Перелік заходів, необхідних для забезпечення роботи з системою «Електронний поліс»

Перелік заходів, необхідних для забезпечення роботи з системою «Електронний поліс» (її тестовим майданчиком)
 
Організаційні заходи
 
1. Отримати в Міністерстві доходів та зборів (Податковій службі України) ключ та сертифікат електронно-цифрового підпису (у сертифікаті повинно бути зазначено код ЄДРПОУ страхової компанії). Якщо сертифікат ЕЦП, яка використовується при поданні щомісячної звітності до ЦБД МТСБУ, відповідає означеним вимогам, він також може використовуватися при тестуванні системи. 

2. Завантажити з Інтернет сайту Інституту Інформаційних Технологій (http://iit.com.ua/) бібліотеку для підпису (розділ «Завантаження», розповсюджуються безкоштовно).

3. Забезпечити можливість отримати на робочому місці, на якому здійснюється електронний підпис, відкритий сертифікат ключа електронно-цифрового підпису (ЕЦП), автоматично сформований центром сертифікації ключів при активізації ЕЦП.

4. Надіслати на офіційну електронну адресу МТСБУ лист про бажання використовувати тестовий майданчик системи Електронний поліс (далі ЕП). Лист має бути підписаний посадовою особою страховика. В листі необхідно зазначити ПІБ, поштову адресу та номер мобільного телефону представника страховика, який буде відповідати за забезпечення зв'язку між інформаційною системою страховика та системою ЕП. На поштову адресу цього працівника буде надісланий токен авторизації. Даний токен необхідний для встановлення авторизованого доступу інформаційної системи страхової компанії (СК) до системи ЕП для опрацювання запитів читання даних з бази даних «read only» системи ЕП.

Довідково: В промисловому режимі робота системи ЕП передбачає з’єднання з інформаційними системи СК через VPN канали, але на даний час для роботи з тестовим майданчиком такі канали не застосовуються. Параметри та умови побудови VPN каналів будуть повідомлені окремо.

5. Надіслати на електронну адресу МТСБУ відкриті сертифікати ключів електронних підписів страховика.

6. Розробити систему формування запитів до веб-сервісів Електронного полісу, використовуючи документацією з API веб-сервісів 

При розробці врахувати необхідність взаємодії системи з бібліотекою цифрового підпису.

WSDL посилання на опис методів сервисів електронного полісу:

http://www.ins.com.ua/inscomsep/sepmtibu/wsdl

Налаштування робочого місця, на якому здійснюється електронний підпис
 
7. Для роботи з бібліотекою цифрового підпису на системі Windows необхідно встановити відповідні драйвери, які є програмному забезпеченні “Користувач центру сертифікації ключів. Інсталяційний пакет (ОС Microsoft Windows)” . (http://iit.com.ua/download/productfiles/EUInstall.exe).

Для роботи з *nix-платформами встановлення драйверів може бути непотрібним (наприклад, при тестуванні на Ubuntu 14.04 додаткові драйвери не є необхідними).

8. Для перевірки отриманого з МТСБУ токену необхідно зробити тестовий запит до веб-сервісів читання, наприклад, GetDicts (див. документацію щодо веб-сервісів).

9. Для перевірки роботи електронного підпису потрібно зробити тестовий запит до веб-сервісу ChangeContracts, наприклад, ChangeContracts – CheckNew (див. документацію щодо веб-сервісів).

10. З робочого місця, на якому здійснюється електронний підпис, для відповідної перевірки автентичності такого підпису, має бути забезпечений доступ на ресурс центру сертифікації ключів Міністерства доходів та зборів (Податкової служби України) за адресою http://acskidd.gov.ua.
Comments