Інформаційна система InsCom

Короткий опис функціональності InsCom

Єдина база даних

 • Бланки

 • Поліси прямого страхування і перестрахування.

 • Врегулювання та відшкодування збитків.

 • Клієнти і об'єкти страхування.

 • Зв'язок бухгалтерського та страхового блоку.

 • Агенти і комісійні.

Всі види страхування

 • Медичне.

 • Майна.

 • Від нещасного випадку.

 • Транспортних засобів.

 • Відповідальності.

 • Життя.

Розрахунки і контроль даних

 • Розрахунок премій з урахуванням знижок і надбавок.

 • Менеджмент ризиків і актуарні розрахунки.

 • Необмежене використання аналітичних методів.

Зручне користування

 • Оформлення інтерфейсу в єдиному стандарті.

 • Сучасні екранні форми.

 • Професійно оформлені звіти з використанням параметрів.

 • Допомога по системі.

Захист даних

Для кожного користувача визначаються права доступу:

 • На рівні Active Directory MS Windows.

 • На рівні системи управління базами даних MS SQL Server.

 • На рівні інтерфейсу.

 • На рівні параметрів системи.

Internet

 • Робота з Internet за допомогою Web-браузера на різних пристроях.

 • Веб сервіси отримання даних.

 • Веб сервіси відправки даних.

Багатомовна реалізація

 • Форм.

 • Звітів.

 • Довідкових даних.

Страхові продукти

Страховий продукт є основою обліку InsCom. Всі характеристики кожного страхового продукту визначаються при налаштуванні. InsCom дозволяє оперативно створювати різноманітні продукти і пропонувати страхові поліси з багатьма ризиками і об'єктами страхування.

Клієнти

У InsCom реалізований єдиний реєстр клієнтів. Він містить фізичні та юридичні особи, які є реальними або потенційними клієнтами страхової компанії, а також будь-яких інших учасників страхового процесу.

Персональні дані фізичної або юридичної особи зберігаються в одному місці. InsCom забезпечує можливість звіту про зв'язок між будь-яким застрахованою особою і його договорами, платежами, виплатами, застрахованими об'єктами. Це дає можливість здійснити ефективний контроль взаємодій з клієнтом, знизити ймовірність помилок або фальсифікацій. Таким чином в системі зберігається повна інформація про кожного клієнта.

Об'єкти

У InsCom реалізований єдиний реєстр об'єктів. Об'єкти мають широкий спектр атрибутів, необхідних для подальшого аналізу. Наявність інформації про застрахованих об'єктах і їх власників, фіксація зв'язків між ними і можливість оперативного пошуку є ефективними засобами контролю і боротьби з шахрайством.

Модулі

Конфігуратор

 • Параметрів системи.

 • Страхових продуктів.

 • Параметрів філії.

Документи

Основний модуль InsCom, здійснює облік полісів і збитків. InsCom здійснює контроль над введеними даними: відповідність їх правилам страхування і умов конкретного продукту. InsCom може автоматично обчислювати страхову премію та інші складові за полісом.

Поліси прямого страхування

У InsCom реалізований облік полісів прямого страхування з будь-яким правилам страхування. Інформація про планові платежі за полісом передається в бухгалтерію. Поліс можна друкувати на принтері.

Перестрахування

 • У InsCom реалізований облік вхідного і вихідного перестрахування.

 • У InsCom обробляються всі типи договорів між компанією і перестраховиками. Сюди належать пропорційні і непропорційні договори перестрахування. Договори перестрахування можуть ставитися до конкретного страхового договору, до конкретного об'єкта або ризику. Може здійснюватися автоматична передача договорів до перестрахування.

 • У InsCom є можливість автоматичного розрахунку страхової суми, переданої до перестрахування. Цей процес може здійснюватися за кожним договором або автоматично по групі договорів.

Врегулювання збитків

InsCom підтримує повний цикл врегулювання збитків:

 • Повідомлення про страхові випадки.

 • Претензії на відшкодування.

 • Постраждалі об'єкти.

 • Оцінки збитку.

 • Регрес.

 • Витрати, гонорари.

 • Страхові виплати.

InsCom забезпечує ефективний облік врегулювання, відповідно до виду врегулювання і умов договору. Система також веде облік компенсацій при наявності перестрахувальника.

Облік процесу врегулювання за всіма видами страхування, в т.ч. по добровільному медичному страхуванню, здійснюється в єдиній базі даних.

Автоматичне відновлення договорів

Система автоматично відстежує договору, термін дії яких проходить через певну кількість днів. Система готує листи для клієнтів з пропозиціями для його відновлення.

Комісійна винагорода агентів

InsCom визначає комісійну винагороду. Комісійні можуть розподілятися між кількома посередниками - співробітниками або філіями компанії.

Офіс

Модуль здійснює зв'язок страхового та бухгалтерського блоку, облік бланків полісів, а також автоматизацію документообігу компанії.

Зв'язок з бухгалтерським блоком і залік платежів

InsCom відстежує всі дати, коли має надійти платіж. Генерується звіт про заборгованість і планових платежах за певний період.

