Компоненти

Перелік основних компонентів InsCom

Компоненти наведені в алфавітному порядку. Код компонента показаний у круглих дужках.

Загальне компонентів InsCom – 300+.

 1. Автоматична реєстрація справ передачі збитку перестраховику (xevent_autom_f)

 2. Автоматичне оновлення клієнтських робочих місць (ic_upgr)

 3. Андеррайтінг. Бізнес-процес та реалізація (файли) (InsCom)

 4. Анулювання блоку полісів (xannul_polis)

 5. Банківська виписка (автоматичне формування виписок та зв'язок платежів) (xpay_autogen)

 6. Блокування полісів від змін за періодами. Режим 1. (ic_lock_1)

 7. Блокування полісів від змін за періодами. Режим 2. (ic_lock_2)

 8. Блокування даних від змін (ic_lock_34)

 9. Введення та розрахунок комісії, зв'язок з банківською випискою (ka4)

 10. Введення та розрахунок комісії, зв'язок з банківською випискою (варіант ka2) (ka2)

 11. Генерація значення лічильника з кількох доступних діапазонів (kgencounter)

 12. Інформація про поліси для 1С (k905)

 13. Дані про поліси для 1С (за звітним періодом) (k906)

 14. Імпорт (перенесення) форми з одного модуля (файлу) до іншого (VBA)

 15. Імпорт адрес (КЛАДР, будинки) (kl_d)

 16. Імпорт банківської виписки (mk_bv)

 17. Імпорт банківської виписки Брокбізнесбанк, Аваль (bvprr)

 18. Імпорт банківської виписки Брокбізнесбанк, Аваль (bvprr)

 19. Імпорт Бордер (КАСКО) (bordero_9988_kasko)

 20. Імпорт бордеро за вхідним перестрахуванням (автомобілі) тип 1 (k203)

 21. Імпорт бордеро за вхідним перестрахуванням (автомобілі) тип 2 (k204)

 22. Імпорт вхідного перестрахування (ximp_pol)

 23. Імпорт вхідного перестрахування (imp_1)

 24. Імпорт справ з врегулювання (import_ev)

 25. Імпорт застрахованих об'єктів із dbf-файлу (imp_o_arma)

 26. Імпорт з асистанської компанії (L.I.S.) (k205)

 27. ІМПОРТ КЛІЄНТІВ (ДМС) (dev23)

 28. Імпорт курсів валют (K401)

 29. Імпорт об'єктів (наземний транспорт) до полісу з excel (gliob)

 30. Імпорт платежів (k115)

 31. Імпорт платежів (працівники залізниці) (med_a)

 32. Імпорт платежів (ПЗ) (med_a)

 33. Імпорт полісів (imp_a)

 34. Імпорт полісів (файл Excel) (k113)

 35. Імпорт полісів (КСП) (k109)

 36. Імпорт полісів у FO (imp_p)

 37. Імпорт полісів із фронтофісної програми (rugc)

 38. Імпорт полісів КАСКО в InsCom (k108)

 39. Імпорт полісів КСП з Amadeus до InsCom-BackOffice (ximp_vzr)

 40. Імпорт полісів ОСАЦВ з текстового файлу (750)

 41. ІМПОРТ ПОЛІСІВ ОСАГО З ФАЙЛУ EXCEL * (dev56)

 42. Імпорт полісів ОСАЦВ, ОСЦПВ (frm_imp_osago)

 43. Імпорт полісів тур.страхування без прив'язки до ген.договору (ztrvl)

 44. Інструмент імпорту даних по об'єкту "Документ" полісів (agdoc)

 45. Історія змін із врегулювання (xevent_change_f)

 46. Імпорт "Позови до МТСБУ" (MB)

 47. Клієнт-банк Аваль (страхування с/г ризиків) (k314)

 48. Компонент імпорту даних із врегулювання збитків із зовнішніх джерел. Справи щодо врегулювання. (k915)

 49. Компонент перерахунку сум премій та платежів у національній валюті за курсом на розрахункову дату (PaymentRecalc)

 50. Компонент формування карток перестрахування з використанням таблиць тарифів (mk_reins)

