Звіти

Перелік основних звітів, що входять до договору InsCom

(Загальна кількість звітів InsCom – 1500+)

АНАЛІЗ, АНДЕРРАЙТИНГ

 • Аналіз ризиків (r_ic_I)

 • Аналітичний звіт (Фрма 2) (gl_analit2_2)

 • Аналітичний звіт (Для страхових продуктів) (rep_analit)

 • Аналітичний звіт (Форма 1) (gl_analit2_1)

 • Аналітичний звіт №1 (Кількість полісів за термінами дії) (r_analit1)

 • Аналітичний звіт №2 (Кількість ув'язнених полісів за групами об'єктів) (r_analit2)

 • Відповідальність компанії за видами страхування (rep_resp)

 • Звіт зі збитків (фактичні виплати) (ev_pay)

 • Показники діяльності компанії (agrcnt_n)

 • Портфель компанії з виплат страхових відшкодувань (Форма 1) (tk_rep_biz8)

 • Портфель компанії з виплат страхових відшкодувань (Форма 2) (tk_rep_biz81)

 • Надходження страхових платежів (Форма 2) (rep017)

 • Профіль ризиків для класу бізнесу (проста форма) (rep_rein_1)

 • Порівняльна характеристика (врегулювання) (ev_total)

 • Страховий портфель (agrcnt1_n)

ВИПЛАТИ, УРЕГУЛЮВАННЯ ЗБИТКІВ

 • Виплати страхових відшкодувань за підрозділами (rep_biz2)

 • Справи за якими відмовлено у виплаті (ev_close)

 • Додаткові витрати (ev_paym)

 • Додаткові витрати (детальніше) (ev_paymf)

 • Несплачені розпорядження про виплату (ev_dolg)

 • Відкриті справи (повідомлення) щодо врегулювання збитків(Форма2) (ev_ocas2)

 • Відкриті справи (повідомлення) щодо врегулювання збитків(Форма1) (ev_ocas1)

 • Звіт про виплати страхового відшкодування (ps_event)

 • Звіт у справах загальний (rep_ev1)

 • Звіт у справах супроводу (незакритих) (rep_ev2)

 • Звіт з регресів (PR_regres)

 • Звіт зі збитків (вхідне перестрахування) (PR_zbytky_9)

 • Звіт зі збитків на продукт (PR_zbytky_c)

 • Звіт про сплачені збитки на дату (за датою заяви) (rep_ev3)

 • Звіт про сплачені збитки за датою страхової сплати (rep_ev4)

 • Звіт про сплачені збитки за тривалістю врегулювання (rep_ev5)

 • Звіт про сплачені збитки зі страхового відшкодування (rep_ev6)

 • Звіт з врегулювання збитків (pr_zbytky)

 • Одержувачі відшкодування (rep_order)

 • Претензії на відшкодування збитків (ev_pret)

 • Профіль збитків для класу бізнесу (rep_rein_3)

 • Повідомлення про страхові випадки (ev_dcase)

 • Перелік страхових подій (Зелена картка) (zk_event)

 • Страхові відшкодування (gl_vyplaty)

 • Страхові виплати (ev_claim3)

 • Страхові виплати (Форма 2 для КАСКО) (ev_claim2)

 • Страхові виплати (у валюті) (ev_claim_v1)

 • Страхові виплати (Форма 3) (ev_claim31)

 • Страхові виплати (Валюта) (ev_claim_v11)

 • Страхові виплати (Форма 4) (ev_claim4)

 • Страхові виплати (Форма 5) (ev_claim41)

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

 • Аналіз перестрахування договорів (Форма 1) (agr_re)

 • Баланс із перестрахування (Форма №1) (rep_21)

 • Баланс із перестрахування (Форма №2) (rep_21_1)

 • Баланс із перестрахування (Форма3) (b_reins)

 • Вхідне перестрахування (реєстр договорів) (rep_rein_5)

 • Звіт №4-П (rep_20_1)

 • Звіт №5-П (rep_20_2)

 • Звіт №6-П (rep_20_3)

 • Звіт для аналізу вхідного перестрахування (Форма №1) (rep_20a1)

 • Звіт для аналізу вхідного перестрахування (Форма №2) (rep_20a2)

 • Звіт для аналізу вхідного перестрахування (Форма №3) (rep_20a3)

