Презентація архітектури сучасної страхової IT-системи

Cучасні тренди у побудові страхових інформаційних систем - поділ страхового та бухгалтерського обліку, використання спеціалізованих страхових баз даних, перехід до онлайн-роботи з даними. 
    
1. Онлайн з адаптивними інтерфейсами
 • Одне рішення для будь-яких пристроїв. Використання на комп'ютерах, планшетах, смартфонах.
 • Єдина платформа для e-полісу, для співробітників офісів, для агентів, для клієнтів.


2. Страховий бек офіс
 • Багаті інтерфейси для комп'ютерів (rich interfaces) 
 • Швидка та недорога модифікація функціоналу інтерфейсів, в т.ч. без перекомпіляції проекту.
 • Зручне налагодження імпорту даних з зовнішніх файлів та його використання.
 • Зручна робота з табличними даними.   
 

  
3. Спеціалізовані страхові бази даних
 • Зберігання полісів в максимально деталізованому вигляді згідно зі страховою теорією.
 • Виключення дублювання, несуперечливість даних.
 • Швидка обробку практично необмежених масивів даних.
 • Одночасна робота великої кількості користувачів.
 • Швидке створення звітів.
 
4. Розділення страхового та бухгалтерського обліку
 • Можливість використання будь-якої бухгалтерської програми стандартної конфігурації. В т.ч. SAP, Oracle.
 • Не має необхідності в страхових доробках бухгалтерської програми, в наявності відповідних програмістів. 
 • Стандартне супроводження та надійність типової конфігурації. 
 
5. Відкрите програмне забезпечення (open-source) та аутсорсингу (outsourcing)
 • Безпека використання та володіння IT-рішенням.
 • Незалежність від розробника.
 • Можливість залучення будь якого ресурсу розробників.
 • Мінімізація постійних витрат на утримання штату розробників.