContract_Franchise

Розмір франшизи

GET https://policy.mtsbu.ua/GetStatus.svc/ByCode/Q4PFR8 HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Authentication: RXhhbXBsZVVzZXI6VGVzdDExMVRlc3QK
Host: https://policy.mtsbu.ua
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)

GetStatus - ByPlateNum

1.20160519.0 

Отримання інформації про статус полісу, пошук за державним реєстраційним номером транспортного засобу. Перелік символів, заборонених для використання в параметрах даного веб-сервісу: "%", "&", "*", ":", "<", ">", "+", "#", "/", "?", "". У їх випадку використання - сервер поверне помилку 400 або 404.

https://policy.mtsbu.ua/GetStatus.svc/ByPlateNum

Параметр

НазваниеОписание
PlateNum

Державний реєстраційний номер транспортного засобу (літери та цифри, до 10 символів)

Success 200

НазваниеОписание
FContract_MainCode

Код електронного полісу

FContract_PolicySeries

Серія паперового полісу

FContract_PolicyNo

Номер паперового полісу

FContract_DForm_Code

Форма договору (“Physical” - Фізичний (паперовий), “Digital” - Електронний)

FContract_DViewStatus_Code

Статус договору ("Active" - Укладений (емітований/діючий договір), "Canceled" - Достроково припинений, "Duplicate" - Дублікат (паперовий), "Renewed" - Переоформлений (паперовий), "Reserve" - Активна заявка, "CanceledReserve" - Анульована заявка, "OverDueReserve" - Прострочена заявка, "Finished" - Договір, що закінчив свою дію (строково), "NotStarted" - Договір строк дії якого ще не настав)

RequestDate

Дата запиту

FContract_DInsurer_Name

Назва страховика

FContract_DInsurer_StatusDescr

Статус страховика

FContract_DInsurer_OutDate

Дата втрати страховиком членства в МТСБУ

FContract_DInsurer_Phone

Телефон страховика

FContract_DInsurer_Fax

Факс страховика

FContract_DInsurer_EMail

E-mail страховика

FContract_DInsurer_PostAddress

Поштова адреса страховика

FContract_DInsurer_WebSite

Сайт страховика

FContract_RegNo

Державний реєстраційний номер транспортного засобу

FContract_VIN

VIN транспортного засобу

FContract_DVehicleType_Code

Код типу транспортного засобу

FContract_DVehicleType_Name

Назва типу транспортного засобу

FContract_DMarkID

Код марки транспортного засобу

FContract_DModelID

Код моделі транспортного засобу

FContract_AutoDescr

Повна назва транспортного засобу;

FContract_OldCode

Номер попереднього договору (у випадку переоформлення з іншого договору)

FContract_NewCode

Номер наступного договору (у випадку переоформлення на інший договір)

FContract_LifeLimit

Ліміт відповідальності для збитку типу "майно"

FContract_PropertyLimit

Ліміт відповідальності для збитку типу "життя та здоров'я"

FContract_Franchise

Розмір франшизи

GET https://policy.mtsbu.ua/GetStatus.svc/ByPlateNum/AA4057MH HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Authentication: RXhhbXBsZVVzZXI6VGVzdDExMVRlc3QK
Host: https://policy.mtsbu.ua
Connection: Keep-Alive

GetStatus - BySeriesAndNumber

1.20160519.0 

Отримання інформації про статус полісу, пошук за серією та номером паперового полісу. Перелік символів, заборонених для використання в параметрах даного веб-сервісу: "%", "&", "*", ":", "<", ">", "+", "#", "/", "?", "". У їх випадку використання - сервер поверне помилку 400 або 404.

https://policy.mtsbu.ua/GetStatus.svc/BySeriesAndNumber

Параметр

НазваниеОписание
Series

Серія паперового полісу (2 літери)

Number

Номер паперового полісу (7 цифр)

Success 200

НазваниеОписание
FContract_MainCode

Код електронного полісу

FContract_PolicySeries

Серія паперового полісу

FContract_PolicyNo

Номер паперового полісу

FContract_DForm_Code

Форма договору (“Physical” - Фізичний (паперовий), “Digital” - Електронний)

FContract_DViewStatus_Code

Статус договору ("Active" - Укладений (емітований/діючий договір), "Canceled" - Достроково припинений, "Duplicate" - Дублікат (паперовий), "Renewed" - Переоформлений (паперовий), "Reserve" - Активна заявка, "CanceledReserve" - Анульована заявка, "OverDueReserve" - Прострочена заявка, "Finished" - Договір, що закінчив свою дію (строково), "NotStarted" - Договір строк дії якого ще не настав)

RequestDate

Дата запиту

FContract_DInsurer_Name

Назва страховика

FContract_DInsurer_StatusDescr

Статус страховика

FContract_DInsurer_OutDate

Дата втрати страховиком членства в МТСБУ

FContract_DInsurer_Phone

Телефон страховика

FContract_DInsurer_Fax

Факс страховика

FContract_DInsurer_EMail

E-mail страховика

FContract_DInsurer_PostAddress

Поштова адреса страховика

FContract_DInsurer_WebSite

Сайт страховика

FContract_RegNo

Державний реєстраційний номер транспортного засобу

FContract_VIN

VIN транспортного засобу

FContract_DVehicleType_Code

Код типу транспортного засобу

FContract_DVehicleType_Name

Назва типу транспортного засобу

FContract_DMarkID

Код марки транспортного засобу

FContract_DModelID

Код моделі транспортного засобу

FContract_AutoDescr

Повна назва транспортного засобу;

FContract_OldCode

Номер попереднього договору (у випадку переоформлення з іншого договору)

FContract_NewCode

Номер наступного договору (у випадку переоформлення на інший договір)

FContract_LifeLimit

Ліміт відповідальності для збитку типу "майно"

FContract_PropertyLimit

Ліміт відповідальності для збитку типу "життя та здоров'я"

FContract_Franchise

Розмір франшизи

GET https://policy.mtsbu.ua/GetStatus.svc/BySeriesAndNumber/AI/8620839 HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Authentication: RXhhbXBsZVVzZXI6VGVzdDExMVRlc3QK
Host: https://policy.mtsbu.ua
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)

GetDicts

GetDicts - GetMREOCities

1.20160519.0 

Отримання повного довідника населених пунктів, що мають МРЕО

https://policy.mtsbu.ua/GetDicts.svc/GetMREOCities

Параметр

НазваниеОписание
NULL

Вхідні параметри відсутні

Success 200

НазваниеОписание
DMREOCityID

Ідентифікатор населеного пункту, що має МРЕО;

ZoneCode

Код зони реєстрації;

KOATUU

Код згідно КОАТУУ;

Name

Назва населеного пункту;

TypeOp

Статус операції;

LastDate

Дата останньої операції.

GET https://policy.mtsbu.ua/GetDicts.svc/GetMREOCities HTTP/1.1
User-Agent: Fiddler
Host: https://policy.mtsbu.ua
Authentication: RXhhbXBsZVVzZXI6VGVzdDExMVRlc3QK

GetDicts - GetMREOCitiesChanges

1.20160519.0 

Отримання змін у довіднику населених пунктів, що мають МРЕО, за період

https://policy.mtsbu.ua/GetDicts.svc/GetMREOCitiesChanges

Параметр

НазваниеОписание
StartDate

Дата початку періоду (у форматі ррррммдд)

EndDate

Дата закінчення періоду (у форматі ррррммдд)

Success 200

НазваниеОписание
DMREOCityID

Ідентифікатор населеного пункту, що має МРЕО;

ZoneCode

Код зони реєстрації;

KOATUU

Код згідно КОАТУУ;

Name

Назва населеного пункту;

TypeOp

Статус операції;

LastDate

Дата останньої операції.

GET https://policy.mtsbu.ua/GetDicts.svc/GetMREOCitiesChanges/20150929/20151030 HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Authentication: RXhhbXBsZVVzZXI6VGVzdDExMVRlc3QK
Host: https://policy.mtsbu.ua
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)

GetDicts - GetMarks

1.20160519.0 

Отримання повного довідника марок авто

https://policy.mtsbu.ua/GetDicts.svc/GetMarks

Параметр

НазваниеОписание
NULL

Вхідні параметри відсутні

Success 200

НазваниеОписание
DMarkID

Ідентифікатор марки

Name

Назва марки (укр)

NameRu

Назва марки (рос)

NameEn

Назва марки (англ)

TypeOp

Статус операції

LastDate

Дата останньої операції

GET https://policy.mtsbu.ua/getdicts.svc/getmarks/ HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Authentication: RXhhbXBsZVVzZXI6VGVzdDExMVRlc3QK
Host: https://policy.mtsbu.ua
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)

GetDicts - GetMarksChanges

1.20160519.0 

Отримання змін у довіднику марок авто за період

https://policy.mtsbu.ua/GetDicts.svc/GetMarksChanges

Параметр

НазваниеОписание
StartDate

Дата початку періоду (у форматі ррррммдд)

EndDate

Дата закінчення періоду (у форматі ррррммдд)

Success 200

НазваниеОписание
DMarkID

Ідентифікатор марки

Name

Назва марки (укр)

NameRu

Назва марки (рос)

NameEn

Назва марки (англ)

TypeOp

Статус операції

LastDate

Дата останньої операції

GET https://policy.mtsbu.ua/GetDicts.svc/GetMarksChanges/20151025/20151030 HTTP/1.1
User-Agent: Fiddler
Host: https://policy.mtsbu.ua
Authentication: RXhhbXBsZVVzZXI6VGVzdDExMVRlc3QK

GetDicts - GetModels

1.20160519.0 

Отримання повного довідника моделей авто

https://policy.mtsbu.ua/GetDicts.svc/GetModels

Параметр

НазваниеОписание
NULL

Вхідні параметри відсутні

Success 200

НазваниеОписание
DModelID

Ідентифікатор моделі

DMarkID

Ідентифікатор марки

Name

Назва моделі (укр)

NameRu

Назва моделі (рос)

NameEn

Назва моделі (англ)

TypeOp

Статус операції

LastDate

Дата останньої операції

GET https://policy.mtsbu.ua/GetDicts.svc/Getmodels HTTP/1.1
User-Agent: Fiddler
Host: https://policy.mtsbu.ua
Authentication: RXhhbXBsZVVzZXI6VGVzdDExMVRlc3QK

GetDicts - GetModelsChanges

1.20160519.0 

Отримання змін у довіднику моделей авто за період

https://policy.mtsbu.ua/GetDicts.svc/GetModelsChanges

Параметр

НазваниеОписание
StartDate

Дата початку періоду (у форматі ррррммдд)

EndDate

Дата закінчення періоду (у форматі ррррммдд)

Success 200

НазваниеОписание
DModelID

Ідентифікатор моделі

DMarkID

Ідентифікатор марки

Name

Назва моделі (укр)

NameRu

Назва моделі (рос)

NameEn

Назва моделі (англ)

TypeOp

Статус операції

LastDate

Дата останньої операції

GET https://policy.mtsbu.ua/GetDicts.svc/GetModelsChanges/20150929/20150930 HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Authentication: RXhhbXBsZVVzZXI6VGVzdDExMVRlc3QK
Host: https://policy.mtsbu.ua
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)

GetChanges

GetChanges - ByCode

1.20160519.0 

Отримання інформації про історію операцій щодо договору обов’язкового страхування, пошук за кодом електронного полісу.

https://policy.mtsbu.ua/GetChanges.svc/ByCode

Параметр

НазваниеОписание
Code

Код електронного полісу (літери та цифри, 6 символів (включаючи контрольний символ по спец. алгоритму))

Success 200

НазваниеОписание
TypeOp

Тип операції

DateOp

Фактична дата та час здійснення операції

OldMainCode

Номер попереднього договору страхування (у випадку здійснення операції переоформлення)

NewMainCode

Номер договору страхування, на який було переоформлено договір (у випадку здійснення операції переоформлення)

GET https://policy.mtsbu.ua/GetChanges.svc/ByCode/DCCE74 HTTP/1.1
User-Agent: Fiddler
Host: https://policy.mtsbu.ua
Authentication: RXhhbXBsZVVzZXI6VGVzdDExMVRlc3QK

ChangeContracts

ChangeContracts - CancelActive

1.20160519.0 

Дострокове припинення дії договору. Даний web-сервіс відноситься до групи “Read-write”. Вхідні параметри потребують значної кількості перевірок коректності типів, у зв’язку з чим основним форматом роботи сервісу є SOAP. Для формування рядка для цифрового підпису можна використати запит GetSignStringFromCancelActive.

https://policyrw.mtsbu.ua/ChangeContracts.svc/CancelActive

Параметр

НазваниеОписание
CCancelActiveRequest

Контейнер для CancelActiveData, DigitalSignature

  CancelActiveData

Контейнер для MainCode, ActionDate, RetPremium

    MainCode

Код електронного полісу (заявки)

    ActionDate

Дата та час здійснення операції (допускається відхилення від серверного часу до 60 секунд, необхідна передача з боку страховика для забезпечення неспростовності за рахунок накладання на дані запиту ЕЦП)