ПРЕМІЇ

 • Договори страхування, що набрали чинності (lr_rep1)

 • Договори страхування, які набрали чинності (скорочено) (lr_rep1a)

 • Звіт про оподаткування (ar_rep3)

 • Перелік платіжних документів (Для Брокбізнес страхування) (Listpay_br)

 • Планові платежі (rep003)

 • Вступ від страхової діяльності за банківськими документами (rep004)

 • Надходження страхових платежів (за продуктом) (payment2)

 • Страхові платежі з філій (Форма 1) (fil_payb)

 • Звіт надходження страхових платежів за період (pr_dogov_reg)

 • Прострочені платежі (rep005_1)

 • Прострочені платежі у розрізі продуктів (PR_rep005)

КОМІСІЙНА ВИНАГОРОДА

 • Реєстр виплати винагороди агентам (Форма1) (reestr_ag_com)

 • Агенти за договорами (rep_ag)

 • Акт виконаних робіт (rsu_akt)

 • Акт приймання-передачі послуг (СПД) (ag_act_p)

 • Акт прийому-передачі послуг (фізичні особи) (ag_act_f)

 • Акт прийому-передачі послуг (юридичні особи) (ag_act_u)

 • Журнал договорів страхування, укладених агентом (tk_agen)

 • Відсотки комісійних страхових продуктів (Форма2) (ag_comis1)

 • Відсотки комісійних страхових продуктів (Форма1) (ag_comis)

 • Реєстр на виплату винагороди агентам (Форма2) (reestr_ag_co)

 • Реєстр нарахування комісійних (reestr_ag_co)

 • Реєстр нарахування авансових агентських винагород (rsu_reestr)

 • Страхові платежі за агентами (agen_pay)

 • Контроль Агентської комісії менший за нижній кордон (comis_8)

 • Контроль кількості анульованих договорів (comis_7)

 • Контроль кількості укладених договорів (comis_5)

 • Контроль збитковості (comis_6)

ПРОДАЖІ ПОЛІСІВ

 • Реєстр договорів (полісів) страхування (Форма2) (rep_dog2)

 • Реєстр договорів (полісів) страхування (Форма21) (rep_dog)

 • Реєстр укладених договорів страхування. (rep_dog3)

 • Баланс страхових платежів за страхувальником (Форма2) (rep009sh)

 • Договору термін дії яких закінчується (розширено) (pol_end)

 • Контроль наявності оригіналів договорів (r_agr_in)

 • Перелік договорів, що закінчуються у період (PR_rep006)

 • Перелік договорів, що закінчуються за період (за товаром) (rep006)

 • Перелік договорів, що закінчуються за період (за філією оператора) (rep006)

 • Розгорнутий баланс страхових платежів за страхувальником (rep009)

 • Реєстр укладених договорів страхування (полісів) (rep_zv_ab)

 • Реєстр укладених договорів страхування (полісів). Форма 2. (rep_zv_ab2)

НАЛАШТУВАННЯ

 • Інформація про співробітників (Форма №1) (memb_ic)

 • Інформація про співробітників (Форма №2) (memb_ic2)

 • Кодифікатор об'єктів (List_ob)

 • Кодифікатор страхових ризиків (list_ris)

 • Перелік звітів у системі Insurance Company (list_rep)

 • Підрозділи компанії (List_dep)

 • Зв'язок ризиків та страхових випадків (list_car)

 • Типи бланків полісів (list_for)

 • Філія компанії (list_fil)

 • Картка користувача (card_usr)

 • Картка-довідка юридичної особи (card_ur_f)

 • Кодифікатор страхових випадків (list_ca)

 • Перелік видів страхування (c_insur)

 • Список продуктів (c_typ_ag)

 • Показники використання системи працівниками (ind_user)

 • Права доступу (in_id_us)

ОБЛІК БЛАНКІВ

 • Акт на списання бланків договорів страхування (akt_bl2)

 • Акт на списання використаних бланків (akt_bl)

 • Акт на списання використаних бланків (Форма2) (act_bl2)

 • Акт на списання використаних бланків суворої звітності (act_bl)

 • Акт списання бланків за вартістю (akt_bl1)

 • Видані бланки полісів (за агентами) (blank_ag_c)

 • Історія бланку (hist_bl)

 • Нереалізовані бланки (за агентом) (bl_inuse)

 • Звіт про використання бланків полісів (use_bl_2)

