Тарифи ОСЦПВ

Узагальнена методика (алгоритм) розрахунку страхового платежу за полісами ОСЦПВ.
Останні зміни - 31.03.2017
 
Тип полісу - однин транспортний засобів (ТЗ), будь-який водій.
Термін дії полісу для ТЗ, які постійно зареєстровані в Україні - 12 місяців.
Для решти ТЗ - 15 днів, 1-12 місяців.
 
Базовий_платіж = 180 грн.
 
Визначення коефіцієнт до Базового платежу (К_БП).

 

К_БП = 0. Поліс не потрібен. Учасники  бойових  дій та інваліди війни, інваліди I групи, а також особи, що керують ТЗ, належним  інваліду I групи, у його присутності

 

К_БП = 0,5. Учасники війни, інваліди II групи, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  віднесених до I та II категорій, пенсіонери - громадяни України. 

  

К_БП = 1. Для решти страхувальників.

  

Визначення коефіцієнтів I – VI (I – VI).

Кратність значень коефіцієнтів 0,01.

 

Тип коригуючого 
коефіцієнта:

 

I. Типу транспортного 
засобу

1. легковий автомобіль 
1) до 1600 кубічних 
сантиметрів                    
1
2) 160
1-2000 кубічних 
сантиметрів                    
1,14
3) 200
1-3000 кубічних 
сантиметрів                    1,18
4) 3000 кубічних 
сантиметрів і більше           1,82
2. причепи до легкових 
автомобілів                    0,34
3. автобуси з кількістю 
місць для сидіння 
1) до 20 чоловік(включно)      2,55
2) більше 20 чоловік           3,00
4. вантажні автомобілі 
вантажопідйомністю 
1) до 2 тонн(включно)          2
2) понад 2 тонни               2,18
5. причепи до вантажних 
автомобілів                    0,5
6. мотоцикли та моторолери 
1) до 300 кубічних 
сантиметрів (включно)          0,34
2) 300 кубічних 
сантиметрів та більше          0,68
 

II. Місця переважного використання транспортного засобу: 
для фізичних осіб - місце проживання страхувальника; 
для юридичних осіб - місцезнаходження страхувальника 
1) місто Київ                4,2 (3,2-4,8)

2) міста Бориспіль,

Боярка, Бровари,

Васильків, Вишгород,

Вишневе, Ірпінь              2,2 (1-2,5)
3) міста з населенням 
більше 1 мільйона 
чоловік                      3 (2,3-3,5)
4) міста з населенням 
1 мільйон-500 тисяч 
чоловік                      2,3 (1,8-2,8)
5) міста з населенням 
500-100 тисяч чоловік        1,7 (1,3-2,5)
6) населені пункти з 
населенням менше 
100 тисяч чоловік            1,3 (1-1,6)

7)для транспортних

засобів,які зареєстровані

в інших країнах              2,6 (2-4)


В дужках - по Закону. Перед дужками - згідно з рішенням президії МТСБУ з 01.06.2014. При порушенні - відрахування в ФЗП збільшуються з 3% до 20%
 

IIIСфери використання 
транспортного засобу

1) автомобіль, який

використовується фізичною

особою (крім таксі,

вантажних автомобілів

, автобусів)                 1

2) автомобіль, який

використовується юридичною

особою (крім таксі,

вантажних автомобілів,

автобусів)                   1,1-1,4

3) вантажні автомобілі

, автобуси                   1

4) легковий автомобіль

або автобус із кількістю

місць для сидіння

до 20 чоловік,

який використовується

фізичною особою для

надання послуг із

перевезення пасажирів

і вантажів автомобільним

транспортом загального

користування або для

надання послуг із

перевезення пасажирів

та їх багажу на таксі        1,3  (1-1,4)

5) легковий автомобіль

або автобус із кількістю

місць для сидіння до 20

чоловік, який

використовується юридичною

особою для надання

послуг із перевезення

пасажирів і вантажів

автомобільним транспортом

загального користування

або для надання послуг

із перевезення

пасажирів та їх багажу

на таксі                     1,3  (1,1-1,5)