    RetPremium

Сума повернення

  DigitalSignature

Блок ЕЦП

Success 200

НазваниеОписание
CCancelActionResult

Екземпляр класу CCancelActionResult

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
	<s:Header>
		<o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
			<o:UsernameToken u:Id="uuid-929cbb7a-1edf-4ba8-9268-a92c985e099e-1">
				<o:Username>6975EC75-921D-4263-B7F5-DC61A2509564</o:Username>
			</o:UsernameToken>
		</o:Security>
	</s:Header>
	<s:Body>
		<CancelActive xmlns="http://kitsoft.kiev.ua/mtsbu/2015/07/30">
			<cancelRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
				<CancelActiveData>
					<ActionDate>2015-11-23T14:56:20.4949207+02:00</ActionDate>
					<MainCode>A3DD65</MainCode>
					<RetPremium>100</RetPremium>
				</CancelActiveData>
				<DigitalSignature>MIIQQwYJKoZIhvcNAQcCoIIQNDCCEDACAQExDjAMBgoqhiQCAQEBAQIBMAsGCSqGSIb3DQEHAaCCB6EwggedMIIHRaADAgECAhQ+7lJPO6nouwQAAABy6RoAapIzADANBgsqhiQCAQEBAQMBATCCAXoxYjBgBgNVBAoMWdCG0L3RhNC+0YDQvNCw0YbRltC50L3Qvi3QtNC+0LLRltC00LrQvtCy0LjQuSDQtNC10L/QsNGA0YLQsNC80LXQvdGCINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMWwwagYDVQQLDGPQo9C/0YDQsNCy0LvRltC90L3RjyAo0KbQtdC90YLRgCkg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxcDBuBgNVBAMMZ9CQ0LrRgNC10LTQuNGC0L7QstCw0L3QuNC5INGG0LXQvdGC0YAg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxFDASBgNVBAUMC1VBLTM4NzI1OTMwMQswCQYDVQQGEwJVQTERMA8GA1UEBwwI0JrQuNGX0LIwHhcNMTUwMzA0MjIwMDAwWhcNMTcwMzA0MjIwMDAwWjCCAZQxajBoBgNVBAoMYdCk0ZbQt9C40YfQvdCwINC+0YHQvtCx0LAgLSDQv9GW0LTQv9GA0LjRlNC80LXRhtGMINCa0YDQsNCy0YfQuNC90LAg0JDQvdC00YDRltC5INCf0LDQstC70L7QstC40YcxOzA5BgNVBAsMMtCk0ZbQt9C40YfQvdCwINC+0YHQvtCx0LAgLSDQv9GW0LTQv9GA0LjRlNC80LXRhtGMMTswOQYDVQQMDDLRhNGW0LfQuNGH0L3QsCDQvtGB0L7QsdCwIC0g0L/RltC00L/RgNC40ZTQvNC10YbRjDE3MDUGA1UEAwwu0JrRgNCw0LLRh9C40L3QsCDQkNC90LTRgNGW0Lkg0J/QsNCy0LvQvtCy0LjRhzEZMBcGA1UEBAwQ0JrRgNCw0LLRh9C40L3QsDEmMCQGA1UEKgwd0JDQvdC00YDRltC5INCf0LDQstC70L7QstC40YcxEDAOBgNVBAUMBzE3NjM2OTgxCzAJBgNVBAYTAlVBMREwDwYDVQQHDAjQmtC40ZfQsjCB8jCByQYLKoYkAgEBAQEDAQEwgbkwdTAHAgIBAQIBDAIBAAQhEL7j22rqnh+GV4xFwSWU/5QjlKfXOPkYfmUVAXKU9M4BAiEAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGdZITrxgumH0+F3FJB9Rw0EIbYP0tjc6Kk0I8YQG8qRxHoAfmwwCybNVWybDn0g7ykqAARAqdbrRfE8cIKAxJZ7Ix9erfZY66TANykdONlr8CXKThf46XINxhW0OiiXXwvB3qNkOLVk6iwXn9ASPm24+sV5BAMkAAQhhXxkTulvUORnm3H/CJcTtnhAczj36tJLgQCgHhFVC+MBo4IC7DCCAugwKQYDVR0OBCIEIMMk8h/oqC3s+jahnPYS75YDu8octUKypdIV5+Aw1ilxMCsGA1UdIwQkMCKAID7uUk87qei7Q73cNd2qRpLxqrAzBtaXLhjN/lUDRFipMC8GA1UdEAQoMCagERgPMjAxNTAzMDQyMjAwMDBaoREYDzIwMTcwMzA0MjIwMDAwWjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwGQYDVR0gAQH/BA8wDTALBgkqhiQCAQEBAgIwDAYDVR0TAQH/BAIwADAeBggrBgEFBQcBAwEB/wQPMA0wCwYJKoYkAgEBAQIBMFoGA1UdEQRTMFGgHwYMKwYBBAGBl0YBAQQBoA8MDSgwOTMpIDcyODIzOTCBFGFuZHJleS5rLnBAZ21haWwuY29toBgGCisGAQQBgjcUAgOgCgwI0JAwNi0xMTEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2Fjc2tpZGQuZ292LnVhL2Rvd25sb2FkL2NybHMvQ0EtM0VFRTUyNEYtRnVsbC5jcmwwSgYDVR0uBEMwQTA/oD2gO4Y5aHR0cDovL2Fjc2tpZGQuZ292LnVhL2Rvd25sb2FkL2NybHMvQ0EtM0VFRTUyNEYtRGVsdGEuY3JsMIGIBggrBgEFBQcBAQR8MHowMAYIKwYBBQUHMAGGJGh0dHA6Ly9hY3NraWRkLmdvdi51YS9zZXJ2aWNlcy9vY3NwLzBGBggrBgEFBQcwAoY6aHR0cDovL2Fjc2tpZGQuZ292LnVhL2Rvd25sb2FkL2NlcnRpZmljYXRlcy9hbGxhY3NraWRkLnA3YjA/BggrBgEFBQcBCwQzMDEwLwYIKwYBBQUHMAOGI2h0dHA6Ly9hY3NraWRkLmdvdi51YS9zZXJ2aWNlcy90c3AvMEUGA1UdCQQ+MDwwHAYMKoYkAgEBAQsBBAIBMQwTCjMxODcwMDMyNTkwHAYMKoYkAgEBAQsBBAEBMQwTCjMxODcwMDMyNTkwDQYLKoYkAgEBAQEDAQEDQwAEQEXr0J1ZvRYeKO/AzdKWYNPaYYJa2a2lP4jsXwRx84BLeaDdC5m4eoffpA8tjY/ni8IO+S6o5AStW9rdzrPuE2sxgghnMIIIYwIBATCCAZQwggF6MWIwYAYDVQQKDFnQhtC90YTQvtGA0LzQsNGG0ZbQudC90L4t0LTQvtCy0ZbQtNC60L7QstC40Lkg0LTQtdC/0LDRgNGC0LDQvNC10L3RgiDQnNGW0L3QtNC+0YXQvtC00ZbQsjFsMGoGA1UECwxj0KPQv9GA0LDQstC70ZbQvdC90Y8gKNCm0LXQvdGC0YApINGB0LXRgNGC0LjRhNGW0LrQsNGG0ZbRlyDQutC70Y7Rh9GW0LIg0IbQlNCUINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMXAwbgYDVQQDDGfQkNC60YDQtdC00LjRgtC+0LLQsNC90LjQuSDRhtC10L3RgtGAINGB0LXRgNGC0LjRhNGW0LrQsNGG0ZbRlyDQutC70Y7Rh9GW0LIg0IbQlNCUINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMRQwEgYDVQQFDAtVQS0zODcyNTkzMDELMAkGA1UEBhMCVUExETAPBgNVBAcMCNCa0LjRl9CyAhQ+7lJPO6nouwQAAABy6RoAapIzADAMBgoqhiQCAQEBAQIBoIIGZTCCAe0GCyqGSIb3DQEJEAIvMYIB3DCCAdgwggHUMIIB0DAMBgoqhiQCAQEBAQIBBCDWPh7QXvGbkHzZ6NGUvOE2RLfOfVPpxIajqzopXX8liTCCAZwwggGCpIIBfjCCAXoxYjBgBgNVBAoMWdCG0L3RhNC+0YDQvNCw0YbRltC50L3Qvi3QtNC+0LLRltC00LrQvtCy0LjQuSDQtNC10L/QsNGA0YLQsNC80LXQvdGCINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMWwwagYDVQQLDGPQo9C/0YDQsNCy0LvRltC90L3RjyAo0KbQtdC90YLRgCkg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxcDBuBgNVBAMMZ9CQ0LrRgNC10LTQuNGC0L7QstCw0L3QuNC5INGG0LXQvdGC0YAg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxFDASBgNVBAUMC1VBLTM4NzI1OTMwMQswCQYDVQQGEwJVQTERMA8GA1UEBwwI0JrQuNGX0LICFD7uUk87qei7BAAAAHLpGgBqkjMAMBgGCSqGSIb3DQEJAzELBgkqhkiG9w0BBwEwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIJ3H36T0feqkwCHFaeli9WlkzIz4CYxAh1G/xzYhVvxiMIIEBwYLKoZIhvcNAQkQAhQxggP2MIID8gYJKoZIhvcNAQcCoIID4zCCA98CAQMxDjAMBgoqhiQCAQEBAQIBMGsGCyqGSIb3DQEJEAEEoFwEWjBYAgEBBgoqhiQCAQEBAgMBMDAwDAYKKoYkAgEBAQECAQQgncffpPR96qTAIcVp6WL1aWTMjPgJjECHUb/HNiFW/GICBAK0Y80YDzIwMTUxMTA5MTQwNzI4WjGCA1swggNXAgEBMIIBEzCB+jE/MD0GA1UECgw20JzRltC90ZbRgdGC0LXRgNGB0YLQstC+INGO0YHRgtC40YbRltGXINCj0LrRgNCw0ZfQvdC4MTEwLwYDVQQLDCjQkNC00LzRltC90ZbRgdGC0YDQsNGC0L7RgCDQhtCi0KEg0KbQl9CeMUkwRwYDVQQDDEDQptC10L3RgtGA0LDQu9GM0L3QuNC5INC30LDRgdCy0ZbQtNGH0YPQstCw0LvRjNC90LjQuSDQvtGA0LPQsNC9MRkwFwYDVQQFDBBVQS0wMDAxNTYyMi0yMDEyMQswCQYDVQQGEwJVQTERMA8GA1UEBwwI0JrQuNGX0LICFDAEdR3vLHiuAgAAAAEAAABOAAAAMAwGCiqGJAIBAQEBAgGgggHaMIIBawYLKoZIhvcNAQkQAi8xggFaMIIBVjCCAVIwggFOMAwGCiqGJAIBAQEBAgEEIJcRIAuIXEA66kPAobtFVzHIHYtOrppo+r7SnKM/odYBMIIBGjCCAQCkgf0wgfoxPzA9BgNVBAoMNtCc0ZbQvdGW0YHRgtC10YDRgdGC0LLQviDRjtGB0YLQuNGG0ZbRlyDQo9C60YDQsNGX0L3QuDExMC8GA1UECwwo0JDQtNC80ZbQvdGW0YHRgtGA0LDRgtC+0YAg0IbQotChINCm0JfQnjFJMEcGA1UEAwxA0KbQtdC90YLRgNCw0LvRjNC90LjQuSDQt9Cw0YHQstGW0LTRh9GD0LLQsNC70YzQvdC40Lkg0L7RgNCz0LDQvTEZMBcGA1UEBQwQVUEtMDAwMTU2MjItMjAxMjELMAkGA1UEBhMCVUExETAPBgNVBAcMCNCa0LjRl9CyAhQwBHUd7yx4rgIAAAABAAAATgAAADAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIF1y2sEWKJa3xytae0tUe5rIipJcGeTBpsD2rzEjvhV5MBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xNTExMDkxNDA3MjhaMA0GCyqGJAIBAQEBAwEBBEBTT4pFIpqacFSy6cMWAg7Nfcti7d8JXq258xXtQs2iFjfNJkyAvC/gQzMCmqXgE8L782c38RiqZUMkRdhLrAQqMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xNTExMDkxNDA3MjlaMA0GCyqGJAIBAQEBAwEBBEC8Wh7ucJQnS3iVPiXmbdEAeegyO1khT68MsPsddm8IbRUvZE26AZkH7ZR3TYsdvcBJONXIn7DauLYu0fbVw6kd</DigitalSignature>
			</cancelRequest>
		</CancelActive>
	</s:Body>
</s:Envelope>

ChangeContracts - CancelReserve

1.20160519.0 

Примусове (на відміну від автоматичного) анулювання заявки. Даний web-сервіс відноситься до групи “Read-write”. Вхідні параметри потребують значної кількості перевірок коректності типів, у зв’язку з чим основним форматом роботи сервісу є SOAP. Для формування рядка для цифрового підпису можна використати запит GetSignStringFromCancelReserve.

https://policyrw.mtsbu.ua/ChangeContracts.svc/CancelReserve

Параметр

НазваниеОписание
CCancelReserveRequest

Контейнер для CancelReserveData, DigitalSignature

  CancelReserveData

Контейнер для MainCode, ActionDate

    MainCode

Код електронного полісу (заявки)

    ActionDate

Дата та час здійснення операції (допускається відхилення від серверного часу до 60 секунд, необхідна передача з боку страховика для забезпечення неспростовності за рахунок накладання на дані запиту ЕЦП)

  DigitalSignature

Блок ЕЦП

Success 200

НазваниеОписание
CCancelActionResult

Екземпляр класу CCancelActionResult

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
	<s:Header>
		<o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
			<o:UsernameToken u:Id="uuid-929cbb7a-1edf-4ba8-9268-a92c985e099e-1">
				<o:Username>6975EC75-921D-4263-B7F5-DC61A2509564</o:Username>
			</o:UsernameToken>
		</o:Security>
	</s:Header>
	<s:Body>
		<CancelReserve xmlns="http://kitsoft.kiev.ua/mtsbu/2015/07/30">
			<cancelRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
				<CancelReserveData>
					<ActionDate>2015-11-23T14:52:22.7129207+02:00</ActionDate>
					<MainCode>15FB5B</MainCode>
				</CancelReserveData>
				<DigitalSignature>MIIQQwYJKoZIhvcNAQcCoIIQNDCCEDACAQExDjAMBgoqhiQCAQEBAQIBMAsGCSqGSIb3DQEHAaCCB6EwggedMIIHRaADAgECAhQ+7lJPO6nouwQAAABy6RoAapIzADANBgsqhiQCAQEBAQMBATCCAXoxYjBgBgNVBAoMWdCG0L3RhNC+0YDQvNCw0YbRltC50L3Qvi3QtNC+0LLRltC00LrQvtCy0LjQuSDQtNC10L/QsNGA0YLQsNC80LXQvdGCINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMWwwagYDVQQLDGPQo9C/0YDQsNCy0LvRltC90L3RjyAo0KbQtdC90YLRgCkg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxcDBuBgNVBAMMZ9CQ0LrRgNC10LTQuNGC0L7QstCw0L3QuNC5INGG0LXQvdGC0YAg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxFDASBgNVBAUMC1VBLTM4NzI1OTMwMQswCQYDVQQGEwJVQTERMA8GA1UEBwwI0JrQuNGX0LIwHhcNMTUwMzA0MjIwMDAwWhcNMTcwMzA0MjIwMDAwWjCCAZQxajBoBgNVBAoMYdCk0ZbQt9C40YfQvdCwINC+0YHQvtCx0LAgLSDQv9GW0LTQv9GA0LjRlNC80LXRhtGMINCa0YDQsNCy0YfQuNC90LAg0JDQvdC00YDRltC5INCf0LDQstC70L7QstC40YcxOzA5BgNVBAsMMtCk0ZbQt9C40YfQvdCwINC+0YHQvtCx0LAgLSDQv9GW0LTQv9GA0LjRlNC80LXRhtGMMTswOQYDVQQMDDLRhNGW0LfQuNGH0L3QsCDQvtGB0L7QsdCwIC0g0L/RltC00L/RgNC40ZTQvNC10YbRjDE3MDUGA1UEAwwu0JrRgNCw0LLRh9C40L3QsCDQkNC90LTRgNGW0Lkg0J/QsNCy0LvQvtCy0LjRhzEZMBcGA1UEBAwQ0JrRgNCw0LLRh9C40L3QsDEmMCQGA1UEKgwd0JDQvdC00YDRltC5INCf0LDQstC70L7QstC40YcxEDAOBgNVBAUMBzE3NjM2OTgxCzAJBgNVBAYTAlVBMREwDwYDVQQHDAjQmtC40ZfQsjCB8jCByQYLKoYkAgEBAQEDAQEwgbkwdTAHAgIBAQIBDAIBAAQhEL7j22rqnh+GV4xFwSWU/5QjlKfXOPkYfmUVAXKU9M4BAiEAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGdZITrxgumH0+F3FJB9Rw0EIbYP0tjc6Kk0I8YQG8qRxHoAfmwwCybNVWybDn0g7ykqAARAqdbrRfE8cIKAxJZ7Ix9erfZY66TANykdONlr8CXKThf46XINxhW0OiiXXwvB3qNkOLVk6iwXn9ASPm24+sV5BAMkAAQhhXxkTulvUORnm3H/CJcTtnhAczj36tJLgQCgHhFVC+MBo4IC7DCCAugwKQYDVR0OBCIEIMMk8h/oqC3s+jahnPYS75YDu8octUKypdIV5+Aw1ilxMCsGA1UdIwQkMCKAID7uUk87qei7Q73cNd2qRpLxqrAzBtaXLhjN/lUDRFipMC8GA1UdEAQoMCagERgPMjAxNTAzMDQyMjAwMDBaoREYDzIwMTcwMzA0MjIwMDAwWjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwGQYDVR0gAQH/BA8wDTALBgkqhiQCAQEBAgIwDAYDVR0TAQH/BAIwADAeBggrBgEFBQcBAwEB/wQPMA0wCwYJKoYkAgEBAQIBMFoGA1UdEQRTMFGgHwYMKwYBBAGBl0YBAQQBoA8MDSgwOTMpIDcyODIzOTCBFGFuZHJleS5rLnBAZ21haWwuY29toBgGCisGAQQBgjcUAgOgCgwI0JAwNi0xMTEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2Fjc2tpZGQuZ292LnVhL2Rvd25sb2FkL2NybHMvQ0EtM0VFRTUyNEYtRnVsbC5jcmwwSgYDVR0uBEMwQTA/oD2gO4Y5aHR0cDovL2Fjc2tpZGQuZ292LnVhL2Rvd25sb2FkL2NybHMvQ0EtM0VFRTUyNEYtRGVsdGEuY3JsMIGIBggrBgEFBQcBAQR8MHowMAYIKwYBBQUHMAGGJGh0dHA6Ly9hY3NraWRkLmdvdi51YS9zZXJ2aWNlcy9vY3NwLzBGBggrBgEFBQcwAoY6aHR0cDovL2Fjc2tpZGQuZ292LnVhL2Rvd25sb2FkL2NlcnRpZmljYXRlcy9hbGxhY3NraWRkLnA3YjA/BggrBgEFBQcBCwQzMDEwLwYIKwYBBQUHMAOGI2h0dHA6Ly9hY3NraWRkLmdvdi51YS9zZXJ2aWNlcy90c3AvMEUGA1UdCQQ+MDwwHAYMKoYkAgEBAQsBBAIBMQwTCjMxODcwMDMyNTkwHAYMKoYkAgEBAQsBBAEBMQwTCjMxODcwMDMyNTkwDQYLKoYkAgEBAQEDAQEDQwAEQEXr0J1ZvRYeKO/AzdKWYNPaYYJa2a2lP4jsXwRx84BLeaDdC5m4eoffpA8tjY/ni8IO+S6o5AStW9rdzrPuE2sxgghnMIIIYwIBATCCAZQwggF6MWIwYAYDVQQKDFnQhtC90YTQvtGA0LzQsNGG0ZbQudC90L4t0LTQvtCy0ZbQtNC60L7QstC40Lkg0LTQtdC/0LDRgNGC0LDQvNC10L3RgiDQnNGW0L3QtNC+0YXQvtC00ZbQsjFsMGoGA1UECwxj0KPQv9GA0LDQstC70ZbQvdC90Y8gKNCm0LXQvdGC0YApINGB0LXRgNGC0LjRhNGW0LrQsNGG0ZbRlyDQutC70Y7Rh9GW0LIg0IbQlNCUINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMXAwbgYDVQQDDGfQkNC60YDQtdC00LjRgtC+0LLQsNC90LjQuSDRhtC10L3RgtGAINGB0LXRgNGC0LjRhNGW0LrQsNGG0ZbRlyDQutC70Y7Rh9GW0LIg0IbQlNCUINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMRQwEgYDVQQFDAtVQS0zODcyNTkzMDELMAkGA1UEBhMCVUExETAPBgNVBAcMCNCa0LjRl9CyAhQ+7lJPO6nouwQAAABy6RoAapIzADAMBgoqhiQCAQEBAQIBoIIGZTCCAe0GCyqGSIb3DQEJEAIvMYIB3DCCAdgwggHUMIIB0DAMBgoqhiQCAQEBAQIBBCDWPh7QXvGbkHzZ6NGUvOE2RLfOfVPpxIajqzopXX8liTCCAZwwggGCpIIBfjCCAXoxYjBgBgNVBAoMWdCG0L3RhNC+0YDQvNCw0YbRltC50L3Qvi3QtNC+0LLRltC00LrQvtCy0LjQuSDQtNC10L/QsNGA0YLQsNC80LXQvdGCINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMWwwagYDVQQLDGPQo9C/0YDQsNCy0LvRltC90L3RjyAo0KbQtdC90YLRgCkg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxcDBuBgNVBAMMZ9CQ0LrRgNC10LTQuNGC0L7QstCw0L3QuNC5INGG0LXQvdGC0YAg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxFDASBgNVBAUMC1VBLTM4NzI1OTMwMQswCQYDVQQGEwJVQTERMA8GA1UEBwwI0JrQuNGX0LICFD7uUk87qei7BAAAAHLpGgBqkjMAMBgGCSqGSIb3DQEJAzELBgkqhkiG9w0BBwEwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIM8vSZmoBBj7IVHU4xUH0OojfgvwAxW2mvGkhuTfiyNYMIIEBwYLKoZIhvcNAQkQAhQxggP2MIID8gYJKoZIhvcNAQcCoIID4zCCA98CAQMxDjAMBgoqhiQCAQEBAQIBMGsGCyqGSIb3DQEJEAEEoFwEWjBYAgEBBgoqhiQCAQEBAgMBMDAwDAYKKoYkAgEBAQECAQQgzy9JmagEGPshUdTjFQfQ6iN+C/ADFbaa8aSG5N+LI1gCBAK0bNoYDzIwMTUxMTA5MTQyMTI3WjGCA1swggNXAgEBMIIBEzCB+jE/MD0GA1UECgw20JzRltC90ZbRgdGC0LXRgNGB0YLQstC+INGO0YHRgtC40YbRltGXINCj0LrRgNCw0ZfQvdC4MTEwLwYDVQQLDCjQkNC00LzRltC90ZbRgdGC0YDQsNGC0L7RgCDQhtCi0KEg0KbQl9CeMUkwRwYDVQQDDEDQptC10L3RgtGA0LDQu9GM0L3QuNC5INC30LDRgdCy0ZbQtNGH0YPQstCw0LvRjNC90LjQuSDQvtGA0LPQsNC9MRkwFwYDVQQFDBBVQS0wMDAxNTYyMi0yMDEyMQswCQYDVQQGEwJVQTERMA8GA1UEBwwI0JrQuNGX0LICFDAEdR3vLHiuAgAAAAEAAABOAAAAMAwGCiqGJAIBAQEBAgGgggHaMIIBawYLKoZIhvcNAQkQAi8xggFaMIIBVjCCAVIwggFOMAwGCiqGJAIBAQEBAgEEIJcRIAuIXEA66kPAobtFVzHIHYtOrppo+r7SnKM/odYBMIIBGjCCAQCkgf0wgfoxPzA9BgNVBAoMNtCc0ZbQvdGW0YHRgtC10YDRgdGC0LLQviDRjtGB0YLQuNGG0ZbRlyDQo9C60YDQsNGX0L3QuDExMC8GA1UECwwo0JDQtNC80ZbQvdGW0YHRgtGA0LDRgtC+0YAg0IbQotChINCm0JfQnjFJMEcGA1UEAwxA0KbQtdC90YLRgNCw0LvRjNC90LjQuSDQt9Cw0YHQstGW0LTRh9GD0LLQsNC70YzQvdC40Lkg0L7RgNCz0LDQvTEZMBcGA1UEBQwQVUEtMDAwMTU2MjItMjAxMjELMAkGA1UEBhMCVUExETAPBgNVBAcMCNCa0LjRl9CyAhQwBHUd7yx4rgIAAAABAAAATgAAADAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIPqxMXVHxUOwGhYB/RAydYjpbi/PkVT/c3CnlFHax25GMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xNTExMDkxNDIxMjdaMA0GCyqGJAIBAQEBAwEBBED6mcQVOl2Jux9bikzrJT/9UXsijl1LI9IyNq/8Aw0WWQbTwefskeYh05oVZ2s+gAZ8Ce2i1yYhvIvVvewgpYxUMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xNTExMDkxNDIxMjdaMA0GCyqGJAIBAQEBAwEBBECXSV+MPpg4GZ1VInXca7d2YSeVZpIk81IcIJbDsUPvKy7gMRVii29PLNz/PFL8k964qvOgc6FiFvxvuOx5cztb</DigitalSignature>
			</cancelRequest>
		</CancelReserve>
	</s:Body>
</s:Envelope>

