Публикации‎ > ‎publ_news‎ > ‎

Пропозиція щодо розмежування бухгалтерської та страхової звітності Нацкомфінпослуг

Отправлено 12 янв. 2018 г., 5:12 пользователем Igor Lubashenko   [ обновлено 12 янв. 2018 г., 5:14 ]

Пропоную в Розпоряжденні Комісії щодо складання звітності розділити бухгалтерську та страхову звітність.
Бухгалтерську звітність зробити уніцікованою для всіх фінансових установ, а страхову звітність реалізувати окремими формами, які використовують базу для розрахунку не нараховані премії та виплати, а детальні дані страхових полісів та справ по врегулюванню.
Це буде той крок, який дозволить використовувати методики будь якої складності, обробляти страхові дані, які відсутні в бухгалтерському обліку, але є в полісах та справах на відшкодування, виключить людський фактор, який присутній при нарахуванні - віднесення загальних сум до певного податкового періоду як на "прохання" податкової, так і на власний розсуд. 
Також цей крок дасть поштовх інформатизації страхового ринку, впровадженню розвинутих методів обробки та аналізу даних, страхової математики та онлайн-у.

З 2004 року, коли за основу звітності в Комісію були визначені дані бухгалтерського обліку (загальні суми нарахувань) страхова складова в в звітності суттєво збільшилась. Сьогодні настав час виділити страхову звітність в окремий блок, що використовує не ЗАГАЛЬНІ СУМИ РУЧНИХ нарахувань в бухгалтерському обліку, а ПЕРВИННУ ІНФОРМАЦІЮ - детальні дані полісів та виплат.

В РОЗПОРЯДЖЕННІ Нацкомфінпослуг щодо складання звітності страховиками пропонується розділити суто бухгалтерську звітність (баланс, тощо) та страхову звітність (розрахунок резервів, платежі в розрізах видів страхування тощо).

В Розпорядженні пропонується розділити бази для розрахунку по цим видам звітності:
"бухгалтерська звітність страховика складається на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період" для суто бухгалтерської звітності
та
"страхова звітність страховика складається на підставі відомостей про договори страхування та страхові випадки" для страхової звітності.

Першим кроком такий підхід може бути прийнятий для розрахунку резервів, а саме перехід з загальних сум нарахувань на дані полісів та виплат. Це дозволить використовувати найбільш ефективний метод 1/365. 
Можливість використовувати будь які алгоритми, що автоматично обробляють первинні дані дозволить використовувати коригуючі коефіцієнти для урахування специфіки роботи українських страхових компаній (низької збитковості, високого РВС тощо).
Це також буде крок га шляху імплементації страхового ринку України в світовий страховий ринок, де відсутнє нарахування за українськими стандартами фінансової звітності, а за базу розрахунку використовується підписана премія страхових договорів з розбивкою по ризиках, видах страхування, об'ектах та адендумах.


Джерело: www.ins.com.ua


Comments