 • Видані бланки полісів (blank_ag)

 • Звіт про залишки бланків полісів (act_of)

ЗВІТНІСТЬ НАЦКОМФІНПОСЛУГ

 • Розділ 3. Показники діяльності з видів добровільного страхування, крім страхування життя. (mf_r3)

 • Розділ 4. Показники діяльності з видів обов'язкового страхування (mf_r4)

ДРУК ПОЛІСІВ, ДОКУМЕНТІВ

 • Друк полісу на бланк (медичне страхування) (rep_pol24)

 • Акт виконаних робіт (act_rob)

 • Акт виконаних робіт (для клієнтів) (act_rob_klient)

РЕЗЕРВИ

 • Розрахунок резерву незараб.пр. м. "1/365", реєстр (B_r_1_365)

 • Розрахунок резерву незараб.пр. м. "1/365", зведена таблиця (B_z_1_365)

 • Резерв заявлених збитків (Форма1) (rep_rz1)

 • Резерв заявлених, але неврегульованих збитків за договорами життя. (rep_lf_rzny_f)

 • Резерв заявлених, але неврегульованих збитків по life (rep_lf_rzny)

 • Резерв незаявленних збитків (Форма2) (rep_rz2)

 • Резерв нетто-премій з полісів страхування життя (rep_lf_rznp)

 • Резерв нетто-премій із полісів страхування життя (за застрахованими). (rep_lf_rznp_f)

ЗВ'ЯЗОК З БУХГАЛТЕРІЄЮ

 • Відомість за видами страхування (реєстр) (max_sum)

CRM, КЛІЄНТИ, КОНТАКТ-ЦЕНТР

 • Журнал реєстрації вихідних документів (outbox)

 • Прострочені документи (inbox_c)

 • Адреси страхувальників (letter_a)

 • Журнал реєстрації вхідних документів (inbox)

 • Листи клієнтам (договори закінчуються у період) (letter)

Розширений перелік звітів InsCom

 • Агенти за договорами (rep_ag)

 • Адендуми (xannex_e_WithObject)

 • Адреси страхувальників (letter_a)

 • Акт виконаних (rsu_akt_f3)

 • Акт виконаних робіт (rsu_akt)

 • Акт виконаних робіт (act_rob)

 • Акт виконаних робіт (для клієнтів) (act_rob_klient)

 • Акт виконаних робіт для продавця (rsu_akt_f1_prod)

 • Акт на списання бланків договорів страхування (akt_bl2)

 • Акт на списання використаних бланків (akt_bl)

 • Акт на списання використаних бланків (Форма 2) (act_bl2)

 • Акт на списання використаних бланків суворої звітності (act_bl)

 • Акт приймання-передачі послуг (СПД) (ag_act_p)

 • Акт прийому-передачі послуг (фізичні особи) (ag_act_f)

 • Акт прийому-передачі послуг (юридичні особи) (ag_act_u)

 • Акт списання бланків (bl_sa)

 • Акт списання бланків за вартістю (Agreemv2)

 • Акт списання бланків полісів (akt_bl_gl)

 • Акт списання полісів (bl_cv_polis)

 • Акт списання спеціальних знаків (стікерів) (bl_cv_sznak)

 • Акт списання спеціальних знаків (стікерів) (bl_сv_sznak_box)

 • Аналіз перестрахування договорів (Форма 1) (agr_re)

 • Аналіз ризиків (r_ic_I)

 • Аналітичний звіт (gl_analit_ins)

 • Аналітичний звіт (rep_te_analit_1)

 • Аналітичний звіт (Для страхових продуктів) (rep_analit)

 • Аналітичний звіт №1 (Кількість полісів за термінами дії) (r_analit1)

 • Аналітичний звіт №2 (Кількість ув'язнених полісів за групами об'єктів) (r_analit2)

 • Аналітичний звіт з використанням проміжної таблиці (gl_analit2_3)

 • База корпоративних клієнтів (rep_custom_1)

 • База корпоративних клієнтів (rep_custom)

 • Баланс за договорами страхування (e_002)

 • Баланс із перестрахування (b_reins)

 • Баланс із перестрахування (Форма №1) (rep_21)

 • Баланс із перестрахування (Форма №2) (rep_21_1)

 • Баланс страхових платежів за страхувальником (Форма 2) (rep009sh)

