Встановлення InsCom

Інструкція по встановленню InsCom з веб рішенням

Скачати з InsComDownload.rar (ins.com.ua/open-source/downloads) в корінь диска C:\ та розкрити архів. На диску C:\ має з'явитись 4 нових папки.

1. Встановлення бази даних

Встановити MS SQL Server Express

Завантажити MS SQL Server Express (останню версію) з сайта Misrosoft.

 1. Запустити інсталяцію: "Пользовательский", New SQL Server stand-alone installation - "Нова установка ізольованого екземпляра...".

 2. В компонентах лишити тільки першу галку Database Engine Services - "Служба ядра бази даних", без підпунктів.

 3. Вибрати Default Instance (Екземпляр за замовчуванням).

 4. Кодова сторінка. Переключитись на вкладку Collation і встановити кодову сторінку SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS.

 5. Змішаний режим авторизації, пароль для sa 111 (потім можна змінити).

Встановити Консоль SQL Server

 1. Завантажити SQL Server Management Studio з сайта Майкрософт, встановити.

 2. Підключити консоль до серверу (логін sa, пароль 1111).

Підняти з бекапу базу даних IC_A2_full_ed

 1. Встановити базу даних з бекапу IC_A2_full_ed.rar. Назва бази IC_A2. Бекап створений на версії MS SQL Server 2017.

Бекап бази IC_A2_full_ed надається розробником при розгортанні InsCom

2. Встановлення Desktop клієнта

 1. Встановити Access Runtime 2010 32-х разрядну версію. Інсталяція - на сайті Misrosoft, назва файлу AccessRuntime.rar

 2. Створити віртуальний диск Y: Запустити C:\InsComp\y.bat - стане доступним Y:\IC_ade\.

 3. Запустити InsComA2 з Y:\IC_ade\ - з'явиться вікно реєстрації InsCom.

 4. Зареєструвати робоче місце № 112 - зв'язатись з розробником.

3. Встановлення веб рішення

Підключення до IIS

 1. Встановити ASP.NET Runtime 7.0.0 (останню версію)

  На сайті Microsoft: Run apps - Runtime. ASP.NET Runtime. OS Windows. Hosting Bundle
  Windows Hosting Bundle

В встановлених програмах з'явиться Microsoft .Net 7.0.0 - Windows Serwer Hosting

 1. Запустити IIS (компонент Windows)

 2. Створити в IIS два нових сайта InsCom.A2.BE та InsCom.A2.FE, підключивши папки InsCom.A2.BE та InsCom.A2.FE, з такими параметрами:

 • InsCom.A2.BE (бекенд) - порт 90, http, у пулі додатків InsCom.A2.BE переключити на "без керованого коду".

 • InsCom.A2.FE (фронтенд), http, на 85-й порт (можна використовувати інший).

Відкриття сайту

 1. Запустити сайт InsCom.A2.FE - в IIS (натиснути "обзор *85 (http)").

 2. На сайті натиснути кнопку "Вхід", ввести логін uiis та пароль uiisuiis&7.

Відкриття веб для інших комп'ютерів

Передати розробнику локальну адресу IP-адресу бекенду та отримати змінений фронтенд.