ChangeContracts - CheckNew

1.20160519.0 

Перевірка даних заявки/договору. Даний web-сервіс відноситься до групи “Read-write”. Вхідні параметри потребують значної кількості перевірок коректності типів, у зв’язку з чим основним форматом роботи сервісу є SOAP. Для формування рядка для цифрового підпису можна використати запит GetSignFromRequest.

https://policyrw.mtsbu.ua/ChangeContracts.svc/CheckNew

Параметр

НазваниеОписание
CContractRequest

Контейнер для Contract, InputMessageID, DigitalSignature

  Contract

Дані договору (екземпляр класу CContract)

  InputMessageID

Унікальний ідентифікатор, що заповнюється зі сторони страховика для більш зручного співставлення запитів та відповідей

  DigitalSignature

Блок ЕЦП який накладається на дані договору

Success 200

НазваниеОписание
CCheckActionResult

Екземпляр класу CCheckActionResult

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <o:Security xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <o:UsernameToken>
        <o:Username>6975EC75-921D-4263-B7F5-DC61A2509564</o:Username>
      </o:UsernameToken>
    </o:Security>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <CheckNew xmlns="http://kitsoft.kiev.ua/mtsbu/2015/07/30">
      <contractRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <Contract>
          <Address>123</Address>
          <AutoDescr>123</AutoDescr>
          <BirthDate>2005-07-22T00:00:00</BirthDate>
          <DBonusMalusID>DBonusMalus_13</DBonusMalusID>
          <DCitizenStatusID>DCitizenStatusEnum_1</DCitizenStatusID>
          <DCityID>0</DCityID>
          <DDiscountID>DDiscount_5</DDiscountID>
          <DExpLimitID>DExpLimit_2</DExpLimitID>
          <DMarkID>0</DMarkID>
          <DModelID>0</DModelID>
          <DPeriodID>DPeriod_11</DPeriodID>
          <DPersonStatusID>DPersonStatusEnum_1</DPersonStatusID>
          <DPrivelegeID>DPrivelege_3</DPrivelegeID>
          <DSphereUseID>DSphereUse_2</DSphereUseID>
          <DVehicleTypeID>DVehicleType_12</DVehicleTypeID>
          <DateNextTO>2015-10-10T15:52:54.50574+02:00</DateNextTO>
          <Franchise>0</Franchise>
          <IdentCode>ME885195</IdentCode>
          <InsPremium>0</InsPremium>
          <Name>123</Name>
          <PName i:nil="true"/>
          <ProdYear>1975</ProdYear>
          <RegNo>AC6548ДЕ</RegNo>
          <StartDate>2015-11-02T18:30:04.5203319+02:00</StartDate>
          <Surname>123</Surname>
          <VIN>12345</VIN>
          <VehicleUsage>000101001110</VehicleUsage>
          <k1>0</k1>
          <k2>0</k2>
          <k3>0</k3>
          <k4>0</k4>
          <k5>0</k5>
          <k6>0</k6>
          <k7>0</k7>
        </Contract>
        <DigitalSignature>MIIQQwYJKoZIhvcNAQcCoIIQNDCCEDACAQExDjAMBgoqhiQCAQEBAQIBMAsGCSqGSIb3DQEHAaCCB6EwggedMIIHRaADAgECAhQ+7lJPO6nouwQAAABy6RoAapIzADANBgsqhiQCAQEBAQMBATCCAXoxYjBgBgNVBAoMWdCG0L3RhNC+0YDQvNCw0YbRltC50L3Qvi3QtNC+0LLRltC00LrQvtCy0LjQuSDQtNC10L/QsNGA0YLQsNC80LXQvdGCINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMWwwagYDVQQLDGPQo9C/0YDQsNCy0LvRltC90L3RjyAo0KbQtdC90YLRgCkg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxcDBuBgNVBAMMZ9CQ0LrRgNC10LTQuNGC0L7QstCw0L3QuNC5INGG0LXQvdGC0YAg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxFDASBgNVBAUMC1VBLTM4NzI1OTMwMQswCQYDVQQGEwJVQTERMA8GA1UEBwwI0JrQuNGX0LIwHhcNMTUwMzA0MjIwMDAwWhcNMTcwMzA0MjIwMDAwWjCCAZQxajBoBgNVBAoMYdCk0ZbQt9C40YfQvdCwINC+0YHQvtCx0LAgLSDQv9GW0LTQv9GA0LjRlNC80LXRhtGMINCa0YDQsNCy0YfQuNC90LAg0JDQvdC00YDRltC5INCf0LDQstC70L7QstC40YcxOzA5BgNVBAsMMtCk0ZbQt9C40YfQvdCwINC+0YHQvtCx0LAgLSDQv9GW0LTQv9GA0LjRlNC80LXRhtGMMTswOQYDVQQMDDLRhNGW0LfQuNGH0L3QsCDQvtGB0L7QsdCwIC0g0L/RltC00L/RgNC40ZTQvNC10YbRjDE3MDUGA1UEAwwu0JrRgNCw0LLRh9C40L3QsCDQkNC90LTRgNGW0Lkg0J/QsNCy0LvQvtCy0LjRhzEZMBcGA1UEBAwQ0JrRgNCw0LLRh9C40L3QsDEmMCQGA1UEKgwd0JDQvdC00YDRltC5INCf0LDQstC70L7QstC40YcxEDAOBgNVBAUMBzE3NjM2OTgxCzAJBgNVBAYTAlVBMREwDwYDVQQHDAjQmtC40ZfQsjCB8jCByQYLKoYkAgEBAQEDAQEwgbkwdTAHAgIBAQIBDAIBAAQhEL7j22rqnh+GV4xFwSWU/5QjlKfXOPkYfmUVAXKU9M4BAiEAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGdZITrxgumH0+F3FJB9Rw0EIbYP0tjc6Kk0I8YQG8qRxHoAfmwwCybNVWybDn0g7ykqAARAqdbrRfE8cIKAxJZ7Ix9erfZY66TANykdONlr8CXKThf46XINxhW0OiiXXwvB3qNkOLVk6iwXn9ASPm24+sV5BAMkAAQhhXxkTulvUORnm3H/CJcTtnhAczj36tJLgQCgHhFVC+MBo4IC7DCCAugwKQYDVR0OBCIEIMMk8h/oqC3s+jahnPYS75YDu8octUKypdIV5+Aw1ilxMCsGA1UdIwQkMCKAID7uUk87qei7Q73cNd2qRpLxqrAzBtaXLhjN/lUDRFipMC8GA1UdEAQoMCagERgPMjAxNTAzMDQyMjAwMDBaoREYDzIwMTcwMzA0MjIwMDAwWjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwGQYDVR0gAQH/BA8wDTALBgkqhiQCAQEBAgIwDAYDVR0TAQH/BAIwADAeBggrBgEFBQcBAwEB/wQPMA0wCwYJKoYkAgEBAQIBMFoGA1UdEQRTMFGgHwYMKwYBBAGBl0YBAQQBoA8MDSgwOTMpIDcyODIzOTCBFGFuZHJleS5rLnBAZ21haWwuY29toBgGCisGAQQBgjcUAgOgCgwI0JAwNi0xMTEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2Fjc2tpZGQuZ292LnVhL2Rvd25sb2FkL2NybHMvQ0EtM0VFRTUyNEYtRnVsbC5jcmwwSgYDVR0uBEMwQTA/oD2gO4Y5aHR0cDovL2Fjc2tpZGQuZ292LnVhL2Rvd25sb2FkL2NybHMvQ0EtM0VFRTUyNEYtRGVsdGEuY3JsMIGIBggrBgEFBQcBAQR8MHowMAYIKwYBBQUHMAGGJGh0dHA6Ly9hY3NraWRkLmdvdi51YS9zZXJ2aWNlcy9vY3NwLzBGBggrBgEFBQcwAoY6aHR0cDovL2Fjc2tpZGQuZ292LnVhL2Rvd25sb2FkL2NlcnRpZmljYXRlcy9hbGxhY3NraWRkLnA3YjA/BggrBgEFBQcBCwQzMDEwLwYIKwYBBQUHMAOGI2h0dHA6Ly9hY3NraWRkLmdvdi51YS9zZXJ2aWNlcy90c3AvMEUGA1UdCQQ+MDwwHAYMKoYkAgEBAQsBBAIBMQwTCjMxODcwMDMyNTkwHAYMKoYkAgEBAQsBBAEBMQwTCjMxODcwMDMyNTkwDQYLKoYkAgEBAQEDAQEDQwAEQEXr0J1ZvRYeKO/AzdKWYNPaYYJa2a2lP4jsXwRx84BLeaDdC5m4eoffpA8tjY/ni8IO+S6o5AStW9rdzrPuE2sxgghnMIIIYwIBATCCAZQwggF6MWIwYAYDVQQKDFnQhtC90YTQvtGA0LzQsNGG0ZbQudC90L4t0LTQvtCy0ZbQtNC60L7QstC40Lkg0LTQtdC/0LDRgNGC0LDQvNC10L3RgiDQnNGW0L3QtNC+0YXQvtC00ZbQsjFsMGoGA1UECwxj0KPQv9GA0LDQstC70ZbQvdC90Y8gKNCm0LXQvdGC0YApINGB0LXRgNGC0LjRhNGW0LrQsNGG0ZbRlyDQutC70Y7Rh9GW0LIg0IbQlNCUINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMXAwbgYDVQQDDGfQkNC60YDQtdC00LjRgtC+0LLQsNC90LjQuSDRhtC10L3RgtGAINGB0LXRgNGC0LjRhNGW0LrQsNGG0ZbRlyDQutC70Y7Rh9GW0LIg0IbQlNCUINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMRQwEgYDVQQFDAtVQS0zODcyNTkzMDELMAkGA1UEBhMCVUExETAPBgNVBAcMCNCa0LjRl9CyAhQ+7lJPO6nouwQAAABy6RoAapIzADAMBgoqhiQCAQEBAQIBoIIGZTCCAe0GCyqGSIb3DQEJEAIvMYIB3DCCAdgwggHUMIIB0DAMBgoqhiQCAQEBAQIBBCDWPh7QXvGbkHzZ6NGUvOE2RLfOfVPpxIajqzopXX8liTCCAZwwggGCpIIBfjCCAXoxYjBgBgNVBAoMWdCG0L3RhNC+0YDQvNCw0YbRltC50L3Qvi3QtNC+0LLRltC00LrQvtCy0LjQuSDQtNC10L/QsNGA0YLQsNC80LXQvdGCINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMWwwagYDVQQLDGPQo9C/0YDQsNCy0LvRltC90L3RjyAo0KbQtdC90YLRgCkg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxcDBuBgNVBAMMZ9CQ0LrRgNC10LTQuNGC0L7QstCw0L3QuNC5INGG0LXQvdGC0YAg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxFDASBgNVBAUMC1VBLTM4NzI1OTMwMQswCQYDVQQGEwJVQTERMA8GA1UEBwwI0JrQuNGX0LICFD7uUk87qei7BAAAAHLpGgBqkjMAMBgGCSqGSIb3DQEJAzELBgkqhkiG9w0BBwEwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIDqYYo0sz4vh9iHPKjZvC6rPOGZOq+DFF71lnL7UC0RiMIIEBwYLKoZIhvcNAQkQAhQxggP2MIID8gYJKoZIhvcNAQcCoIID4zCCA98CAQMxDjAMBgoqhiQCAQEBAQIBMGsGCyqGSIb3DQEJEAEEoFwEWjBYAgEBBgoqhiQCAQEBAgMBMDAwDAYKKoYkAgEBAQECAQQgOphijSzPi+H2Ic8qNm8Lqs84Zk6r4MUXvWWcvtQLRGICBAKrjEUYDzIwMTUxMTAyMTYyNzEyWjGCA1swggNXAgEBMIIBEzCB+jE/MD0GA1UECgw20JzRltC90ZbRgdGC0LXRgNGB0YLQstC+INGO0YHRgtC40YbRltGXINCj0LrRgNCw0ZfQvdC4MTEwLwYDVQQLDCjQkNC00LzRltC90ZbRgdGC0YDQsNGC0L7RgCDQhtCi0KEg0KbQl9CeMUkwRwYDVQQDDEDQptC10L3RgtGA0LDQu9GM0L3QuNC5INC30LDRgdCy0ZbQtNGH0YPQstCw0LvRjNC90LjQuSDQvtGA0LPQsNC9MRkwFwYDVQQFDBBVQS0wMDAxNTYyMi0yMDEyMQswCQYDVQQGEwJVQTERMA8GA1UEBwwI0JrQuNGX0LICFDAEdR3vLHiuAgAAAAEAAABOAAAAMAwGCiqGJAIBAQEBAgGgggHaMIIBawYLKoZIhvcNAQkQAi8xggFaMIIBVjCCAVIwggFOMAwGCiqGJAIBAQEBAgEEIJcRIAuIXEA66kPAobtFVzHIHYtOrppo+r7SnKM/odYBMIIBGjCCAQCkgf0wgfoxPzA9BgNVBAoMNtCc0ZbQvdGW0YHRgtC10YDRgdGC0LLQviDRjtGB0YLQuNGG0ZbRlyDQo9C60YDQsNGX0L3QuDExMC8GA1UECwwo0JDQtNC80ZbQvdGW0YHRgtGA0LDRgtC+0YAg0IbQotChINCm0JfQnjFJMEcGA1UEAwxA0KbQtdC90YLRgNCw0LvRjNC90LjQuSDQt9Cw0YHQstGW0LTRh9GD0LLQsNC70YzQvdC40Lkg0L7RgNCz0LDQvTEZMBcGA1UEBQwQVUEtMDAwMTU2MjItMjAxMjELMAkGA1UEBhMCVUExETAPBgNVBAcMCNCa0LjRl9CyAhQwBHUd7yx4rgIAAAABAAAATgAAADAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIG8SOkxBqo+C6p9Waksgf+/gxOLTwg2Ny6z/ScYMBoEBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xNTExMDIxNjI3MTJaMA0GCyqGJAIBAQEBAwEBBEA9pQrxkaqnVtx5pSJtEXmY2ZPfySbveHuiwHR1HnpLXMpwRmYDABYHi8YQCyTeGqhdC2SQJUTHMiA85YOqKCwBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xNTExMDIxNjI3MTJaMA0GCyqGJAIBAQEBAwEBBECAxAy4pYaiuw2LJ9fj9a6UXT0QUrEqD6iHs0gJ/kavZs58jtPRPgv0BdoNZJLOr5Kyk/riXANsI+ro+tFVFgcl</DigitalSignature>
        <InputMessageID>testRequest</InputMessageID>
      </contractRequest>
    </CheckNew>
  </s:Body>
</s:Envelope>