 • Банківська виписка (ins_b_list)

 • Бордеро - вхідне перестрахування (об'єкти) (rep_agr_re_in)

 • Бордеро - вихідне перестрахування (об'єкти) (rep_agr_re_out)

 • Бордер страхових премій (Coris) (bordero_coris)

 • Відомість за видами страхування (реєстр) (max_sum)

 • Відомість за програмами (e_5)

 • Вхідне перестрахування (реєстр договорів) (rep_rein_5)

 • Видані бланки полісів (blank_ag)

 • Видані бланки полісів (за агентами) (blank_ag_c)

 • Виплати страхових відшкодувань за підрозділами (rep_biz2)

 • Виплати страхових відшкодувань за підрозділами (rep_biz2_44)

 • Виставлені та сплачені вимоги на відшкодування (vrep_ZK2)

 • Справи щодо врегулювання збитків (ev_ocas1_44)

 • Справи, за якими відмовлено у виплаті (ev_close)

 • Договору термін дії яких закінчується (розширено) (pol_end)

 • Договори страхування, що набрали чинності (lr_rep1)

 • Договори страхування, що набрали чинності (скорочено) (lr_rep1a)

 • Документи з полісу (agr_doc)

 • Додаткові витрати (ev_paym)

 • Додаткові витрати (детальніше) (ev_paymf)

 • Журнал виплат (r_event_ic)

 • Журнал договорів страхування, укладених агентом (tk_agen)

 • Журнал полісів (r_agr_list_mk)

 • Журнал полісів (list_pol)

 • Журнал реєстрації вхідних документів (inbox)

 • Журнал реєстрації вихідних документів (outbox)

 • Журнал збитків (gl_vyplaty2)

 • Журнал збитків (2) (gl_vyplaty2_2)

 • Журнал збитків (3) (gl_vyplaty2_lob)

 • Журнал збитків (зведений) (gl_vyplaty2_sv)

 • Журнал обліку спеціальних знаків (стікерів) (g_y_znak)

 • Зароблена премія з видів страхування. (al_paym_insur)

 • Зміна дат (xform_zamena_datu)

 • Імпорт марок ТС (x_imp_mark)

 • Імпорт полісів ОПО (x_imp_pol)

 • Інструкція з використання форми формування скрипта (qq)

 • Інформація про регламентні нараховані виплати з фонду захисту потерпілих (за періодами) (vreg_МT1p)

 • Інформація про співробітників (Форма №1) (memb_ic)

 • Інформація про співробітників (Форма №2) (memb_ic2)

 • Інформація у справах врегулювання (rep_c_event)

 • Інформація щодо врегулювання справ за участю представників (vreg_MT15_reg)

 • Використання InsCom співробітниками (ved_user_pr)

 • Історія бланку (hist_bl)

 • Інвентаризація бланків полісів ОСАЦВ (rep_blank_inv)

 • Картка користувача (card_usr)

 • Картка-довідка юридичної особи (card_ur_f)

 • Кодифікатор об'єктів (List_ob)

 • Кодифікатор страхових ризиків (list_ris)

 • Кодифікатор страхових випадків (list_ca)

 • Кількість використаних бланків полісів. (rep_mt_cnt_form)

 • Комісійна винагорода (ins_comis_reestr)

 • Комісійна винагорода агентів (agent_comis)

 • Комісія утримана агентом (Agent_komis)

 • Контроль агентської комісії менший за нижню межу (comis_8)

 • Контроль бланків суворої звітності (usp_rep_bso)

 • Контроль кількості анульованих договорів (comis_7)

 • Контроль кількості укладених договорів (comis_5)

 • Контроль наявності оригіналів договорів (1) (r_agr_in)

 • Контроль наявності оригіналів договорів (2) (r_agr_in2)

 • Контроль збитковості (comis_6)

 • Особистий план співробітника та план підрозділу (rep_plan_1)

 • Методика розрахунку резервів не зароблених премій методом "1/24" - "паушальним" (mf_p631c)

 • Методика розрахунку резервів не зароблених премій методом "1/365"-"pro rata temporis" (mf_p631b)

 • Методика розрахунку резервів не зароблених премій методом "1/4" (mf_p631a)

 • МТСБУ Звіт щодо стану розгляду справ Юридичним департаментом (vreg_MT11_regres)

