Связь с бухгалтерией

Зв'язок страхового та бухгалтерського блоку

Функції

Бухгалтерська програма:

 • Банк, каса.

 • Бухгалтерський облік.

 • Податковий облік.

 • Інвестування, розміщення коштів підприємства та облік доходу.

 • Облік кадрів та розрахунок зарплати.

 • Облік матеріалів, послуг, основних засобів та нематеріальних активів – облік фактичних витрат на ведення справи у необхідних розрізах.

Клієнт-Банк

 • Здійснення страхових виплат.

 • Здійснення оплати послуг (контрагентам тощо).

 • Оплата податків.

 • Оплата комісії.

InsCom:

 • Врахування полісів, клієнтів, об'єктів.

 • Зв'язок платежів із полісами.

 • Визначення комісійної винагороди з полісів.

 • Врегулювання, визначення сум страхових виплат.

 • Розрахунок резервів.

 • Обов'язкова страхова звітність.

 • Визначення сум для оподаткування (якщо не можна зробити за даними бухгалтерського обліку).

 • Страхова аналітика та внутрішня звітність.

Деталізація даних

Бухгалтерська програма:

 • Платежі відбиваються у первинному вигляді.

 • Не ведеться облік полісів, як наслідок не здійснюється розбивка платежів за полісами.

 • Чи не ведеться облік страхувальників.

InsCom:

 • Ведеться облік полісів.

 • Здійснюється зв'язок платежів із полісами.

 • Облік платежів ведеться з розбивкою за полісами та видами страхування (ризикам / лініям бізнесу).

 • Не ведеться бухгалтерський та податковий облік.

Обмін даними (Імпорт-експорт)

З банків у 1С:

 • Банківські виписки.

З Бухгалтерської програми в InsCom:

 • Реєстр платіжних операцій щодо надходжень страхових платежів та перестрахувальних премій (банк, каса) з унікальними ідентифікаторами платіжних документів; Це можна робити безпосередньо за банківськими виписками банку.

 • Витрати ведення відносини з розбивкою по лініях бізнесу (ризикам, видам страхування). Не обов'язково.

З InsCom Бухгалтерську програму:

 • Суми нарахованих платежів у укрупненому вигляді. Якщо це не можна зробити за даними бухгалтерського обліку.

 • Нараховане страхове відшкодування (розпорядження на виплату) у межах видів страхування та одержувачів відшкодування;

 • Нарахована комісійна винагорода для перерахування страховим посередникам у межах видів страхування.

 • Суми нарахованих резервів у межах видів страхування для відображення в бухгалтерському та податковому обліку.