ChangeContracts - Confirm

1.20160519.0 

Підтвердження укладання договору. Даний web-сервіс відноситься до групи “Read-write”. Вхідні параметри потребують значної кількості перевірок коректності типів, у зв’язку з чим основним форматом роботи сервісу є SOAP. Для формування рядка для цифрового підпису можна використати запит GetSignStringFromConfirm.

https://policyrw.mtsbu.ua/ChangeContracts.svc/Confirm

Параметр

НазваниеОписание
CConfirmRequest

Контейнер для ConfirmData, DigitalSignature

  ConfirmData

Контейнер для MainCode, AutoCorrectStartDate, ActionDate

    MainCode

Код електронного полісу (заявки)

    AutoCorrectStartDate

Ознака автоматичного корегування дати початку дії договору (враховується якщо дата та час початку дії договору вказана у заявці менша за дату здійсненої операції: якщо даний параметр = “так”, то дата початку дії договору змінюється на поточну дату та час здійснення операції; у іншому випадку повертається повідомлення про помилку «Дата початку дії договору менша за дату та час здійснення операції»)

    ActionDate

Дата та час здійснення операції (допускається відхилення від серверного часу до 60 секунд, необхідна передача з боку страховика для забезпечення неспростовності за рахунок накладання на дані запиту ЕЦП)

  DigitalSignature

Блок ЕЦП

Success 200

НазваниеОписание
CConfirmActionResult

Екземпляр класу CConfirmActionResult

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
	<s:Header>
		<o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
			<o:UsernameToken u:Id="uuid-193e01ec-3c92-4575-b075-421ad955ca2f-1">
				<o:Username>6975EC75-921D-4263-B7F5-DC61A2509564</o:Username>
			</o:UsernameToken>
		</o:Security>
	</s:Header>
	<s:Body>
		<Confirm xmlns="http://kitsoft.kiev.ua/mtsbu/2015/07/30">
			<confirmRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
				<ConfirmData>
					<ActionDate>2015-11-23T14:48:28.3884194+02:00</ActionDate>
					<AutoCorrectStartDate>true</AutoCorrectStartDate>
					<MainCode>4FFA35</MainCode>
				</ConfirmData>
				<DigitalSignature>MIIQQwYJKoZIhvcNAQcCoIIQNDCCEDACAQExDjAMBgoqhiQCAQEBAQIBMAsGCSqGSIb3DQEHAaCCB6EwggedMIIHRaADAgECAhQ+7lJPO6nouwQAAABy6RoAapIzADANBgsqhiQCAQEBAQMBATCCAXoxYjBgBgNVBAoMWdCG0L3RhNC+0YDQvNCw0YbRltC50L3Qvi3QtNC+0LLRltC00LrQvtCy0LjQuSDQtNC10L/QsNGA0YLQsNC80LXQvdGCINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMWwwagYDVQQLDGPQo9C/0YDQsNCy0LvRltC90L3RjyAo0KbQtdC90YLRgCkg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxcDBuBgNVBAMMZ9CQ0LrRgNC10LTQuNGC0L7QstCw0L3QuNC5INGG0LXQvdGC0YAg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxFDASBgNVBAUMC1VBLTM4NzI1OTMwMQswCQYDVQQGEwJVQTERMA8GA1UEBwwI0JrQuNGX0LIwHhcNMTUwMzA0MjIwMDAwWhcNMTcwMzA0MjIwMDAwWjCCAZQxajBoBgNVBAoMYdCk0ZbQt9C40YfQvdCwINC+0YHQvtCx0LAgLSDQv9GW0LTQv9GA0LjRlNC80LXRhtGMINCa0YDQsNCy0YfQuNC90LAg0JDQvdC00YDRltC5INCf0LDQstC70L7QstC40YcxOzA5BgNVBAsMMtCk0ZbQt9C40YfQvdCwINC+0YHQvtCx0LAgLSDQv9GW0LTQv9GA0LjRlNC80LXRhtGMMTswOQYDVQQMDDLRhNGW0LfQuNGH0L3QsCDQvtGB0L7QsdCwIC0g0L/RltC00L/RgNC40ZTQvNC10YbRjDE3MDUGA1UEAwwu0JrRgNCw0LLRh9C40L3QsCDQkNC90LTRgNGW0Lkg0J/QsNCy0LvQvtCy0LjRhzEZMBcGA1UEBAwQ0JrRgNCw0LLRh9C40L3QsDEmMCQGA1UEKgwd0JDQvdC00YDRltC5INCf0LDQstC70L7QstC40YcxEDAOBgNVBAUMBzE3NjM2OTgxCzAJBgNVBAYTAlVBMREwDwYDVQQHDAjQmtC40ZfQsjCB8jCByQYLKoYkAgEBAQEDAQEwgbkwdTAHAgIBAQIBDAIBAAQhEL7j22rqnh+GV4xFwSWU/5QjlKfXOPkYfmUVAXKU9M4BAiEAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGdZITrxgumH0+F3FJB9Rw0EIbYP0tjc6Kk0I8YQG8qRxHoAfmwwCybNVWybDn0g7ykqAARAqdbrRfE8cIKAxJZ7Ix9erfZY66TANykdONlr8CXKThf46XINxhW0OiiXXwvB3qNkOLVk6iwXn9ASPm24+sV5BAMkAAQhhXxkTulvUORnm3H/CJcTtnhAczj36tJLgQCgHhFVC+MBo4IC7DCCAugwKQYDVR0OBCIEIMMk8h/oqC3s+jahnPYS75YDu8octUKypdIV5+Aw1ilxMCsGA1UdIwQkMCKAID7uUk87qei7Q73cNd2qRpLxqrAzBtaXLhjN/lUDRFipMC8GA1UdEAQoMCagERgPMjAxNTAzMDQyMjAwMDBaoREYDzIwMTcwMzA0MjIwMDAwWjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwGQYDVR0gAQH/BA8wDTALBgkqhiQCAQEBAgIwDAYDVR0TAQH/BAIwADAeBggrBgEFBQcBAwEB/wQPMA0wCwYJKoYkAgEBAQIBMFoGA1UdEQRTMFGgHwYMKwYBBAGBl0YBAQQBoA8MDSgwOTMpIDcyODIzOTCBFGFuZHJleS5rLnBAZ21haWwuY29toBgGCisGAQQBgjcUAgOgCgwI0JAwNi0xMTEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2Fjc2tpZGQuZ292LnVhL2Rvd25sb2FkL2NybHMvQ0EtM0VFRTUyNEYtRnVsbC5jcmwwSgYDVR0uBEMwQTA/oD2gO4Y5aHR0cDovL2Fjc2tpZGQuZ292LnVhL2Rvd25sb2FkL2NybHMvQ0EtM0VFRTUyNEYtRGVsdGEuY3JsMIGIBggrBgEFBQcBAQR8MHowMAYIKwYBBQUHMAGGJGh0dHA6Ly9hY3NraWRkLmdvdi51YS9zZXJ2aWNlcy9vY3NwLzBGBggrBgEFBQcwAoY6aHR0cDovL2Fjc2tpZGQuZ292LnVhL2Rvd25sb2FkL2NlcnRpZmljYXRlcy9hbGxhY3NraWRkLnA3YjA/BggrBgEFBQcBCwQzMDEwLwYIKwYBBQUHMAOGI2h0dHA6Ly9hY3NraWRkLmdvdi51YS9zZXJ2aWNlcy90c3AvMEUGA1UdCQQ+MDwwHAYMKoYkAgEBAQsBBAIBMQwTCjMxODcwMDMyNTkwHAYMKoYkAgEBAQsBBAEBMQwTCjMxODcwMDMyNTkwDQYLKoYkAgEBAQEDAQEDQwAEQEXr0J1ZvRYeKO/AzdKWYNPaYYJa2a2lP4jsXwRx84BLeaDdC5m4eoffpA8tjY/ni8IO+S6o5AStW9rdzrPuE2sxgghnMIIIYwIBATCCAZQwggF6MWIwYAYDVQQKDFnQhtC90YTQvtGA0LzQsNGG0ZbQudC90L4t0LTQvtCy0ZbQtNC60L7QstC40Lkg0LTQtdC/0LDRgNGC0LDQvNC10L3RgiDQnNGW0L3QtNC+0YXQvtC00ZbQsjFsMGoGA1UECwxj0KPQv9GA0LDQstC70ZbQvdC90Y8gKNCm0LXQvdGC0YApINGB0LXRgNGC0LjRhNGW0LrQsNGG0ZbRlyDQutC70Y7Rh9GW0LIg0IbQlNCUINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMXAwbgYDVQQDDGfQkNC60YDQtdC00LjRgtC+0LLQsNC90LjQuSDRhtC10L3RgtGAINGB0LXRgNGC0LjRhNGW0LrQsNGG0ZbRlyDQutC70Y7Rh9GW0LIg0IbQlNCUINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMRQwEgYDVQQFDAtVQS0zODcyNTkzMDELMAkGA1UEBhMCVUExETAPBgNVBAcMCNCa0LjRl9CyAhQ+7lJPO6nouwQAAABy6RoAapIzADAMBgoqhiQCAQEBAQIBoIIGZTCCAe0GCyqGSIb3DQEJEAIvMYIB3DCCAdgwggHUMIIB0DAMBgoqhiQCAQEBAQIBBCDWPh7QXvGbkHzZ6NGUvOE2RLfOfVPpxIajqzopXX8liTCCAZwwggGCpIIBfjCCAXoxYjBgBgNVBAoMWdCG0L3RhNC+0YDQvNCw0YbRltC50L3Qvi3QtNC+0LLRltC00LrQvtCy0LjQuSDQtNC10L/QsNGA0YLQsNC80LXQvdGCINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMWwwagYDVQQLDGPQo9C/0YDQsNCy0LvRltC90L3RjyAo0KbQtdC90YLRgCkg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxcDBuBgNVBAMMZ9CQ0LrRgNC10LTQuNGC0L7QstCw0L3QuNC5INGG0LXQvdGC0YAg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxFDASBgNVBAUMC1VBLTM4NzI1OTMwMQswCQYDVQQGEwJVQTERMA8GA1UEBwwI0JrQuNGX0LICFD7uUk87qei7BAAAAHLpGgBqkjMAMBgGCSqGSIb3DQEJAzELBgkqhkiG9w0BBwEwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEILk0olU53+EafziwwBMtjfPPGO4UIOsOPaFmbYxGn2/uMIIEBwYLKoZIhvcNAQkQAhQxggP2MIID8gYJKoZIhvcNAQcCoIID4zCCA98CAQMxDjAMBgoqhiQCAQEBAQIBMGsGCyqGSIb3DQEJEAEEoFwEWjBYAgEBBgoqhiQCAQEBAgMBMDAwDAYKKoYkAgEBAQECAQQguTSiVTnf4Rp/OLDAEy2N888Y7hQg6w49oWZtjEafb+4CBAKwqXEYDzIwMTUxMTA1MTI1NDAzWjGCA1swggNXAgEBMIIBEzCB+jE/MD0GA1UECgw20JzRltC90ZbRgdGC0LXRgNGB0YLQstC+INGO0YHRgtC40YbRltGXINCj0LrRgNCw0ZfQvdC4MTEwLwYDVQQLDCjQkNC00LzRltC90ZbRgdGC0YDQsNGC0L7RgCDQhtCi0KEg0KbQl9CeMUkwRwYDVQQDDEDQptC10L3RgtGA0LDQu9GM0L3QuNC5INC30LDRgdCy0ZbQtNGH0YPQstCw0LvRjNC90LjQuSDQvtGA0LPQsNC9MRkwFwYDVQQFDBBVQS0wMDAxNTYyMi0yMDEyMQswCQYDVQQGEwJVQTERMA8GA1UEBwwI0JrQuNGX0LICFDAEdR3vLHiuAgAAAAEAAABOAAAAMAwGCiqGJAIBAQEBAgGgggHaMIIBawYLKoZIhvcNAQkQAi8xggFaMIIBVjCCAVIwggFOMAwGCiqGJAIBAQEBAgEEIJcRIAuIXEA66kPAobtFVzHIHYtOrppo+r7SnKM/odYBMIIBGjCCAQCkgf0wgfoxPzA9BgNVBAoMNtCc0ZbQvdGW0YHRgtC10YDRgdGC0LLQviDRjtGB0YLQuNGG0ZbRlyDQo9C60YDQsNGX0L3QuDExMC8GA1UECwwo0JDQtNC80ZbQvdGW0YHRgtGA0LDRgtC+0YAg0IbQotChINCm0JfQnjFJMEcGA1UEAwxA0KbQtdC90YLRgNCw0LvRjNC90LjQuSDQt9Cw0YHQstGW0LTRh9GD0LLQsNC70YzQvdC40Lkg0L7RgNCz0LDQvTEZMBcGA1UEBQwQVUEtMDAwMTU2MjItMjAxMjELMAkGA1UEBhMCVUExETAPBgNVBAcMCNCa0LjRl9CyAhQwBHUd7yx4rgIAAAABAAAATgAAADAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIPI8dgLWMOjmR3yxFeTvUUabzkYewRznSN18ZhE+2N/2MBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xNTExMDUxMjU0MDNaMA0GCyqGJAIBAQEBAwEBBEBTux6LRDyKb0ptclNzF3lvP3jZYnMBckppZZmIrzUWWumu1HPnrI9yFoSZgQ80boIfk55Vix/AAXF6ufDXlCRSMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xNTExMDUxMjU0MDNaMA0GCyqGJAIBAQEBAwEBBEAs7VOZsBrtobS83eEZJYnEXqqAqVIjJfXOUazcTcerXfpwWcbuan656ekDoISGoIKKTS49dN/m5CDhUqhkBckc</DigitalSignature>
			</confirmRequest>
		</Confirm>
	</s:Body>
</s:Envelope>

ChangeContracts - New

1.20160519.0 

Створення договору. Даний web-сервіс відноситься до групи “Read-write”. Вхідні параметри потребують значної кількості перевірок коректності типів, у зв’язку з чим основним форматом роботи сервісу є SOAP. Для формування рядка для цифрового підпису можна використати запит GetSignFromRequest.

https://policyrw.mtsbu.ua/ChangeContracts.svc/New

Параметр

НазваниеОписание
CContractRequest

Контейнер для Contract, InputMessageID, DigitalSignature

  Contract

Дані договору (екземпляр класу CContract)

  InputMessageID

Унікальний ідентифікатор, що заповнюється зі сторони страховика для більш зручного співставлення запитів та відповідей