 • Нарахування комісійних (пролонгованих полісів) (reestr_ag_com9)

 • Нараховані та фактичні платежі за період (gl_ikp_rep)

 • Нараховані та фактичні платежі за період (зведення) (gl_ikp_rep_sv)

 • Нараховані платежі за період (діаграми) (diagram_ikp)

 • Не розподілені платежі за банківськими виписками (bv_notd)

 • Не розподілені платежі за банківськими виписками (ins_b_n_dis)

 • Нереалізовані бланки (за агентом) (bl_inuse)

 • Нереалізовані бланки полісів (bl_in_use_cv)

 • Чи не сплачені розпорядження на виплату (ev_dolg)

 • Загальний звіт про реалізовані поліси (zvit_go0)

 • Обсяги страхових зобов'язань, переданих у перестрахування (r_frm5_2)

 • Відповідальність компанії за видами страхування (rep_resp)

 • Відповідальність за видами страхування на дану дату (mf_resp_book)

 • Відкриті справи (повідомлення) щодо врегулювання збитків (Форма 2) (ev_ocas2)

 • Відкриті справи (повідомлення) щодо врегулювання збитків(Форма 1) (ev_ocas1)

 • Звіт «Розрахунок РНП та частки перестраховиків у РНП методом 1/365» (b_r_1_365_200)

 • Звіт щодо надходжень від партнерів (postup_partner)

 • Звіт «Розрахунок РНП та частки перестраховиків у РНП методом 1/365» (B_r_1_365_d)

 • Звіт №1 (квартальний) про реалізацію полісів (rep_mt4_decade)

 • Звіт №1 щомісячний (від 14.02.07) (rep_mt4_month_2)

 • Звіт №1 про укладені внутрішні договори щодо ОСАЦВ та здійснення страхових відшкодувань. (rep_mt_1_month_3)

 • Звіт №1(щомісячний) про реалізацію полісів (rep_mt4_month)

 • Звіт №1. Щомісячний. МТСБУ. (rep_mt_month_011110)

 • Звіт №2 (річний) про реалізацію полісів (rep_mt4_year)

 • Звіт №4-П (rep_20_1)

 • Звіт №5-П (rep_20_2)

 • Звіт №6-П (rep_20_3)

 • Звіт агента про реалізовані договори страхування (ОСЦПВ, ОСАЦВ) (agent_go)

 • Звіт для аналізу вхідного перестрахування (Форма №1) (rep_20a1)

 • Звіт для аналізу вхідного перестрахування (Форма №2) (rep_20a2)

 • Звіт для аналізу вхідного перестрахування (Форма №3) (rep_20a3)

 • Звіт для андеррайтингу ВАНТАЖІВ (rep_ut_adr_3)

 • Звіт для МТСБУ. Таблиця 1 (Тип транспортного засобу) (rep_go_1)

 • Звіт для МТСБУ. Таблиця 1CV. (Тип транспортного засобу) (rep_go_1b)

 • Звіт для МТСБУ. Таблиця 2 (Територія використання ТЗ) (rep_go_2)

 • Звіт для МТСБУ. Таблиця 3CV. (Тип страхувальника) (rep_go_3b)

 • Звіт для МТСБУ. Таблиця 4 (Водійський стаж) (rep_go_4)

 • Звіт для МТСБУ. Таблиця 5. (Кількість осіб, зазначених у договорі) (rep_go_5)

 • Звіт для МТСБУ. Таблиця 6. (Наявність порушень законодавства) (rep_go_6)

 • Звіт МТСБУ (Реєстр виплат з полісів ОСЦПВ) (mt_form_2)

 • Звіт МТСБУ (Реєстр полісів ОСЦПВ) (mt_forma_1)

 • Звіт МТСБУ. Таблиця 2CV. (Територія використання ТЗ) (rep_go_2b)

 • Звіт про виплати (uk_ev_ins_per)

 • Звіт про виплати страхового відшкодування (ps_event)

 • Звіт про використані бланки (r_list_blank)

 • Звіт про контроль надходжень (xrep_mT13_chart)

 • Звіт про оподаткування (ar_rep3)

 • Звіт про надходження коштів з регресів (vreg_MT12_regres)

 • Звіт про продані поліси (що виїжджають за кордон) (rep_te_trev)

 • Звіт про продані поліси КАСКО (kasko_acc)