 51. Методика блокування полісів для змін відповідно до закритих періодів. Режим 4. (ic_lock_4)

 52. Модифікація умов страхування полісу (зміна ліміту відповідальності за ризиками) (frm_update_risk_resp)

 53. Модифікація умов страхування полісу (зміна ліміту відповідальності за ризиками) (frm_update_risk_resp)

 54. Нарахування комісії (xpol_comis_f)

 55. Опис помилок при імпорті даних ("стандартний" імпорт) (imp_error)

 56. Опис обліку бланків у системі InsCom (blank_ag)

 57. Опис формату імпорту списку об'єктів з полісу ДМС (ob103)

 58. Перемикач режимів контролю бланків полісів під час введення полісів філії в центральному офісі. (bl_branch)

 59. Перемикач режимів контролю бланків полісів у воді полісів філії в центральному офісі. (bl_branch)

 60. Підтвердження формування справ (xevent_autom_AskConfirm)

 61. Присвоєння коду філії у полісі (додатковий компонент) (policy_c_cusfil)

 62. Програма збору статистики з бази даних у рамках обслуговування MS SQL Server (test_db)

 63. ПРОЦЕДУРА АВТОМАТИЧНОГО РОЗПОДІЛУ ПЛАТЕЖІВ (ДМС) (dev22)

 64. Процедури формування справи, оцінки, розпорядження (ps_lotus)

 65. Розрахунок комісійної винагороди з використанням прапора нарахування (ka3)

 66. Розрахунок комісійної винагороди (MLM – багаторівневий маркетинг) (ka1)

 67. Регрес. Форма введення регресної справи. МТСБУ ОСАГО (xregress_e)

 68. Реєстр нарахованої комісійної винагороди (x_exp_1c_kv)

 69. Збереження історії виправлення даних у таблицях InsCom. Історія змін (ic_log)

 70. Збереження історичності стану справ із врегулювання. (WriteHistory_fl_open)

 71. Довідник - модель автомобіля (vx_mark - vx_model)

 72. СТАНДАРТНИЙ ІМПОРТ З БУХГАЛТЕРІЇ. Стандартний зв'язок із бухгалтерією (k316)

 73. СТАНДАРТНИЙ ЕКСПОРТ ДО БУХГАЛТЕРІЇ. Стандартний зв'язок із бухгалтерією (k914)

 74. Структура імпорту об'єктів за продуктом (ob103)

 75. Сценарій імпорту об'єктів у поліс (imp_clob)

 76. Тест продукту (kc2)

 77. Тест врегулювання (kc4)

 78. Тестування передачі бланків (kc5)

 79. Універсальний імпорт (імпорт засобами клієнта) (imp_univ)

 80. Форма "Налаштування періоду редагування" (xlock_eform)

 81. Форма пошуку справ за боржниками МТСБУ (xform_borg_f)

 82. Форма пошуку врегульованих справ для інших страхових компаній за кореспондентськими договорами (xevkr_f)

 83. Шаблон для опису компонентів (shablon)

 84. Шаблон листів Юр. відділу МТСБУ (Inscom-mb)

 85. Експорт у Eurolife (x_exp_life)

 86. Експорт банківської виписки до 1С (k916)

 87. Експорт у 1С (k902)

 88. Експорт у 1С (k910)

 89. Експорт в 1С СП (k907)

 90. Експорт у Моторне Бюро (Зелена Карта) (KB5)

 91. Експорт даних до МТСБУ (після 21.10.2010) (712)

 92. Експорт даних до системи Парус. (exp220)

 93. Експорт даних за договорами в 1С (exp_pol)

 94. Експорт договорів страхування у 1С (x_exp_1C_DG)

 95. Експорт квитанцій А7 (Росія) (KB2)

 96. Експорт нарахованих премій у 1С (x_exp_1C_NP)

 97. Експорт платіжок у клієнт-банк МТСБУ (plat_mb)

 98. Експорт полісів у 1с (exp_1c_br)

 99. Експорт розірвання ОСАЦВ в 1С (exp_pol)

 100. Експорт в 1С (Бланки суворої звітності) (k901)