  DigitalSignature

Блок ЕЦП який накладається на дані договору

Success 200

НазваниеОписание
CCreateActionResult

Екземпляр класу CCreateActionResult

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <o:Security xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <o:UsernameToken>
        <o:Username>6975EC75-921D-4263-B7F5-DC61A2509564</o:Username>
      </o:UsernameToken>
    </o:Security>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <New xmlns="http://kitsoft.kiev.ua/mtsbu/2015/07/30">
      <contractRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <Contract>
          <Address>123</Address>
          <AutoDescr>123</AutoDescr>
          <BirthDate>2005-07-22T00:00:00</BirthDate>
          <DBonusMalusID>DBonusMalus_13</DBonusMalusID>
          <DCitizenStatusID>DCitizenStatusEnum_1</DCitizenStatusID>
          <DCityID>0</DCityID>
          <DDiscountID>DDiscount_5</DDiscountID>
          <DExpLimitID>DExpLimit_2</DExpLimitID>
          <DMarkID>0</DMarkID>
          <DModelID>0</DModelID>
          <DPeriodID>DPeriod_11</DPeriodID>
          <DPersonStatusID>DPersonStatusEnum_1</DPersonStatusID>
          <DPrivelegeID>DPrivelege_3</DPrivelegeID>
          <DSphereUseID>DSphereUse_2</DSphereUseID>
          <DVehicleTypeID>DVehicleType_12</DVehicleTypeID>
          <DateNextTO>2015-11-09T16:40:25.7518558+02:00</DateNextTO>
          <Franchise>0</Franchise>
          <IdentCode>ME885195</IdentCode>
          <InsPremium>0</InsPremium>
          <Name>123</Name>
          <PName>456</PName>
          <ProdYear>1975</ProdYear>
          <RegNo>AC6548ДЕ</RegNo>
          <StartDate>2015-11-09T16:30:25.7518558+02:00</StartDate>
          <Surname>123</Surname>
          <VIN>12345</VIN>
          <VehicleUsage>000101001110</VehicleUsage>
          <k1>0</k1>
          <k2>0</k2>
          <k3>0</k3>
          <k4>0</k4>
          <k5>0</k5>
          <k6>0</k6>
          <k7>1.1</k7>
        </Contract>
        <DigitalSignature>MIIQQwYJKoZIhvcNAQcCoIIQNDCCEDACAQExDjAMBgoqhiQCAQEBAQIBMAsGCSqGSIb3DQEHAaCCB6EwggedMIIHRaADAgECAhQ+7lJPO6nouwQAAABy6RoAapIzADANBgsqhiQCAQEBAQMBATCCAXoxYjBgBgNVBAoMWdCG0L3RhNC+0YDQvNCw0YbRltC50L3Qvi3QtNC+0LLRltC00LrQvtCy0LjQuSDQtNC10L/QsNGA0YLQsNC80LXQvdGCINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMWwwagYDVQQLDGPQo9C/0YDQsNCy0LvRltC90L3RjyAo0KbQtdC90YLRgCkg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxcDBuBgNVBAMMZ9CQ0LrRgNC10LTQuNGC0L7QstCw0L3QuNC5INGG0LXQvdGC0YAg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxFDASBgNVBAUMC1VBLTM4NzI1OTMwMQswCQYDVQQGEwJVQTERMA8GA1UEBwwI0JrQuNGX0LIwHhcNMTUwMzA0MjIwMDAwWhcNMTcwMzA0MjIwMDAwWjCCAZQxajBoBgNVBAoMYdCk0ZbQt9C40YfQvdCwINC+0YHQvtCx0LAgLSDQv9GW0LTQv9GA0LjRlNC80LXRhtGMINCa0YDQsNCy0YfQuNC90LAg0JDQvdC00YDRltC5INCf0LDQstC70L7QstC40YcxOzA5BgNVBAsMMtCk0ZbQt9C40YfQvdCwINC+0YHQvtCx0LAgLSDQv9GW0LTQv9GA0LjRlNC80LXRhtGMMTswOQYDVQQMDDLRhNGW0LfQuNGH0L3QsCDQvtGB0L7QsdCwIC0g0L/RltC00L/RgNC40ZTQvNC10YbRjDE3MDUGA1UEAwwu0JrRgNCw0LLRh9C40L3QsCDQkNC90LTRgNGW0Lkg0J/QsNCy0LvQvtCy0LjRhzEZMBcGA1UEBAwQ0JrRgNCw0LLRh9C40L3QsDEmMCQGA1UEKgwd0JDQvdC00YDRltC5INCf0LDQstC70L7QstC40YcxEDAOBgNVBAUMBzE3NjM2OTgxCzAJBgNVBAYTAlVBMREwDwYDVQQHDAjQmtC40ZfQsjCB8jCByQYLKoYkAgEBAQEDAQEwgbkwdTAHAgIBAQIBDAIBAAQhEL7j22rqnh+GV4xFwSWU/5QjlKfXOPkYfmUVAXKU9M4BAiEAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGdZITrxgumH0+F3FJB9Rw0EIbYP0tjc6Kk0I8YQG8qRxHoAfmwwCybNVWybDn0g7ykqAARAqdbrRfE8cIKAxJZ7Ix9erfZY66TANykdONlr8CXKThf46XINxhW0OiiXXwvB3qNkOLVk6iwXn9ASPm24+sV5BAMkAAQhhXxkTulvUORnm3H/CJcTtnhAczj36tJLgQCgHhFVC+MBo4IC7DCCAugwKQYDVR0OBCIEIMMk8h/oqC3s+jahnPYS75YDu8octUKypdIV5+Aw1ilxMCsGA1UdIwQkMCKAID7uUk87qei7Q73cNd2qRpLxqrAzBtaXLhjN/lUDRFipMC8GA1UdEAQoMCagERgPMjAxNTAzMDQyMjAwMDBaoREYDzIwMTcwMzA0MjIwMDAwWjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwGQYDVR0gAQH/BA8wDTALBgkqhiQCAQEBAgIwDAYDVR0TAQH/BAIwADAeBggrBgEFBQcBAwEB/wQPMA0wCwYJKoYkAgEBAQIBMFoGA1UdEQRTMFGgHwYMKwYBBAGBl0YBAQQBoA8MDSgwOTMpIDcyODIzOTCBFGFuZHJleS5rLnBAZ21haWwuY29toBgGCisGAQQBgjcUAgOgCgwI0JAwNi0xMTEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2Fjc2tpZGQuZ292LnVhL2Rvd25sb2FkL2NybHMvQ0EtM0VFRTUyNEYtRnVsbC5jcmwwSgYDVR0uBEMwQTA/oD2gO4Y5aHR0cDovL2Fjc2tpZGQuZ292LnVhL2Rvd25sb2FkL2NybHMvQ0EtM0VFRTUyNEYtRGVsdGEuY3JsMIGIBggrBgEFBQcBAQR8MHowMAYIKwYBBQUHMAGGJGh0dHA6Ly9hY3NraWRkLmdvdi51YS9zZXJ2aWNlcy9vY3NwLzBGBggrBgEFBQcwAoY6aHR0cDovL2Fjc2tpZGQuZ292LnVhL2Rvd25sb2FkL2NlcnRpZmljYXRlcy9hbGxhY3NraWRkLnA3YjA/BggrBgEFBQcBCwQzMDEwLwYIKwYBBQUHMAOGI2h0dHA6Ly9hY3NraWRkLmdvdi51YS9zZXJ2aWNlcy90c3AvMEUGA1UdCQQ+MDwwHAYMKoYkAgEBAQsBBAIBMQwTCjMxODcwMDMyNTkwHAYMKoYkAgEBAQsBBAEBMQwTCjMxODcwMDMyNTkwDQYLKoYkAgEBAQEDAQEDQwAEQEXr0J1ZvRYeKO/AzdKWYNPaYYJa2a2lP4jsXwRx84BLeaDdC5m4eoffpA8tjY/ni8IO+S6o5AStW9rdzrPuE2sxgghnMIIIYwIBATCCAZQwggF6MWIwYAYDVQQKDFnQhtC90YTQvtGA0LzQsNGG0ZbQudC90L4t0LTQvtCy0ZbQtNC60L7QstC40Lkg0LTQtdC/0LDRgNGC0LDQvNC10L3RgiDQnNGW0L3QtNC+0YXQvtC00ZbQsjFsMGoGA1UECwxj0KPQv9GA0LDQstC70ZbQvdC90Y8gKNCm0LXQvdGC0YApINGB0LXRgNGC0LjRhNGW0LrQsNGG0ZbRlyDQutC70Y7Rh9GW0LIg0IbQlNCUINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMXAwbgYDVQQDDGfQkNC60YDQtdC00LjRgtC+0LLQsNC90LjQuSDRhtC10L3RgtGAINGB0LXRgNGC0LjRhNGW0LrQsNGG0ZbRlyDQutC70Y7Rh9GW0LIg0IbQlNCUINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMRQwEgYDVQQFDAtVQS0zODcyNTkzMDELMAkGA1UEBhMCVUExETAPBgNVBAcMCNCa0LjRl9CyAhQ+7lJPO6nouwQAAABy6RoAapIzADAMBgoqhiQCAQEBAQIBoIIGZTCCAe0GCyqGSIb3DQEJEAIvMYIB3DCCAdgwggHUMIIB0DAMBgoqhiQCAQEBAQIBBCDWPh7QXvGbkHzZ6NGUvOE2RLfOfVPpxIajqzopXX8liTCCAZwwggGCpIIBfjCCAXoxYjBgBgNVBAoMWdCG0L3RhNC+0YDQvNCw0YbRltC50L3Qvi3QtNC+0LLRltC00LrQvtCy0LjQuSDQtNC10L/QsNGA0YLQsNC80LXQvdGCINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMWwwagYDVQQLDGPQo9C/0YDQsNCy0LvRltC90L3RjyAo0KbQtdC90YLRgCkg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxcDBuBgNVBAMMZ9CQ0LrRgNC10LTQuNGC0L7QstCw0L3QuNC5INGG0LXQvdGC0YAg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxFDASBgNVBAUMC1VBLTM4NzI1OTMwMQswCQYDVQQGEwJVQTERMA8GA1UEBwwI0JrQuNGX0LICFD7uUk87qei7BAAAAHLpGgBqkjMAMBgGCSqGSIb3DQEJAzELBgkqhkiG9w0BBwEwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEILMMmzwa9gCfh/XdCK0v/QgLeeolQ+hRrJMmd/PbI+cUMIIEBwYLKoZIhvcNAQkQAhQxggP2MIID8gYJKoZIhvcNAQcCoIID4zCCA98CAQMxDjAMBgoqhiQCAQEBAQIBMGsGCyqGSIb3DQEJEAEEoFwEWjBYAgEBBgoqhiQCAQEBAgMBMDAwDAYKKoYkAgEBAQECAQQgswybPBr2AJ+H9d0IrS/9CAt56iVD6FGskyZ389sj5xQCBAK0cVcYDzIwMTUxMTA5MTQyNzMyWjGCA1swggNXAgEBMIIBEzCB+jE/MD0GA1UECgw20JzRltC90ZbRgdGC0LXRgNGB0YLQstC+INGO0YHRgtC40YbRltGXINCj0LrRgNCw0ZfQvdC4MTEwLwYDVQQLDCjQkNC00LzRltC90ZbRgdGC0YDQsNGC0L7RgCDQhtCi0KEg0KbQl9CeMUkwRwYDVQQDDEDQptC10L3RgtGA0LDQu9GM0L3QuNC5INC30LDRgdCy0ZbQtNGH0YPQstCw0LvRjNC90LjQuSDQvtGA0LPQsNC9MRkwFwYDVQQFDBBVQS0wMDAxNTYyMi0yMDEyMQswCQYDVQQGEwJVQTERMA8GA1UEBwwI0JrQuNGX0LICFDAEdR3vLHiuAgAAAAEAAABOAAAAMAwGCiqGJAIBAQEBAgGgggHaMIIBawYLKoZIhvcNAQkQAi8xggFaMIIBVjCCAVIwggFOMAwGCiqGJAIBAQEBAgEEIJcRIAuIXEA66kPAobtFVzHIHYtOrppo+r7SnKM/odYBMIIBGjCCAQCkgf0wgfoxPzA9BgNVBAoMNtCc0ZbQvdGW0YHRgtC10YDRgdGC0LLQviDRjtGB0YLQuNGG0ZbRlyDQo9C60YDQsNGX0L3QuDExMC8GA1UECwwo0JDQtNC80ZbQvdGW0YHRgtGA0LDRgtC+0YAg0IbQotChINCm0JfQnjFJMEcGA1UEAwxA0KbQtdC90YLRgNCw0LvRjNC90LjQuSDQt9Cw0YHQstGW0LTRh9GD0LLQsNC70YzQvdC40Lkg0L7RgNCz0LDQvTEZMBcGA1UEBQwQVUEtMDAwMTU2MjItMjAxMjELMAkGA1UEBhMCVUExETAPBgNVBAcMCNCa0LjRl9CyAhQwBHUd7yx4rgIAAAABAAAATgAAADAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIACteZiukaODLliM72eH1rZW2zVoazKpmSG+yz7oKFY7MBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xNTExMDkxNDI3MzJaMA0GCyqGJAIBAQEBAwEBBEAue7SMeHLzQmFe9QGMJL5kCk490XbD2yoPCqj+DJZnaHkK0XaPWUCSCALmqLcwgAwmMum9ksoC3Et8dE59jRIDMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xNTExMDkxNDI3MzNaMA0GCyqGJAIBAQEBAwEBBEAmseH/9T4c7MkAha04UAU/xnXIgufky4AoGuMfiIPAXgmjLkjN8Xj1FGOrUu/Ar4pBj1mSXqo1zJ5rz8/cTr0r</DigitalSignature>
        <InputMessageID>testRequest</InputMessageID>
      </contractRequest>
    </New>
  </s:Body>
</s:Envelope>

ChangeContracts - Renew

1.20160519.0 

Здійснення переоформлення. Даний web-сервіс відноситься до групи “Read-write”. Вхідні параметри потребують значної кількості перевірок коректності типів, у зв’язку з чим основним форматом роботи сервісу є SOAP. Для формування рядка для цифрового підпису можна використати запит GetSignStringFromRenew.

https://policyrw.mtsbu.ua/ChangeContracts.svc/Renew

Параметр

НазваниеОписание
CRenewRequest

Контейнер для RenewData, Contract, ActionDate, DigitalSignature

  RenewData

Контейнер для MainCode, Contract, ActionDate

    MainCode

Номер діючого договору що підлягає переоформленню

    Contract

Дані договору (блок нових параметрів для договору: IdentCode, Surname, Name, PName, BirthDate, Address, RegNo)

    ActionDate

Дата та час здійснення операції (допускається відхилення від серверного часу до 60 секунд, необхідна передача з боку страховика для забезпечення неспростовності за рахунок накладання на дані запиту ЕЦП)