 • Звіт про продані поліси КАСКО – чергові платежі (kasko_acc_paym)

 • Звіт про реалізацію полісів (gl_zvit_go)

 • Звіт про реалізацію полісів (uk_pol_ins_per)

 • Звіт про реалізацію полісів (звітність МТСБУ) (zvit_go)

 • Звіт про реалізацію полісів (звітність МТСБУ) (zvit_go_box)

 • Звіт про реалізацію полісів (Для звіту в МТСБУ) (zvit_go_new)

 • Звіт про реалізацію стікерів (МТСБУ). (rep_mt4_stiker)

 • Звіт про стан виконавчого провадження (vreg_MT14_reg)

 • Звіт про страхові виплати за період (rep_te_5)

 • Звіт про використання спеціального знака державного зразка (стікера/стікера) (rep_mt4_stiker)

 • Звіт про залишки бланків полісів (act_of)

 • Звіт про залишки бланків полісів (rep_act_of)

 • Звіт з GPW (rep_gpw_obj)

 • Звіт по бланках полісів (для внутрішнього обліку). (bord_pr1)

 • Звіт з виданих та списаних бланків (report_blanks)

 • Звіт з дебіторської заборгованості (debet_report)

 • Звіт у справах загальний (rep_ev1)

 • Звіт у справах супроводу (незакритих) (rep_ev2)

 • Звіт за договорами, які укладені посередниками (rep_te_2)

 • Звіт за кількістю страхових випадків (за полісами серії ВА) (zvit_go2_new)

 • Звіт з мотивації продавців (alz_mot)

 • Звіт з мотивації продавців (версія 2) (alz_mot2)

 • Звіт з нарахованих премій з полісів ОСЦПВ (rep_te_4)

 • Звіт про сплачені збитки на дату заяви (rep_ev3)

 • Звіт з полісів та страхувальників для WMI (alz_wmi_1)

 • Звіт з полісів страхування (резерви МСФЗ) (pol_msfo_obj)

 • Звіт з полісів страхування (резерви МСФЗ) (pol_msfo_sv2_obj_r)

 • Звіт по платежах, що надійшли за заданий період (rep_pr_zvit)

 • Звіт з надходжень від банків (postup_banks)

 • Звіт про надходження страхових платежів (uk_dogov_reg)

 • Звіт з пролонгації (rep_prolong)

 • Звіт по простроченій дебіторці ‎(debit_kritich_dev65)

 • Звіт з регресів (PR_regres)

 • Звіт по страхувальникам за період (rep_te_1)

 • Звіт зі збитків (вхідне перестрахування) (PR_zbytky_9977)

 • Звіт зі збитків (фактичні виплати) (ev_pay)

 • Звіт зі збитків ГО (PR_zbytky_go)

 • Звіт зі збитків на продукт (PR_zbytky_casco)

 • Звіт про сплачені збитки за датою страхової сплати (rep_ev4)

 • Звіт про сплачені збитки за тривалістю врегулювання (rep_ev5)

 • Звіт про сплачені збитки зі страхового відшкодування (rep_ev6)

 • Звіт з управління врегулювання збитків (rep_ev_depart)

 • Звіт з врегулювання збитків (pr_zbytky)

 • Звіт про ефективність страхових продуктів (gl_ins_prod1)

 • Звіт щодо ефективності страхових продуктів (за видами) (gl_ins_prod2)

 • Звіт надходження страхових платежів за період (pr_dogov_reg)

 • Звітність НАЦКОМФІНУСЛУГ (Держфінпослуг). (mf)

 • Перестрахування. Експорт об'єктів (rep_te_obj_re)

 • Перелік видів страхування (c_insur)

 • Перелік договорів, що закінчуються у період (PR_rep006)

 • Перелік договорів, що закінчуються за період (за товаром) (rep006)

 • Перелік договорів, що закінчуються за період (за філією оператора) (rep006)

 • Перелік дод. угод за договорами страхування (rep_te_3)

 • Перелік звітів у системі InsCom (list_rep)

 • Перелік платіжних документів (Listpay_br)

 • Список продуктів (c_typ_ag)

 • Перелік пролонгованих договорів (reestr_ag_com10)

 • Друк полісу ГО (для СК) (друк на бланк) (polis1_NEW)

 • Друк полісу ГО (для страхувальника) (друк на бланк) (polis2_NEW)

