ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ТА ЗРАЗОК ЕП та спеціального знака

проект

 ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

електронного поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

ТА 

ЗРАЗОК

візуальної форми електронного поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

 

Зразок візуальної форми електронного поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів


 Технічний опис електронного поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів


Поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – Поліс) укладається у  електронній формі в порядку, передбаченому законодавством, що регулює правові відносини у сфері електронної комерції в Україні.

 

Електронний договір страхування  формується і зберігається в інформаційно – телекомунікаційній  системі страховика та реєструється в єдиній централізованій базі даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

 

Інформація єдиної централізованої бази даних є доступною для перевірки наявності, чинності та умов електронного договору страхування  шляхом  електронного запиту до цієї бази даних.

 

Порядок доступу до інформації єдиної централізованої бази даних зазначається на Інтернет-сайті МТСБУ та у візуальній формі електронного полісу, яка на підтвердження вчинення правочину надсилається електронним повідомленням. На вимогу страхувальника страховик зобов’язаний надати візуальну форму  страхового полісу, що підтверджує укладення електронного договору страхування, у паперовій формі, засвідчену підписом уповноваженої особи страховика.

 

Візуальна форма електронного полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів повинна  містити  наступну інформацію:

 

У верхній частині після слів «Візуальна форма поліса» зазначається код реєстрації в Єдиній централізованій базі даних, який складається з  латинських літер та  цифр. 

 

У Розділі «1. Страховик» зазначаються:  назва страховика, його адреса, номер контактного телефону та трьохзначний код страховика, встановлений МТСБУ .

 

В Розділі 2 надано визначення терміну «Страховий випадок».

 

У Розділі  «3. Строк дії»  зазначаються години, хвилини, день, місяць, рік початку та день, місяць, рік закінчення дії полісу, а також умови набрання чинності полісу.

 

У Розділі «4. Страхова сума  на одного потерпілого», зазначаються  суми (у гривнях) на одного потерпілого: окремо за шкоду,  заподіяну життю і здоров’ю,  та за шкоду, заподіяну майну.

 

У Розділі  «5. Розмір франшизи» зазначається розмір встановленої франшизи (в гривнях).

 

У Розділі «6. Страхувальник» зазначаються відомості про страхувальника:

- фізичної особи: прізвище, ім’я та по-батькові; домашня адреса із зазначенням поштового індексу; електронна адреса; номер контактного телефону; ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичної особи-платника податку (ІНПП) у разі його присвоєння; відомості про реквізити документу, що посвідчує особу (для пільговика – документ, що підтверджує його право на зменшення розміру страхового платежу), а саме:  назва документу, його серія, номер, дата видачі та орган, що видав документ;

- юридичної особи:  назва організації та код ЄДРПОУ; фактична адреса місцезнаходження із зазначенням поштового індексу; номер контактного телефону.

 

У Розділі «7. Забезпечений транспортний засіб (ТЗ)» зазначаються  відомості про  транспортний засіб, який є забезпеченим за цим полісом, а саме: тип, номерний знак, марка, модель, рік випуску, ідентифікаційний номер VIN (сімнадцятизначний) транспортного засобу або у разі його відсутності - номер кузова (шасі, рами) та населений пункт місця його реєстрації. У разі відсутності в технічному паспорті відомостей про ідентифікаційний номер VIN, номер  кузова (шасі, рами)  транспортного засобу відображається  “б/н”.

 

 

 

 

 

У Розділі «8. Особливі умови використання забезпеченого ТЗ» зазначається інформація про такі особливі умови:

-  ознака використання ТЗ протягом повного строку страхування та номера місяців, в яких використовується ТЗ (у разі укладення договору страхування з обмеженим  періодом використання ТЗ протягом року); 

- ознака використання ТЗ як таксі/маршрутне таксі; 

-  ознака того, що ТЗ підлягає обов’язковому технічному контролю та дата наступного ОТК  (для ТЗ, що  підлягає обов’язковому технічному контролю);

- ознака допущення до керування ТЗ осіб з водійським стажем менше 3-х років.

У Розділі «9. Базовий платіж (Бп) та коригуючі коефіцієнти (К), що застосовувалися для розрахунку розміру страхового платежу» зазначаються: базовий платіж (Бп) грн., значення коригуючих  коефіцієнтів, коефіцієнту бонус-малус та пільгові коефіцієнти, що застосовані страховиком для розрахунку страхового платежу.

У Розділі «10. Страховий платіж» зазначається  розмір встановленого страхового платежу за договором страхування.

У Розділі «11. Примітки» повинні бути наведені способи  доступу до єдиної централізованої бази даних МТСБУ для перевірки чинності полісу.

У Розділі «12. Дата та час реєстрації договору в єдиній централізованій базі даних МТСБУ зазначаються  день, місяць та рік укладення договору.

 

Візуальна форма електронного договору не може містити іншу інформацію ніж зазначено в цьому документі

 

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

спеціального знака, що направляється  страхувальнику при укладенні електронного  договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

 

 

Технічний опис спеціального знака

 

 

 

 

 

 

Спеціальний знак направляється в  електронній формі разом з візуальною формою страхового полісу, що укладений у відповідності до Положення про особливості укладання електронних договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. На вимогу страхувальника страховик зобов’язаний роздрукувати форму спеціального знаку та надати його у паперовій формі.   

 

Спеціальний знак, що направляється разом з візуальною формою страхового полісу,   містить:

 

Код  реєстрації електронного полісу  в Єдиній централізованій базі даних

 

Номерний знак транспортного засобу

 

Строк дії електронного полісу: години, хвилини, день, місяць, рік початку та день, місяць, рік закінчення дії

 

Зразок

 

Форми спеціального знаку 


 

 

Comments