  DigitalSignature

Блок ЕЦП який накладається на дані MainCode, Contract, ActionDate

Success 200

НазваниеОписание
CCancelActionResult

Екземпляр класу CCancelActionResult

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
	<s:Header>
		<o:Security xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
			<o:UsernameToken>
				<o:Username>6975EC75-921D-4263-B7F5-DC61A2509564</o:Username>
			</o:UsernameToken>
		</o:Security>
	</s:Header>
	<s:Body>
		<Renew xmlns="http://kitsoft.kiev.ua/mtsbu/2015/07/30">
			<renewRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
				<DigitalSignature>MIIQQwYJKoZIhvcNAQcCoIIQNDCCEDACAQExDjAMBgoqhiQCAQEBAQIBMAsGCSqGSIb3DQEHAaCCB6EwggedMIIHRaADAgECAhQ+7lJPO6nouwQAAABy6RoAapIzADANBgsqhiQCAQEBAQMBATCCAXoxYjBgBgNVBAoMWdCG0L3RhNC+0YDQvNCw0YbRltC50L3Qvi3QtNC+0LLRltC00LrQvtCy0LjQuSDQtNC10L/QsNGA0YLQsNC80LXQvdGCINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMWwwagYDVQQLDGPQo9C/0YDQsNCy0LvRltC90L3RjyAo0KbQtdC90YLRgCkg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxcDBuBgNVBAMMZ9CQ0LrRgNC10LTQuNGC0L7QstCw0L3QuNC5INGG0LXQvdGC0YAg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxFDASBgNVBAUMC1VBLTM4NzI1OTMwMQswCQYDVQQGEwJVQTERMA8GA1UEBwwI0JrQuNGX0LIwHhcNMTUwMzA0MjIwMDAwWhcNMTcwMzA0MjIwMDAwWjCCAZQxajBoBgNVBAoMYdCk0ZbQt9C40YfQvdCwINC+0YHQvtCx0LAgLSDQv9GW0LTQv9GA0LjRlNC80LXRhtGMINCa0YDQsNCy0YfQuNC90LAg0JDQvdC00YDRltC5INCf0LDQstC70L7QstC40YcxOzA5BgNVBAsMMtCk0ZbQt9C40YfQvdCwINC+0YHQvtCx0LAgLSDQv9GW0LTQv9GA0LjRlNC80LXRhtGMMTswOQYDVQQMDDLRhNGW0LfQuNGH0L3QsCDQvtGB0L7QsdCwIC0g0L/RltC00L/RgNC40ZTQvNC10YbRjDE3MDUGA1UEAwwu0JrRgNCw0LLRh9C40L3QsCDQkNC90LTRgNGW0Lkg0J/QsNCy0LvQvtCy0LjRhzEZMBcGA1UEBAwQ0JrRgNCw0LLRh9C40L3QsDEmMCQGA1UEKgwd0JDQvdC00YDRltC5INCf0LDQstC70L7QstC40YcxEDAOBgNVBAUMBzE3NjM2OTgxCzAJBgNVBAYTAlVBMREwDwYDVQQHDAjQmtC40ZfQsjCB8jCByQYLKoYkAgEBAQEDAQEwgbkwdTAHAgIBAQIBDAIBAAQhEL7j22rqnh+GV4xFwSWU/5QjlKfXOPkYfmUVAXKU9M4BAiEAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGdZITrxgumH0+F3FJB9Rw0EIbYP0tjc6Kk0I8YQG8qRxHoAfmwwCybNVWybDn0g7ykqAARAqdbrRfE8cIKAxJZ7Ix9erfZY66TANykdONlr8CXKThf46XINxhW0OiiXXwvB3qNkOLVk6iwXn9ASPm24+sV5BAMkAAQhhXxkTulvUORnm3H/CJcTtnhAczj36tJLgQCgHhFVC+MBo4IC7DCCAugwKQYDVR0OBCIEIMMk8h/oqC3s+jahnPYS75YDu8octUKypdIV5+Aw1ilxMCsGA1UdIwQkMCKAID7uUk87qei7Q73cNd2qRpLxqrAzBtaXLhjN/lUDRFipMC8GA1UdEAQoMCagERgPMjAxNTAzMDQyMjAwMDBaoREYDzIwMTcwMzA0MjIwMDAwWjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwGQYDVR0gAQH/BA8wDTALBgkqhiQCAQEBAgIwDAYDVR0TAQH/BAIwADAeBggrBgEFBQcBAwEB/wQPMA0wCwYJKoYkAgEBAQIBMFoGA1UdEQRTMFGgHwYMKwYBBAGBl0YBAQQBoA8MDSgwOTMpIDcyODIzOTCBFGFuZHJleS5rLnBAZ21haWwuY29toBgGCisGAQQBgjcUAgOgCgwI0JAwNi0xMTEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2Fjc2tpZGQuZ292LnVhL2Rvd25sb2FkL2NybHMvQ0EtM0VFRTUyNEYtRnVsbC5jcmwwSgYDVR0uBEMwQTA/oD2gO4Y5aHR0cDovL2Fjc2tpZGQuZ292LnVhL2Rvd25sb2FkL2NybHMvQ0EtM0VFRTUyNEYtRGVsdGEuY3JsMIGIBggrBgEFBQcBAQR8MHowMAYIKwYBBQUHMAGGJGh0dHA6Ly9hY3NraWRkLmdvdi51YS9zZXJ2aWNlcy9vY3NwLzBGBggrBgEFBQcwAoY6aHR0cDovL2Fjc2tpZGQuZ292LnVhL2Rvd25sb2FkL2NlcnRpZmljYXRlcy9hbGxhY3NraWRkLnA3YjA/BggrBgEFBQcBCwQzMDEwLwYIKwYBBQUHMAOGI2h0dHA6Ly9hY3NraWRkLmdvdi51YS9zZXJ2aWNlcy90c3AvMEUGA1UdCQQ+MDwwHAYMKoYkAgEBAQsBBAIBMQwTCjMxODcwMDMyNTkwHAYMKoYkAgEBAQsBBAEBMQwTCjMxODcwMDMyNTkwDQYLKoYkAgEBAQEDAQEDQwAEQEXr0J1ZvRYeKO/AzdKWYNPaYYJa2a2lP4jsXwRx84BLeaDdC5m4eoffpA8tjY/ni8IO+S6o5AStW9rdzrPuE2sxgghnMIIIYwIBATCCAZQwggF6MWIwYAYDVQQKDFnQhtC90YTQvtGA0LzQsNGG0ZbQudC90L4t0LTQvtCy0ZbQtNC60L7QstC40Lkg0LTQtdC/0LDRgNGC0LDQvNC10L3RgiDQnNGW0L3QtNC+0YXQvtC00ZbQsjFsMGoGA1UECwxj0KPQv9GA0LDQstC70ZbQvdC90Y8gKNCm0LXQvdGC0YApINGB0LXRgNGC0LjRhNGW0LrQsNGG0ZbRlyDQutC70Y7Rh9GW0LIg0IbQlNCUINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMXAwbgYDVQQDDGfQkNC60YDQtdC00LjRgtC+0LLQsNC90LjQuSDRhtC10L3RgtGAINGB0LXRgNGC0LjRhNGW0LrQsNGG0ZbRlyDQutC70Y7Rh9GW0LIg0IbQlNCUINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMRQwEgYDVQQFDAtVQS0zODcyNTkzMDELMAkGA1UEBhMCVUExETAPBgNVBAcMCNCa0LjRl9CyAhQ+7lJPO6nouwQAAABy6RoAapIzADAMBgoqhiQCAQEBAQIBoIIGZTCCAe0GCyqGSIb3DQEJEAIvMYIB3DCCAdgwggHUMIIB0DAMBgoqhiQCAQEBAQIBBCDWPh7QXvGbkHzZ6NGUvOE2RLfOfVPpxIajqzopXX8liTCCAZwwggGCpIIBfjCCAXoxYjBgBgNVBAoMWdCG0L3RhNC+0YDQvNCw0YbRltC50L3Qvi3QtNC+0LLRltC00LrQvtCy0LjQuSDQtNC10L/QsNGA0YLQsNC80LXQvdGCINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMWwwagYDVQQLDGPQo9C/0YDQsNCy0LvRltC90L3RjyAo0KbQtdC90YLRgCkg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxcDBuBgNVBAMMZ9CQ0LrRgNC10LTQuNGC0L7QstCw0L3QuNC5INGG0LXQvdGC0YAg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxFDASBgNVBAUMC1VBLTM4NzI1OTMwMQswCQYDVQQGEwJVQTERMA8GA1UEBwwI0JrQuNGX0LICFD7uUk87qei7BAAAAHLpGgBqkjMAMBgGCSqGSIb3DQEJAzELBgkqhkiG9w0BBwEwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIGSvEVuGypvtZ8jCI/CeO4eudz4f1wkIRQl3QsmgDdKKMIIEBwYLKoZIhvcNAQkQAhQxggP2MIID8gYJKoZIhvcNAQcCoIID4zCCA98CAQMxDjAMBgoqhiQCAQEBAQIBMGsGCyqGSIb3DQEJEAEEoFwEWjBYAgEBBgoqhiQCAQEBAgMBMDAwDAYKKoYkAgEBAQECAQQgZK8RW4bKm+1nyMIj8J47h653Ph/XCQhFCXdCyaAN0ooCBAK0XkQYDzIwMTUxMTA5MTQwMTA2WjGCA1swggNXAgEBMIIBEzCB+jE/MD0GA1UECgw20JzRltC90ZbRgdGC0LXRgNGB0YLQstC+INGO0YHRgtC40YbRltGXINCj0LrRgNCw0ZfQvdC4MTEwLwYDVQQLDCjQkNC00LzRltC90ZbRgdGC0YDQsNGC0L7RgCDQhtCi0KEg0KbQl9CeMUkwRwYDVQQDDEDQptC10L3RgtGA0LDQu9GM0L3QuNC5INC30LDRgdCy0ZbQtNGH0YPQstCw0LvRjNC90LjQuSDQvtGA0LPQsNC9MRkwFwYDVQQFDBBVQS0wMDAxNTYyMi0yMDEyMQswCQYDVQQGEwJVQTERMA8GA1UEBwwI0JrQuNGX0LICFDAEdR3vLHiuAgAAAAEAAABOAAAAMAwGCiqGJAIBAQEBAgGgggHaMIIBawYLKoZIhvcNAQkQAi8xggFaMIIBVjCCAVIwggFOMAwGCiqGJAIBAQEBAgEEIJcRIAuIXEA66kPAobtFVzHIHYtOrppo+r7SnKM/odYBMIIBGjCCAQCkgf0wgfoxPzA9BgNVBAoMNtCc0ZbQvdGW0YHRgtC10YDRgdGC0LLQviDRjtGB0YLQuNGG0ZbRlyDQo9C60YDQsNGX0L3QuDExMC8GA1UECwwo0JDQtNC80ZbQvdGW0YHRgtGA0LDRgtC+0YAg0IbQotChINCm0JfQnjFJMEcGA1UEAwxA0KbQtdC90YLRgNCw0LvRjNC90LjQuSDQt9Cw0YHQstGW0LTRh9GD0LLQsNC70YzQvdC40Lkg0L7RgNCz0LDQvTEZMBcGA1UEBQwQVUEtMDAwMTU2MjItMjAxMjELMAkGA1UEBhMCVUExETAPBgNVBAcMCNCa0LjRl9CyAhQwBHUd7yx4rgIAAAABAAAATgAAADAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIIznINOFWF4Fojpn09JshLdEcB6FHxmugMoXIpPD8ntIMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xNTExMDkxNDAxMDZaMA0GCyqGJAIBAQEBAwEBBEBoN7lo/OpK+T00ZyXd46Zj700xY4gSSQufgzACKdGVR5NVsxcSyPHt4ln/+d/9Quev5GACuEVzG0cVqzH43bhOMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xNTExMDkxNDAxMDdaMA0GCyqGJAIBAQEBAwEBBEDShdqLz9ZoxJOeElRoeAf00tvCn5liab8qw8K40+b5SV7VV/NdbRFg1gICRGP8uiMee1UWdU9v0OpBLp1qdIJe</DigitalSignature>
				<RenewData>
					<ActionDate>2015-11-23T14:50:38.5649207+02:00</ActionDate>
					<Contract>
						<Address>456</Address>
						<BirthDate>2009-10-08T00:00:00</BirthDate>
						<IdentCode>ME885195</IdentCode>
						<Name>456</Name>
						<PName>456</PName>
						<RegNo>ВВ9047РО</RegNo>
						<Surname>456</Surname>
					</Contract>
					<MainCode>12345</MainCode>
				</RenewData>
			</renewRequest>
		</Renew>
	</s:Body>
</s:Envelope>

ChangeContracts - Reserve

1.20160519.0 

Створення заявки. Даний web-сервіс відноситься до групи “Read-write”. Вхідні параметри потребують значної кількості перевірок коректності типів, у зв’язку з чим основним форматом роботи сервісу є SOAP. Для формування рядка для цифрового підпису можна використати запит GetSignFromRequest.

https://policyrw.mtsbu.ua/ChangeContracts.svc/Reserve

Параметр

НазваниеОписание
CContractRequest

Контейнер для Contract, InputMessageID, DigitalSignature

  Contract

Дані договору (екземпляр класу CContract)

  InputMessageID

Унікальний ідентифікатор, що заповнюється зі сторони страховика для більш зручного співставлення запитів та відповідей

  DigitalSignature

Блок ЕЦП який накладається на дані договору

Success 200

НазваниеОписание
CCreateActionResult

Екземпляр класу CCreateActionResult

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <o:UsernameToken u:Id="uuid-c32e43e1-cc4a-403e-9a94-4b8a84021c7d-1">
        <o:Username>6975EC75-921D-4263-B7F5-DC61A2509564</o:Username>
      </o:UsernameToken>
    </o:Security>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <Reserve xmlns="http://kitsoft.kiev.ua/mtsbu/2015/07/30">
      <contractRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <Contract>
          <Address>123</Address>
          <AutoDescr>123</AutoDescr>
          <BirthDate>2005-07-22T00:00:00</BirthDate>
          <DBonusMalusID>DBonusMalus_13</DBonusMalusID>
          <DCitizenStatusID>DCitizenStatusEnum_1</DCitizenStatusID>
          <DCityID>0</DCityID>
          <DDiscountID>DDiscount_5</DDiscountID>
          <DExpLimitID>DExpLimit_2</DExpLimitID>
          <DMarkID>0</DMarkID>
          <DModelID>0</DModelID>
          <DPeriodID>DPeriod_11</DPeriodID>
          <DPersonStatusID>DPersonStatusEnum_1</DPersonStatusID>
          <DPrivelegeID>DPrivelege_3</DPrivelegeID>
          <DSphereUseID>DSphereUse_2</DSphereUseID>
          <DVehicleTypeID>DVehicleType_12</DVehicleTypeID>
          <DateNextTO>2015-11-05T14:35:32.1346022+02:00</DateNextTO>
          <Franchise>0</Franchise>
          <IdentCode>ME885195</IdentCode>
          <InsPremium>0</InsPremium>
          <Name>123</Name>
          <PName>456</PName>
          <ProdYear>1975</ProdYear>
          <RegNo>AC6548ДЕ</RegNo>
          <StartDate>2015-11-05T14:25:32.1346022+02:00</StartDate>
          <Surname>123</Surname>
          <VIN>12345</VIN>
          <VehicleUsage>000101001110</VehicleUsage>
          <k1>0</k1>
          <k2>0</k2>
          <k3>0</k3>
          <k4>0</k4>
          <k5>0</k5>
          <k6>0</k6>
          <k7>0</k7>
        </Contract>
        <DigitalSignature>MIIQQwYJKoZIhvcNAQcCoIIQNDCCEDACAQExDjAMBgoqhiQCAQEBAQIBMAsGCSqGSIb3DQEHAaCCB6EwggedMIIHRaADAgECAhQ+7lJPO6nouwQAAABy6RoAapIzADANBgsqhiQCAQEBAQMBATCCAXoxYjBgBgNVBAoMWdCG0L3RhNC+0YDQvNCw0YbRltC50L3Qvi3QtNC+0LLRltC00LrQvtCy0LjQuSDQtNC10L/QsNGA0YLQsNC80LXQvdGCINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMWwwagYDVQQLDGPQo9C/0YDQsNCy0LvRltC90L3RjyAo0KbQtdC90YLRgCkg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxcDBuBgNVBAMMZ9CQ0LrRgNC10LTQuNGC0L7QstCw0L3QuNC5INGG0LXQvdGC0YAg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxFDASBgNVBAUMC1VBLTM4NzI1OTMwMQswCQYDVQQGEwJVQTERMA8GA1UEBwwI0JrQuNGX0LIwHhcNMTUwMzA0MjIwMDAwWhcNMTcwMzA0MjIwMDAwWjCCAZQxajBoBgNVBAoMYdCk0ZbQt9C40YfQvdCwINC+0YHQvtCx0LAgLSDQv9GW0LTQv9GA0LjRlNC80LXRhtGMINCa0YDQsNCy0YfQuNC90LAg0JDQvdC00YDRltC5INCf0LDQstC70L7QstC40YcxOzA5BgNVBAsMMtCk0ZbQt9C40YfQvdCwINC+0YHQvtCx0LAgLSDQv9GW0LTQv9GA0LjRlNC80LXRhtGMMTswOQYDVQQMDDLRhNGW0LfQuNGH0L3QsCDQvtGB0L7QsdCwIC0g0L/RltC00L/RgNC40ZTQvNC10YbRjDE3MDUGA1UEAwwu0JrRgNCw0LLRh9C40L3QsCDQkNC90LTRgNGW0Lkg0J/QsNCy0LvQvtCy0LjRhzEZMBcGA1UEBAwQ0JrRgNCw0LLRh9C40L3QsDEmMCQGA1UEKgwd0JDQvdC00YDRltC5INCf0LDQstC70L7QstC40YcxEDAOBgNVBAUMBzE3NjM2OTgxCzAJBgNVBAYTAlVBMREwDwYDVQQHDAjQmtC40ZfQsjCB8jCByQYLKoYkAgEBAQEDAQEwgbkwdTAHAgIBAQIBDAIBAAQhEL7j22rqnh+GV4xFwSWU/5QjlKfXOPkYfmUVAXKU9M4BAiEAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGdZITrxgumH0+F3FJB9Rw0EIbYP0tjc6Kk0I8YQG8qRxHoAfmwwCybNVWybDn0g7ykqAARAqdbrRfE8cIKAxJZ7Ix9erfZY66TANykdONlr8CXKThf46XINxhW0OiiXXwvB3qNkOLVk6iwXn9ASPm24+sV5BAMkAAQhhXxkTulvUORnm3H/CJcTtnhAczj36tJLgQCgHhFVC+MBo4IC7DCCAugwKQYDVR0OBCIEIMMk8h/oqC3s+jahnPYS75YDu8octUKypdIV5+Aw1ilxMCsGA1UdIwQkMCKAID7uUk87qei7Q73cNd2qRpLxqrAzBtaXLhjN/lUDRFipMC8GA1UdEAQoMCagERgPMjAxNTAzMDQyMjAwMDBaoREYDzIwMTcwMzA0MjIwMDAwWjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwGQYDVR0gAQH/BA8wDTALBgkqhiQCAQEBAgIwDAYDVR0TAQH/BAIwADAeBggrBgEFBQcBAwEB/wQPMA0wCwYJKoYkAgEBAQIBMFoGA1UdEQRTMFGgHwYMKwYBBAGBl0YBAQQBoA8MDSgwOTMpIDcyODIzOTCBFGFuZHJleS5rLnBAZ21haWwuY29toBgGCisGAQQBgjcUAgOgCgwI0JAwNi0xMTEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2Fjc2tpZGQuZ292LnVhL2Rvd25sb2FkL2NybHMvQ0EtM0VFRTUyNEYtRnVsbC5jcmwwSgYDVR0uBEMwQTA/oD2gO4Y5aHR0cDovL2Fjc2tpZGQuZ292LnVhL2Rvd25sb2FkL2NybHMvQ0EtM0VFRTUyNEYtRGVsdGEuY3JsMIGIBggrBgEFBQcBAQR8MHowMAYIKwYBBQUHMAGGJGh0dHA6Ly9hY3NraWRkLmdvdi51YS9zZXJ2aWNlcy9vY3NwLzBGBggrBgEFBQcwAoY6aHR0cDovL2Fjc2tpZGQuZ292LnVhL2Rvd25sb2FkL2NlcnRpZmljYXRlcy9hbGxhY3NraWRkLnA3YjA/BggrBgEFBQcBCwQzMDEwLwYIKwYBBQUHMAOGI2h0dHA6Ly9hY3NraWRkLmdvdi51YS9zZXJ2aWNlcy90c3AvMEUGA1UdCQQ+MDwwHAYMKoYkAgEBAQsBBAIBMQwTCjMxODcwMDMyNTkwHAYMKoYkAgEBAQsBBAEBMQwTCjMxODcwMDMyNTkwDQYLKoYkAgEBAQEDAQEDQwAEQEXr0J1ZvRYeKO/AzdKWYNPaYYJa2a2lP4jsXwRx84BLeaDdC5m4eoffpA8tjY/ni8IO+S6o5AStW9rdzrPuE2sxgghnMIIIYwIBATCCAZQwggF6MWIwYAYDVQQKDFnQhtC90YTQvtGA0LzQsNGG0ZbQudC90L4t0LTQvtCy0ZbQtNC60L7QstC40Lkg0LTQtdC/0LDRgNGC0LDQvNC10L3RgiDQnNGW0L3QtNC+0YXQvtC00ZbQsjFsMGoGA1UECwxj0KPQv9GA0LDQstC70ZbQvdC90Y8gKNCm0LXQvdGC0YApINGB0LXRgNGC0LjRhNGW0LrQsNGG0ZbRlyDQutC70Y7Rh9GW0LIg0IbQlNCUINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMXAwbgYDVQQDDGfQkNC60YDQtdC00LjRgtC+0LLQsNC90LjQuSDRhtC10L3RgtGAINGB0LXRgNGC0LjRhNGW0LrQsNGG0ZbRlyDQutC70Y7Rh9GW0LIg0IbQlNCUINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMRQwEgYDVQQFDAtVQS0zODcyNTkzMDELMAkGA1UEBhMCVUExETAPBgNVBAcMCNCa0LjRl9CyAhQ+7lJPO6nouwQAAABy6RoAapIzADAMBgoqhiQCAQEBAQIBoIIGZTCCAe0GCyqGSIb3DQEJEAIvMYIB3DCCAdgwggHUMIIB0DAMBgoqhiQCAQEBAQIBBCDWPh7QXvGbkHzZ6NGUvOE2RLfOfVPpxIajqzopXX8liTCCAZwwggGCpIIBfjCCAXoxYjBgBgNVBAoMWdCG0L3RhNC+0YDQvNCw0YbRltC50L3Qvi3QtNC+0LLRltC00LrQvtCy0LjQuSDQtNC10L/QsNGA0YLQsNC80LXQvdGCINCc0ZbQvdC00L7RhdC+0LTRltCyMWwwagYDVQQLDGPQo9C/0YDQsNCy0LvRltC90L3RjyAo0KbQtdC90YLRgCkg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxcDBuBgNVBAMMZ9CQ0LrRgNC10LTQuNGC0L7QstCw0L3QuNC5INGG0LXQvdGC0YAg0YHQtdGA0YLQuNGE0ZbQutCw0YbRltGXINC60LvRjtGH0ZbQsiDQhtCU0JQg0JzRltC90LTQvtGF0L7QtNGW0LIxFDASBgNVBAUMC1VBLTM4NzI1OTMwMQswCQYDVQQGEwJVQTERMA8GA1UEBwwI0JrQuNGX0LICFD7uUk87qei7BAAAAHLpGgBqkjMAMBgGCSqGSIb3DQEJAzELBgkqhkiG9w0BBwEwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIHWH4flJCVN6iOw7Har7xaY9zcP734GKmKMy5g2/vq2iMIIEBwYLKoZIhvcNAQkQAhQxggP2MIID8gYJKoZIhvcNAQcCoIID4zCCA98CAQMxDjAMBgoqhiQCAQEBAQIBMGsGCyqGSIb3DQEJEAEEoFwEWjBYAgEBBgoqhiQCAQEBAgMBMDAwDAYKKoYkAgEBAQECAQQgdYfh+UkJU3qI7DsdqvvFpj3Nw/vfgYqYozLmDb++raICBAKwilQYDzIwMTUxMTA1MTIyMjM5WjGCA1swggNXAgEBMIIBEzCB+jE/MD0GA1UECgw20JzRltC90ZbRgdGC0LXRgNGB0YLQstC+INGO0YHRgtC40YbRltGXINCj0LrRgNCw0ZfQvdC4MTEwLwYDVQQLDCjQkNC00LzRltC90ZbRgdGC0YDQsNGC0L7RgCDQhtCi0KEg0KbQl9CeMUkwRwYDVQQDDEDQptC10L3RgtGA0LDQu9GM0L3QuNC5INC30LDRgdCy0ZbQtNGH0YPQstCw0LvRjNC90LjQuSDQvtGA0LPQsNC9MRkwFwYDVQQFDBBVQS0wMDAxNTYyMi0yMDEyMQswCQYDVQQGEwJVQTERMA8GA1UEBwwI0JrQuNGX0LICFDAEdR3vLHiuAgAAAAEAAABOAAAAMAwGCiqGJAIBAQEBAgGgggHaMIIBawYLKoZIhvcNAQkQAi8xggFaMIIBVjCCAVIwggFOMAwGCiqGJAIBAQEBAgEEIJcRIAuIXEA66kPAobtFVzHIHYtOrppo+r7SnKM/odYBMIIBGjCCAQCkgf0wgfoxPzA9BgNVBAoMNtCc0ZbQvdGW0YHRgtC10YDRgdGC0LLQviDRjtGB0YLQuNGG0ZbRlyDQo9C60YDQsNGX0L3QuDExMC8GA1UECwwo0JDQtNC80ZbQvdGW0YHRgtGA0LDRgtC+0YAg0IbQotChINCm0JfQnjFJMEcGA1UEAwxA0KbQtdC90YLRgNCw0LvRjNC90LjQuSDQt9Cw0YHQstGW0LTRh9GD0LLQsNC70YzQvdC40Lkg0L7RgNCz0LDQvTEZMBcGA1UEBQwQVUEtMDAwMTU2MjItMjAxMjELMAkGA1UEBhMCVUExETAPBgNVBAcMCNCa0LjRl9CyAhQwBHUd7yx4rgIAAAABAAAATgAAADAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIChly7vf+KfRBhmDTRLQxC4Q7dWVAZQFcKTCOYT95VB4MBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xNTExMDUxMjIyMzlaMA0GCyqGJAIBAQEBAwEBBEA8SvwOoxIBMqSekjv+gz8rFZPWR9diIOnO0s7oTPFkTIsaJvI8s1cwLnNwEJ1468OkcZlJXQkoYduEKGHl+bYOMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xNTExMDUxMjIyMzlaMA0GCyqGJAIBAQEBAwEBBEDNsc5qUByaeseKMnrKLc9wu1d2gMf6jl4pw2/PWaa4brVI/zZiGVemn478ISSIeymvyr5tCRrXh6tPOCbrfpEn</DigitalSignature>
        <InputMessageID>testRequest</InputMessageID>
      </contractRequest>
    </Reserve>
  </s:Body>
</s:Envelope>