 • Друк полісу ГО (для страхувальника) (друк на бланк) (Форма 1) (polis1_box)

 • Друк полісу ГО (для страхувальника) (друк на бланк) (Форма 2) (polis2_box)

 • Друк полісу на бланк (медичне страхування) (rep_pol24)

 • Друк поліса ОСАЦВ у ВЕБ (polis_cv_klient_new)

 • Листи клієнтам (договори закінчуються у період) (letter)

 • План по підрозділам та відділам (rep_plan_3)

 • Планові платежі (rep003)

 • Планові страхові платежі (ins_bv_plan)

 • Планові страхові платежі за полісами страхування (rep_pay_plan)

 • За реєстром застрахованих клієнтів тур. агенції (сертифікат) (rzp_akt)

 • Підготовка даних для Бордер (rep_obj_pre_re)

 • Підготовка даних для бордеро (майно) (pre_bordero_prop)

 • Підготовка даних для Бордер (КАСКО) (pre_bordero_kasko)

 • Підготовка даних для Бордер (Нещасний випадок) (pre_bordero_ ns)

 • Підрозділи (List_dep)

 • Показники діяльності компанії (agrcnt_n)

 • Показники діяльності компанії (f) (agrcnt_n_f)

 • Показники діяльності з видів обов'язкового страхування. для МТСБУ (rep_mf_mt_011110)

 • Показники використання системи працівниками (ind_user)

 • Поліс - копія (бланк страховика) (polis_111010_2)

 • Поліс - оригінал (бланк страхувальника) (polis_111010_1)

 • Поліси цивільної відповідальності (за терміном дії полісу) (use_blank)

 • Поліси цивільної відповідальності (за статусом полісу) (sumstat)

 • Поліси цивільної відповідальності (на кшталт транспортного засобу) (agreem)

 • Поліси ОСАЦВ (use_bl_2)

 • Поліси, дата закінчення яких у звітному періоді (rep_agr_end)

 • Одержувачі відшкодування (rep_order)

 • Портфель компанії з виплат страхових відшкодувань (Форма 1) (tk_rep_biz8)

 • Портфель компанії з виплат страхових відшкодувань (Форма 2) (tk_rep_biz81)

 • Вступ від страхової діяльності за банківськими документами (rep004)

 • Надходження від страхової діяльності з відділів (KM_rep001)

 • Надходження від страхової діяльності з відділів (CR_rep001)

 • Надходження страхових платежів (rep017)

 • Надходження страхових платежів (за продуктом) (payment2)

 • Надходження страхових платежів за період (ps_pay_period)

 • Надходження за видами банківських документів (rep004)

 • Надходження/виплати (розподілені платежі) (ins_b_dis)

 • Допомога з операцій перестрахування (форма 2) (mf_p5_2_1)

 • Права доступу (in_id_us)

 • Попередня інформація по Зеленій карті (rep_ua_zk_pre)

 • Претензії на відшкодування збитків (ev_pret)

 • Додаток 1 до звіту 1 (квартальний) (rep_mt3_1)

 • Додаток 2 до звіту 1 (квартальний) (rep_mt3_2)

 • Додаток до Звіту №1. (rep_mt_1_month_3_add)

 • Прострочені документи (inbox_c)

 • Прострочені платежі (rep005_1)

 • Прострочені платежі у розрізі продуктів (PR_rep005)

 • Прострочені страхові платежі (ins_bv_dolg)

 • Прострочені страхові платежі за полісами страхування (rep_pay_dolg)

 • Профіль ризиків для класу бізнесу (проста форма) (rep_rein_1)

 • Профіль збитків для класу бізнесу (rep_rein_3)

 • Відсотки комісійної винагороди агентів (xrep_com_add)

 • Відсотки комісійних страхових продуктів (Форма 2) (ag_comis1)

 • Відсотки комісійних страхових продуктів (Форма 1) (ag_comis)

 • Розгорнутий баланс страхових платежів за страхувальником (rep009)

 • Розділ 3. Показники діяльності з видів добровільного страхування, крім страхування життя. (mf_r3)

 • Розділ 4. Показники діяльності з видів обов'язкового страхування. (mf_r4)

 • Розрахунок резерву не зароблених премій та частки перестрахувальників у резервах не зароблених премій на дату методом "1/365" (B_r_1_365_100)

 • Розрахунок резервів методом "1/365" (rezerv_1_365)