В дужках - по Закону. Перед дужками - згідно з рішенням президії МТСБУ з 01.06.2014. При порушенні - відрахування в ФЗП збільшуються з 3% до 20%

  

IV. Водійського стажу 
осіб, відповідальність 
яких застрахована за 
договором 
1) до 1 року(для фізичних

 осіб)                       1,35-1,76
2) 1-3 роки(для фізичних

 осіб)                       1,35-1,76
3) 3-10 років(для фізичних

 осіб)                       1,35-1,76
4) більше 10 років(для

фізичних осіб)               1,35-1,76
5) для юридичних осіб        1,2
V. Періоду використання транспортного засобу - коефіцієнт короткостроковості (К5)
Використовується лише для річних договорів з зазначенням місяців використання ТЗ.
1) 6 місяців                  0,7
2) 7 місяців                  0,75
3) 8 місяців                  0,8
4) 9 місяців                  0,85
5) 10 місяців                 0,9
6) 11 місяців                 0,95
7) дорівнює строку дії полісу 1
VI. Наявності або

відсутності у

страхувальника

(протягом попереднього

року) доведених

у судовому порядку

спроб страхового

шахрайства або

випадків, що були

підставою для

пред’явлення  регресного

позову відповідно

до Закону України

„Про обов’язкове

страхування

цивільно-правової

відповідальності

власників наземних

транспортних засобів” 
1) наявність                    2            2            2 
2) відсутність                  1            1            1 
 

Визначення коефіцієнту строку дії договору (К_строку_дії), що застосовується до річного страхового платежу.
 

Строк дії договору     К_строку_дії 
    15 днів            0,15
    1 місяць           0,20
    2 місяці           0,30 
    3 місяці           0,40 
    4 місяці           0,50 
    5 місяців          0,60 
    6 місяців          0,70 
    7 місяців          0,75 
    8 місяців          0,80 
    9 місяців          0,85 
    10 місяців         0,90 
    11 місяців         0,95 
    12 місяців         0,100


  

Визначення коефіцієнту бонус-малус (К_бонус_малус)

 

  Клас на    К_бонус_малус   Клас по закінченню строку страхування 
   початок                   з урахуванням наявності страхових 
    строку                    випадків з вини страхувальника 
 страхування                  
                              0         1         2         3 
                          страхових страхова  страхові  страхові 
                            виплат   виплата   виплати   виплати


       М          2,45        0         М         М         М 
       0          2,3         1         М         М         М 
       1          1,55        2         М         М         М 
       2          1,4         3         1         М         М 
       3          1,0         4         1         М         М 
       4          0,95        5         2         М         М 
       5          0,9         6         3         1         М 
       6          0,85        7         4         1         М 
       7          0,8         8         4         1         М 
Значення класу > 7 є в Законі, але не рекомендовані МТСБУ з 01.06.2014. 
При порушенні - відрахування в ФЗП збільшуються з 3% до 20%   (

       8          0,75        9         5         2         М не рекомендовані МТСБУ
       9          0,7         10        5         2         1 не рекомендовані МТСБУ
      10          0,65        11        6         2         1 не рекомендовані МТСБУ
      11          0,6         12        6         2         1 не рекомендовані МТСБУ
      12          0,55        13        6         2         1 не рекомендовані МТСБУ
      13          0,5         13        7         2         1 
не рекомендовані МТСБУ

           )
 

При укладанні договору вперше страхувальнику присвоюється клас 3.

 

Розрахунок Страхового платежу

-----------------------------

Страховий платіж = Базовий_платіж * К_БП * I * II *  III *  IV * V * VI * К_сроку_дії * К_бонус_малус

 

Значення округлюється до найближчих копійок в більшу сторону до грн.

----------------------------------------------


Джерело: InsCom