Основні положення запитів до сервісу ChangeContracts

Формат даних

 • Дати передаються у форматі "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss", де "T" - символ, який розділяє дату від часу, наприклад "2015-11-04T15:42:54". Можливий і варіант дати з вказаним відступом від Utc, наприклад "2015-11-04T17:40:18.4531142+02:00" (вказано мілісекунди та відступ (+02:00)).
 • Роздільник цілої та дробної частини - ".".
 • При передачі даних із перерахувань (enum), наприклад "DPersonStatusID", дані передаються по імені (наприклад - DPersonStatusID_1), а не по их int-аналогам. Інформація про перерахування знаходиться в WSDL.
 • Цифровий підпис передається в вигляді масиву байт, перетвореного в Base64String.
 • Всі параметри (крім цифрового підпису) перед відпроавкою проходять заміну (екранування) недопустимих XML символів - " , & , ' , < , >.

Формування рядка для цифрового підпису

 • В цифровий підпис пишутся всі дані запиту згідно WSDL (за виключенням самого поля цифрового підпису).
 • Дані запиту записуються в один рядок с роздільником "|" (без пробілів, символів переходу на новий рядок і т.д.).
 • Дані записуються в такій послідовності, в якій вони представлені у WSDL.
 • Виключення з попереднього пункту - запит Renew, тому що в структурі CRenewRequest є підструктура RenewContract. Через це спочатку у строку попадають дані із CRenewRequest (ActionDate і MainCode), потім добавляются дані із RenewContract (Address, BirthDate і т.д.). Це має наступний вигляд: ActionDate|MainCode|Address|BirthDate|IdentCode... і т.д.
 • Якщо параметр пустий - він у рядок не записується ні в якому вигляді, варіанти з пустими рядками між роздільниками ("||" чи "| |") - не коректні.
 • Параметри формуються наступним чином:
  • Бульові значення передаються у форматі 0|1 , що відповідає false|true (ні|так)
  • Дата записується у форматі "yyyyMMdd HH:mm", наприклад "20151105 09:47".
  • Роздільник цілої та дробної частини ",".
  • Перелічення (enum) передаются по значенням (наприклад - "1"), а не їх імені (наприклад - "DPersonStatusID_1").
 • Для FContract існує метод GetSignFromRequest, який повертає рядок, сформований на основі переданного FContract.

Перерахування

DPeriodEnum

 • DPeriod_1 15 діб
 • DPeriod_2 1 місяць
 • DPeriod_3 2 місяці
 • DPeriod_4 3 місяці
 • DPeriod_5 4 місяці
 • DPeriod_6 5 місяців
 • DPeriod_7 6 місяців
 • DPeriod_8 7 місяців
 • DPeriod_9 8 місяців
 • DPeriod_10 9 місяців
 • DPeriod_11 10 місяців
 • DPeriod_12 11 місяців
 • DPeriod_13 1 рік

DBonusMalusEnum

 • DBonusMalus_0 0
 • DBonusMalus_1 1
 • DBonusMalus_2 2
 • DBonusMalus_3 3
 • DBonusMalus_4 4
 • DBonusMalus_5 5
 • DBonusMalus_6 6
 • DBonusMalus_7 7
 • DBonusMalus_8 8
 • DBonusMalus_9 9
 • DBonusMalus_10 10
 • DBonusMalus_11 11
 • DBonusMalus_12 12
 • DBonusMalus_13 13
 • DBonusMalus_14 M

DPrivelegeEnum

 • DPrivelege_0 Без пільг
 • DPrivelege_1 Учасники війни, що визначені законом
 • DPrivelege_2 Інваліди II групи
 • DPrivelege_3 Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 • DPrivelege_4 Пенсіонери громадяни України

DDiscountEnum

 • DDiscount_0 Зменшення не застосовано
 • DDiscount_1 Укладання від 5 до 9 договорів
 • DDiscount_2 Укладання від 10 до 19 договорів
 • DDiscount_3 Укладання від 20 до 99 договорів
 • DDiscount_4 Укладання від 100 до 499 договорів
 • DDiscount_5 Укладання від 500 до 1999 договорів
 • DDiscount_6 Укладання від 2000 і більше договорів

DCitizenStatusEnum

 • DCitizenStatus_1 Резидент
 • DCitizenStatus_2 Нерезидент

DPersonStatusEnum

 • DPersonStatus_1 Фізична особа
 • DPersonStatus_2 Юридична особа

DSphereUseEnum

 • DSphereUse_1 Використання в особистих та виробничих цілях (крім таксі)
 • DSphereUse_2 Послуги із перевезень (таксі)

DExpLimitEnum

 • DExpLimit_1 Без обмеження стажу
 • DExpLimit_2 Стаж не менше 3 років

DVehicleTypeEnum

 • DVehicleType_1 B1, легковий автомобіль до 1600 кубічних сантиметрів
 • DVehicleType_2 B2, легковий автомобіль від 1601 до 2000 куб. см.
 • DVehicleType_3 B3, легковий автомобіль від 2001 до 3000 куб. см.
 • DVehicleType_4 B4, легковий автомобіль більше 3000 куб. см.
 • DVehicleType_5 A1, мотоцикли та моторолери до 300 куб. см.
 • DVehicleType_6 A2, мотоцикли та моторолери більше 300 куб. см.
 • DVehicleType_7 C1, вант. автомобілі вантажопідйомністю до 2т (включ)
 • DVehicleType_8 C2, вантажні автомобілі вантажопідйомністю понад 2 т.
 • DVehicleType_9 D1, автобуси з кількістю місць до 20 чол. (включно)
 • DVehicleType_10 D2, автобуси з кількістю місць більше 20 чол.
 • DVehicleType_11 F, причепи до легкових автомобілів
 • DVehicleType_12 E, причепи до вантажних автомобілів

Класи

CContract

 • StartDate Дата та час початку дії договору (Дата та час)
 • DPeriodID Строк дії (DPeriodEnum)
 • DBonusMalusID Клас бонус-малус (DBonusMalusEnum)
 • k1 k1 (Плаваюча кома (5, 2))
 • k2 k2 (Плаваюча кома (5, 2))
 • k3 k3 (Плаваюча кома (5, 2))
 • k4 k4 (Плаваюча кома (5, 2))
 • k5 k5 (Плаваюча кома (5, 2))
 • k6 k6 (Плаваюча кома (1, 0))
 • K7 K7 (Плаваюча кома (5, 2))
 • DPrivelegeID Пільга (DPrivelegeEnum)
 • DDiscountID Знижки (DDiscountEnum)
 • Franchise Франшиза (Гроші)
 • InsPremium Страхова премія (Гроші)
 • DCitizenStatusID Статус резидента (DCitizenStatusEnum)
 • DPersonStatusID Статус особи-страхувальника (Фіз/Юр) (DPersonStatusEnum)
 • IdentCode Ідентифікаційний код страхувальника (Строка (10)). ЄДРПОУ/ІПН страхувальника / Серія та номер паспорту для фізичних осіб, що не мають ідентифікаційного коду
 • Surname Прізвище/найменування страхувальника (Строка (100))
 • Name Ім’я страхувальника (Строка (100))
 • PName По-батькові страхувальника (Строка (100)). Поле не обов'язкове для заповнення
 • BirthDate Дата народження страхувальника (Дата у форматі (ррррммдд))
 • Address Адреса страхувальника (Строка (250))
 • DCityID Населений пункт - місце реєстрації ТЗ (Ціле число - Код населеного пункту згідно довідника «Населені пункти, що мають МРЕО»)
 • RegNo Державний номер ТЗ (Строка (10))
 • VIN VIN ТЗ (Строка (17)), RegEx: ^(?=.*\\d+)[\\d,A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z]{5,20}$
 • DateNextTO Дата наступного технічного оглаяду (Дата, не обов’язкове)
 • DVehicleTypeID Тип ТЗ (DVehicleTypeEnum)
 • DMarkID Марка ТЗ (Ціле число - Код марки згідно довідника «Марки авто»)
 • DModelID Модель ТЗ (Ціле число - Код марки згідно довідника «Моделі ТЗ»)
 • AutoDescr Повна назва забезпеченого ТЗ (Заповнюється у випадку відсутності марки або моделі у довіднику)
 • DSphereUseID Призначення ТЗ (DSphereUseEnum)
 • ProdYear Рік випуску ТЗ (Ціле число у 4-х значному форматі)
 • DExpLimitID Обмеження стажу водія (DExpLimitEnum)
 • VehicleUsage Використання ТЗ у визначених місяцях року - строка з 12 символів (0 або 1). Кожний розряд являє собою ознаку використання ТЗ у календарному місяці року. Наприклад: «001111110000», означає використання ТЗ у період з третього по восьмий місяць. Значення є умовно обов'язковим і заповнюється тільки для договорів, срок дії якиї 1 рік

CCreateActionResult

 • IsSucceded Результат виконання - Успішно / не успішно (Логічний (true/false))
 • InsurerRowKey Ідентифікатор, що заповнюється зі сторони страховика для зручного співставлення запитів та відповідей (Строка(20))
 • TransactionKey Ідентифікатор, що заповнюється зі сторони ЦБД МТСБУ у форматі GUID для службових цілей (дебаг та логіювання інформації) (Строка(20))
 • MainCode Код електронного полісу, вказується виключно у випадках успішного виконання операції (Строка(6))
 • EndDate Дата та час завершення дії договору (Дата та час у форматі (ррррммдд чч:хх:сс))
 • ServiceFault Помилки при виконанні сервісу

CCheckActionResult

 • IsSucceded Результат виконання - Успішно / не успішно (Логічний (true/false))
 • InsurerRowKey Ідентифікатор (із відповідного запиту), що заповнюється зі сторони страховика для зручного співставлення запитів та відповідей (Строка(20))
 • TransactionKey Ідентифікатор, що заповнюється зі сторони ЦБД МТСБУ у форматі GUID для службових цілей (дебаг та логіювання інформації) (Строка(20))
 • StartDate Дата початку дії договору
 • RequestExecuteTime Час виконання запиту
 • ServiceFault Помилки при виконанні сервісу

CCreateActionResult

 • IsSucceded Результат виконання - Успішно / не успішно (Логічний (true/false))
 • InsurerRowKey Ідентифікатор, що заповнюється зі сторони страховика для зручного співставлення запитів та відповідей (Строка(20))
 • TransactionKey Ідентифікатор, що заповнюється зі сторони ЦБД МТСБУ у форматі GUID для службових цілей (дебаг та логіювання інформації) (Строка(20))
 • MainCode Код електронного полісу, вказується виключно у випадках успішного виконання операції (Строка(6))
 • EndDate Дата та час завершення дії договору (Дата та час у форматі (ррррммдд чч:хх:сс))
 • ServiceFault Помилки при виконанні сервісу

CConfirmActionResult

 • IsSucceded Результат виконання - Успішно / не успішно (Логічний (true/false))
 • MainCode Код електронного полісу, вказується виключно у випадках успішного виконання операції (Строка(6))
 • StartDate Дата та час початку дії договору (Дата та час у форматі (ррррммдд чч:хх:сс))
 • EndDate Дата та час завершення дії договору (Дата та час у форматі (ррррммдд чч:хх:сс))
 • TransactionKey Ідентифікатор, що заповнюється зі сторони ЦБД МТСБУ у форматі GUID для службових цілей (дебаг та логіювання інформації)
 • RequestExecuteTime Час виконання запиту
 • ServiceFault Помилки при виконанні сервісу

CCancelActionResult

 • IsSucceded Результат виконання - Успішно / не успішно (Логічний (true/false))
 • MainCode Код електронного полісу (заявки), вказується виключно у випадках успішного виконання операції (Строка(6))
 • CancelDate Дата та час дострокового припинення дії договору або анулювання заявки, заповнюється тільки у випадку успішного виконання операції (Дата та час у форматі (ррррммдд чч:хх:сс))
 • TransactionKey Ідентифікатор, що заповнюється зі сторони ЦБД МТСБУ у форматі GUID для службових цілей (дебаг та логіювання інформації)
 • RequestExecuteTime Час виконання запиту
 • ServiceFault Помилки при виконанні сервісу

CRenewContract

 • IdentCode Ідентифікаційний код страхувальника (Строка (10). ЄДРПОУ/ІПН страхувальника / Серія та номер паспорту для фізичних осіб, що не мають ідентифікаційного коду)
 • Surname Прізвище/найменування страхувальника (Строка (100))
 • Name Ім’я страхувальника (Строка (100))
 • PName По-батькові страхувальника (Строка (100))
 • BirthDate Дата народження страхувальника (Дата у форматі (ррррммдд))
 • Address Адреса страхувальника (Строка (250))
 • RegNo Державний номер ТЗ (Строка (10))

CRenewActionResult

 • IsSucceded Результат виконання - Успішно / не успішно (Логічний (true/false))
 • NewMainCode Код електронного полісу, вказується виключно у випадках успішного виконання операції (Строка(6))
 • OldMainCode Код (попереднього) договору який переоформлявся (Строка(6))
 • TransactionKey Ідентифікатор, що заповнюється зі сторони ЦБД МТСБУ у форматі GUID для службових цілей (дебаг та логіювання інформації)
 • RequestExecuteTime Час виконання запиту
 • ServiceFault Помилки при виконанні сервісу

Опис помилок

Загальні положення

Класс помилок використовується у випадках:

 • Розробник безпосередньо генерує помилку;
 • Виникає неопрацьована помилка (ніякі Exception до клієнта не доходять).