InsCom дозволяє здійснювати залік:

 • Одного банківського переказу по групі полісів.

 • Кількох банківських переказів по одному полісі.

Облік бланків полісів

 • Облік всіх операцій з бланками:

 • Прийом бланків компанією.

 • Передача в підвідділ.

 • Передача до філії.

 • Передача агентам.

 • Повернення бланків. При обліку полісів автоматично здійснюється списання бланків.

Звіти

InsCom має велику кількість звітів для аналізу інформації. Завдяки їм страхова компанія завжди володіє актуальною інформацією.

У систему можуть бути добавленни нові звіти. Для обробки даних використовуються сучасні технології:

 • Вбудований генератор звітів.

 • Експорт в MS Word, в MS Excel або в HTML.

 • Засіб аналітичної обробки OLAP.

Монітор керівника

Модуль призначений для відображення показників діяльності компанії в цілому:

 • В режимі реального часу.

 • У будь-якому розрізі.

 • У наочній і зручній формі.

Переваги InsCom

 • Облік всіх страхових даних у загальній базі.

 • Приведення в порядок всіх даних відповідно до страхової бізнес-логікою.

 • Зручний сучасний уніфікований інтерфейс.

 • Можливість використання стандартної бухгалтерської програми.

 • Технології тільки від Microsoft - мінімальна вартість необхідних ліцензій.

 • Не має обмежень за обсягами даних і кількості користувачів.

 • Робота в мережі або на окремому комп'ютері.

 • Зв'язок з філіями за допомогою телефонних з'єднань або Internet.

 • Якісне обслуговування клієнтів за рахунок гнучкого підбору умов страхового захисту.

Додаткові Особливості InsCom

 • Подання даних, правил обліку і термінології відповідно до міжнародних стандартів.

 • Однозначну механізм розбивки за ризиками, видами страхування і лініях бізнесу страхових даних: премій, виплат, заявлених збитків, резервів виплат, витрат на ведення справи, адміністративних витрат.

 • Ведення історії змін заявлених збитків і резервів виплат.

 • Формалізоване відображення суті змін по адендуму.

 • Облік періодів страхового покриття по кожній частині внесеного платежу.

 • Закриття звітних періодів у розрахункових даних.

 • Ведення плану виплат.

 • Формалізований механізм зв'язку з бухгалтерією.

InsCom-life InsCom (life)

Інформаційна система для компаній зі страхування життя InsCom (life)

InsCom (life) реалізована на платформі InsCom і успадковує всі її функції.

У той же час в ній реалізовані особливості страхування життя, враховані вимоги, що пред'являються до страхових компаній зі страхування життя:

 • Перехід на інші програми страхування із збереженням історії.

 • Довготривалі графіки внесення платежів.

 • Бенефіціарії з прив'язкою до ризиків.

 • Різні валюти поліса, відстеження курсу.

 • Зміна умов полісів (списку застрахованих, страхових сум, премій) зі збереженням історії.

 • Таблиці смертності.

 • Ануїтет, періодичні виплати.

 • Актуарні розрахунки для страхування життя.

 • Облік інвестиційного доходу, бонусів.

 • Облік викупних сум.

 • Редукування страхової суми.

 • Розрахунок резервів.

 • Розрахунок податку на прибуток.

 • Складання обов'язкової звітності.

InsCom - інформаційна система комплексної автоматизації страхових компаній

Функції

 • Повний облік всієї страхової інформації.

 • Зв'язок з бухгалтерією, контроль платежів.

 • CRM. Менеджмент клієнтів.

 • Колективна робота, управління завданнями.

 • Звітність - понад 1500 звітів.

 • Аналіз і актуарні розрахунки.

 • Контроль страхування.

 • Планування.

Технології

 • Гнучка настройка на будь-які страхові продукти.

 • Практичні обмеження по рівню деталізації інформації, обсягом даних, кількості користувачів відсутні.

Клієнти і об'єкти

 • Загальний реєстр клієнтів.

 • Загальний реєстр застрахованих об'єктів.

Поліси

 • Поліси зі страхових продуктів будь-якої складності.

 • Плани платежів будь-якої складності.

 • Історія змін умов поліса.

Премії

 • Облік надходжень.

 • Зв'язок плану платежів за полісами з надходженнями.

 • Облік комісійної винагороди.

Перестрахування

 • Прийняте перестрахування.

 • Передане перестрахування.

 • Ретроцесія.

 • Перестрахування квотний, квотно - ексцедентна, ексцедент сум, ексцедент збитку.

Врегулювання збитків

 • Повідомлення про страхові случаях.Дела по врегулюванню.

 • Претензії (заявлені збитки).

 • Постраждалі об'єкти.

 • Оцінки збитків.

 • Передача в перестрахування.

 • Виплати.

Бланки

 • Прийняті бланки з друкарні.

 • Передані бланки в підрозділи, філії.

 • Повернуті бланки.

 • Списані бланки.

 • Рух бланка.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. InsCom