Структура помилок

Структура помилок наступна:

 • ServiceFault (root-помилка):
  • ErrorID (код помилки (Ціле число));
  • OutputRequestId (ідентифікатор запиту до системи МТСБУ (Guid));
  • InputMessageID (ідентифікатор запису у системі страховика (Строка));
  • ErrorMessage (текстова інформація, що деталізує (конкретизує) повідомлення щодо помилки (Строка));
  • ValidationFaults (список помилок валідації (тип - ValidationFaultDetails) запиту):
   • FieldID (ім’я невалідного поля (Строка, опціональне));
   • Description (детальний опис помилки валідації (Строка));
   • Annotation (додаткова технічна інформація щодо помилки (регулярний вираз, допустимий формат дати, перелік значень даних зі списку, тощо));
   • ErrorID (унікальний код помилки (Ціле число) (не перетинаються з ServiceFault.ErrorID – ці коди унікальні та не перетинаються між собою)).

Категорії помилок

Помилки розділені на категорії, в залежності від коду помилки (ServiceFault.ErrorID):

 • Помилки вводу даних (коди 1 - 9999);
 • Помилки пошуку даних (коди 10000 - 19999);
 • Помилки валідації (коди 20000 - 29999);
  • Загальні помилки (коди 20000 - 20999);
  • Помилки валідації через DataAnnotation (коди 21000 - 21999);
  • Помилки валідації через Regex (коди 22000 - 22999);
  • Помилки валідації через правила пошукових шаблонів (коди 23000 - 23999);
  • Помилки валідації через формули (коди 24000 - 24999);
 • Помилки цифрового підпису (коди 30000 - 39999);
 • Не класифіковані помилки (коди 40000 - 48999 та 0);
 • Помилки SQL (коди 49000 - 59999 (до 50000 - стандартні, після - custom).

Перелік помилок

 • 100 RequestAnnotationInvalid Надані дані не пройшли базової перевірки через DataAnnotations, дані не валідні
 • 110 RequestFormulasInvalid Надані дані не пройшли перевірку формулами, дані не валідні
 • 200 RequestEmpty Дані запиту (FContract) порожні (null)
 • 210 RequestContractInvalid DataContract переданий як репозиторій даних не має DataMember або пустий (null)
 • 300 AsyncNotSigned Спроба користувача працювати асинхронно не підписавшись на події
 • 600 InsurerQuotaNotFound Для страховика, що зробив запит, відсутня квота
 • 10100 SearchTypeNotFound Пошуковий запит відсутній у системі
 • 10200 SearchTypeLocked Використання пошукового запиту заборонено налаштуванням системи
 • 10210 SearchTypeUnauthorized Використання пошукового запиту заборонено для користувача
 • 11000 ParamNotFound Вказаний параметр відсутній у списку
 • 11100 RuleFailed Параметри не пройшли перевірку правилами
 • 11200 ParamsInvalid Параметри мають не валідні значення
 • 11300 InvalidIncomParam Дані параметра неможливо конвертувати у вказаний тип
 • 20000 Unknown Неизвестный тип ошибки валидации
 • 20010 InvalidParamCast Невозможно преобразовать входящий параметр в указанный тип
 • 20011 InvalidDateCast Невозможно преобразовать входящий параметр в тип дата
 • 21010 FieldRequired DataAnnotation: Поле помечено аттрибутом Required и является обязательнын
 • 21020 FieldRangeInvalid DataAnnotation: Поле помечено аттрибутом Range и данные не входят в диапазон min-max
 • 21021 StringLengthInvalid DataAnnotation: Поле помечено аттрибутом StringLength и размер строки выходит за пределы максимального значения
 • 21022 ActionDateRangeInvalid DataAnnotation: Поле помечено аттрибутом ActionDateRange и значение поля должно быть не больше +60 секунд от системного DateTime.Now на момент проверки
 • 21030 RegularExpressionInvalid DataAnnotation: Поле помечено аттрибутом RegularExpression и данные не проходят валидацию регулярным выражением
 • 21040 RegularVehicleUsageInvalid DataAnnotation: Поле "Використання ТЗ у визначених місяцях року" помечено аттрибутом RegularExpressionFault и не проходит валидацию
 • 21040 BirthDateRange DataAnnotation: Поле "Дата народження страхувальника" долэно быть ы заданых рамках
 • 22001 Restrict10CharDigit Regex: Літери та цифри, до 10 символів
 • 22002 Restrict17CharDigit Regex: Літери та цифри, до 17 символів
 • 22003 Restrict5Digits Regex: Цифри, до 5 символів
 • 22004 Restrict6CharDigitDPCode Regex: Літери та цифри, 6 символів (включаючи контрольний символ по спец. алгоритму)
 • 22005 Restrict2Chars Regex: Дві літери
 • 22006 Restrict7Digits Regex: цифри, максимум 7 символів
 • 22007 Restrict8Digits Regex: тільки цифри - рівно 8
 • 22008 Max50CharsAndSymbolsName Regex: до 50 символів. Допускаються літери та спеціальні символи (пробіли, апостроф, дефіс).
 • 22009 Restrict10Or8Digits Regex: Тільки цифри, 8 або 10 символів
 • 22040 IdentCodeOrPasNumAndSeriese Regex: 10 цифр, або 2 літери та 5 цифр (серія та номер паспорту для осіб, які не мають ідентифікаційного коду)
 • 23000 ParamsRuleInvalid Rule: правило параметров вернуло негативный результат - правило не срабатывает
 • 23100 AllFieldsFilled Rule: Усі полямають буті заповнені
 • 23110 AllFieldsEmpty Rule: Неможливо зробити пошук якщо усі поля порожні
 • 24999 FormulaUnknown Formula: невідома помилка підчас виконання формули
 • 24000 FormulaWrongDate Formula: дата початку дії менша дати та часу реєстрації заявки /договору
 • 24010 FormulaNoPrivilege Formula: пільга для юридичної особи
 • 24020 FormulaWrongCarName Formula: невірна назва ТЗ
 • 24030 FormulaPhysicalNotFilled Formula: ім'я та дата народження страхувальника не заповнене
 • 24040 FormulaWrongNameVIN Formula: невырний формат VIN
 • 24050 FormulaEDRPOUNotFilled Formula: ЕДРПОУ не заповнене
 • 24060 FormulaWrongFranchiseValue Formula: Невірний розмір франшизи
 • 24070 FormulaWrongIC Formula: Некоректний ідентифікаційний код
 • 24080 FormulaWrongDrivingExpirience Formula: Заповнений стаж водіння для юридичної особи
 • 24090 FormulaWrongNumberFormat Formula: Невірний формат держ. номеру для ТЗ
 • 24100 FormulaRecordNotFound Formula: Запису з вказаним кодом для страховика не знайдено
 • 24110 FormulaRecordNotActiveContract Formula: Запис не є діючим договором
 • 24120 FormulaRecordNotActive Formula: Запис не має статусу активної заявки
 • 24130 FormulaExceedQuota Formula: Перевищено квоту на видачу полісів
 • 24140 FormulaEndDateNotEvaluated Formula: Дату закінчення дії полісу не було визначено
 • 24150 FormulaStartAndActionDateConflict Formula: Дата початку дії договору менша за дату та час здійснення операції
 • 24160 FormulaContractHasNewCode Formula: Поліс вже був переоформлений
 • 24170 FormulaLegalPersonNotEmpty Formula: для юридичного лиця ім'я, по батькові та дата народження страхувальника мають бути пустими
 • 24180 FormulaVehicleUsageForYear Formula: якщо строк дії договору становить рік, необхідно вказати використання ТЗ у визначених місяцях
 • 30000 DigitalSignUnknown Невідома помилка при роботі з бібліотекой цифрового підпису
 • 30010 DigitalSignMismatchData Дані цифрового підпису не відповідають переданим даним
 • 30020 DigitalWrongCertificate Сертифікат яким було підписано дані, відрізняється від сертифікату компанії що відправила запит
 • 30030 DigitalSignRawDataError Помилка при створенні цифрового підпису (у механізмі сериалізації)
 • 0 UnhandledError Невідома не опрацьована помилка
 • 40000 CredsNotSuplied Дані аутентифікації не було передано
 • 40001 CredsTokenInvalid Наданий токен аутентифікації не валідний
 • 40010 UploadUnknown На стороні сервісу виникла невідома помилка, підчас запису полісу до бази
 • 40011 UploadResultInvalid Після завантаження полісу база повернула дані в невалідному форматі
 • 40012 UploadResultEmpty Після завантаження полісу база не повернула необхідних даних
 • 40020 ConfirmUnknown На стороні сервісу виникла невідома помилка, підчас підтвердження поліса у базі
 • 40021 ConfirmResultInvalid Пілся підтвердження поліса база повернула дані в невалідному форматі
 • 40022 ConfirmResultEmpty Пілся підтвердження поліса база не повернула необхідних даних
 • 40030 AdapterUnknown Під час запиту до бази виникла невідома помилка на стороні сервісу
 • 40031 InsurerQuotasUnknown Підчас запиту на кількість доступних електроних полісів у базі на стороні сервісу виникла невідома помилка
 • 40032 InsurerPolicyStatusUnknown Підчас запиту на кількість доступних електроних полісів у базі на стороні сервісу виникла невідома помилка
 • 40033 InsurerInfoUnknown Підчас запиту інформації про страховика з бази, на стороні сервісу виникла невідома помилка
 • 40034 CancelActiveUnknown Підчас запиту у базу про дострокове припинення дії договору, на стороні сервісу виникла невідома помилка
 • 40035 CancelReserveUnknown Підчас запиту у базу про анулювання заявки, на стороні сервісу виникла невідома помилка
 • 40036 RenewPolicyUnknown Підчас запиту до бази про переоформленяя договору, на стороні сервісу виникла невідома помилка
 • 40040 CancelActiveEmpty Пілся дострокового припинення дії договору база не повернула необхідних даних
 • 40041 CancelActiveInvalid Після дострокового припинення дії договору база повернула дані в невалідному форматі
 • 40050 CancelReserveEmpty Пілся анулювання заявки база не повернула необхідних даних
 • 40051 CancelReserveInvalid Після анулювання заявки база повернула дані в невалідному форматі
 • 40060 RenewPolicyResultEmpty Пілся переофорлмення договору база не повернула необхідних даних
 • 40061 RenewPolicyResultInvalid Після переофорлмення договору база повернула дані в невалідному форматі
 • 47000 UpdateWSDL Використовуваний WSDL не відповідає новому, необхідно оновити
 • 49000 SqlUnknown На стороні SQL виникла невідома помилка
 • 49010 SqlServerConnFailed Відсутній зв'язок з сервером
 • 49011 SqlDBConnFailed Відсутній зв'язок з базой даних
 • 49012 SqlTimeOut Сервер не відповідає
 • 49020 SqlLoginFailed Логін чи пароль не вірний
 • 49050 SqlCustom На стороні SQL виникла клієнтська помилка
 • 49060 SqlQuotasEmpty Запит на квоти страховиків повернув порожні дані
 • 49061 SqlQuotasInvalidColumns Запит на квоти страховиків має не вірну кількість даних
 • 49062 SqlQuotasInvalidType Запит на квоти страховиків повернув не валідний тип даних
 • 49070 SqlPolicyDataEmpty Запит про інформацію про страховий поліс не повернув даних
 • 49071 SqlPolicyDataInvalidFormat Запит про інформацію про страховий поліс повернув дані в невалідному форматі
 • 49080 SqlInsurerInfoDataInvalid Запит про дані страховика за токеном повернув дані в невалідному форматі

Допустимі формати державних номерних знаків

Допустимими вважаються наступні формати державних номерних знаків (в іншому випадку виникає помилка FormulaWrongNumberFormat (id 24090)):

 • умовно-допустимі шаблони:
  • ЦЦЦЦББ - якщо закінчується на BP (номери Верховної Ради), на АП (номери Апарату Президента) або на КМ (номери Кабінету Міністрів);
  • БББЦЦЦ – якщо починається на CDP (дипломатичні номери);
  • ББЦЦЦЦЦЦ - якщо починається на DP (дипломатичні номери);
  • ББЦЦЦЦЦ - якщо починається на DP (дипломатичні номери);
  • ББЦЦЦЦ - якщо починається на DP (дипломатичні номери);
  • БЦЦЦЦЦЦ - якщо починається на SFCDTMKHP (дипломатичні номери);
  • БЦЦЦЦЦ - якщо починається на S (дипломатичні номери);
  • БББЦЦЦЦ - якщо починається на CDPCMD (дипломатичні номери);
  • ЦЦЦБЦЦЦЦЦ - якщо Б дорівнює FSBCD (дипломатичні номери);
  • ЦЦЦББЦЦЦЦ - якщо ББ дорівнює DPCC (дипломатичні номери);
  • ЦЦЦБББЦЦЦЦ - якщо БББ дорівнює CDP (дипломатичні номери);
  • БЦББЦЦЦЦБЦЦЦЦЦББ якщо починається на T (тимчасові номери);
 • допустимі шаблони:
  • ЦЦЦЦЦЦ (номери МВС);
  • ЦЦББЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦББББЦЦЦЦБББЦЦЦЦББЦЦЦЦБББЦЦЦЦЦББЦЦЦЦБЦББББЦЦЦЦЦЦЦЦББББЦЦЦЦББЦЦЦЦЦБББЦЦЦЦ.

Перелік валідацій

 • Restrict2Chars RegEx: ^[a-zA-Zа-яА-ЯїЇіІ]{2}$ 2 літери
 • Restrict7Digits RegEx: ^[0-9]{7}$ До 7 цифр
 • Restrict17CharDigit RegEx: ^(?=.*\d+)[0-9,a-z,A-Z,у,У,к,К,е,Е,н,Н,х,Х,в,В,а,А,р,Р,о,О,с,С,м,М,т,Т,і,І,з,З]{5,17}$ Літери та цифри, до 17 символів
 • Restrict10CharDigit RegEx: ^[a-zA-Zа-яА-ЯїЇіІ0-9./]{0,10}$ Літери та цифри, до 10 символів
 • IdentCodeOrPasNumAndSeriese RegEx: ^[0-9]{8}$|^[0-9]{10}$|^[A-ZА-Я]{2}[0-9]{6}$ 0 цифр, або 2 літери та 5 цифр (серія та номер паспорту для осіб, які не мають ідентифікаційного коду)
 • Restrict6CharDigitDPCode RegEx: ^[a-zA-Zа-яА-ЯїЇіІ0-9./]{6}$ Літери та цифри, 6 символів (включаючи контрольний символ по спец. алгоритму)
 • Max50CharsAndSymbolsName RegEx: ^[а-я,А-Я,ї,і,є,ё,ґ,Ї,І,Є,Ё,Ґ,a-z,A-Z,\-,',’,0-9,\.,№,',",(,),_,»,«,“,”,;, ]{0,50}$ До 50 символів, допускаються літери та спеціальні символи
 • Restrict10Or8Digits RegEx: ^[0-9]{8}$|^[0-9]{10}$ Тільки цифри, 8 або 10 символів

Приклади помилок

Запит:

GET https://policy.kitsoft.kiev.ua/GetHistory.svc/ByCodeAndPlateNum HTTP/1.1
Host: policy.kitsoft.kiev.ua
Authentication: RXhhbXBsZVVzZXI6VGVzdDExMVRlc3QK

Відповідь:

{
 "ErrorID": 11100,
 "ErrorMessage": "Надані параметри пошуку не задовольняють встановлених правил перевірки", 
 "InputMessageID": null,
 "OutputRequestId": "108b6b3f-ccb5-4044-a5f3-8a4d224dfa18",
 "ValidationFaults": [
  {
   "Annotation": null,
   "Description": "Усі поля мають бути заповненими",
   "ErrorID": 23100,
   "FieldID": "AllFieldsFilled"
  }
 ]
}
Сгенерировано с помощью apidoc 0.13.1 - 2016-05-19T08:40:26.167Z
Comments