 • Розрахунок резервів не зароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду методом «1/4» (mf_p6_r_1_4)

 • Розрахунок резервів не зароблених премій методом "1/24" (за видами страхування) (rep_rez_124_ins)

 • Розрахунок резервів не зароблених премій за методом «1/365» (поліси ОСЦПВ) (xrep_"1/365")

 • Розрахунковий лист продавця (rep_motiv)

 • РЕЄСТР ВИПЛАТ (ukg_payments)

 • Реєстр договорів (полісів) страхування (Форма 2) (rep_dog2)

 • Реєстр договорів (полісів) страхування (Форма 21) (rep_dog)

 • Реєстр укладених договорів страхування. (rep_dog3)

 • Реєстр укладених договорів страхування (полісів) (rep_zv_ab)

 • Реєстр укладених договорів страхування (полісів). Форма 2. (rep_zv_ab2)

 • Реєстр застрахованих (тур. страхування) (rep_gl_vzr)

 • Реєстр на виплату агентської винагороди (reestr_ag_com7)

 • Реєстр на виплату агентської винагороди (reestr_ag_com8)

 • Реєстр виплати винагороди агентам (Форма 1) (reestr_ag_com)

 • Реєстр на виплату винагороди агентам (Форма 2) (reestr_ag_com1)

 • Реєстр нарахування комісійних (reestr_ag_com2)

 • Реєстр укладених договорів страхування (полісів) (rep_reestr_polis)

 • Реєстр заяв на страхове відшкодування (ub_osago)

 • Реєстр на виплату агентської винагороди (reestr_ag_com4)

 • Реєстр нарахування авансових агентських винагород (rsu_reestr)

 • Реєстр регламентних виплат МТСБУ (xrep_reglam_vuplat)

 • Резерв нетто-премій (за застрахованими) (страхування життя). (rep_lf_rznp_ful)

 • Резерв нетто-премій (страхування життя) (rep_lf_rznp)

 • Резерв збитків (за полісами) (страхування життя) (rep_lf_rzny_ful)

 • Резерв збитків (страхування життя) (rep_lf_rzny)

 • Резерви (страхування життя) (файл MS Word). (lf_rsrv)

 • Резерви ОСАГО "1/365" (pro rata temporis) (reserve_sum)

 • Резерви ОСАГО "1/365" (pro rata temporis), докладний (reserve)

 • Відомості про рух бланків страхових сертифікатів (rep_ua_zk_blank)

 • Зведений звіт із мотивації продавців (xrep_motiv)

 • Зведений звіт щодо нарахованої премії, РНП та відкладених аквізиційних витрат (pol_msfo_sv2_obj_new)

 • Зведений звіт з полісів перестрахування (резерви МСФЗ) (pol_msfo_re)

 • Зведений звіт з полісів страхування (резерви МСФЗ) (pol_msfo_sv_obj)

 • Зведений звіт з полісів страхування (резерви МСФЗ) (pol_msfo_sv_agr)

 • Зведений звіт з полісів страхування (резерви МСФЗ) (pol_msfo_sv2_obj)

 • Зв'язок ризиків та страхових випадків (list_car)

 • Угода про розірвання (rep_rast)

 • Повідомлення про подію, що має ознаки страхового (letter)

 • Повідомлення про страхові випадки (ev_dcase)

 • Співвідношення кількості скарг між СК (rep_zv_ScargSK_table)

 • Список запитів до СК за зверненнями без відповідей (rep_zv11)

 • Перелік страхових подій (Зелена картка) (zk_event)

 • Порівняльна характеристика (врегулювання) (ev_total)

 • Страховий портфель (agrcnt1_n)

 • Страховий портфель (розширений) (agrcnt1_n_f)

 • Страхові відшкодування (gl_vyplaty)

 • Страхові виплати (ev_claim3)

 • Страхові виплати (Форма 2 для КАСКО) (ev_claim2)

 • Страхові виплати (у валюті) (ev_claim_v1)

 • Страхові виплати (Форма 3) (ev_claim31)

 • Страхові виплати (у валюті) (ev_claim_v11)

 • Страхові виплати (Форма 4) (ev_claim4)

 • Страхові виплати (Форма 5) (ev_claim41)

 • Страхові платежі за агентами (agen_pay)

 • Страхові платежі з філій (Форма 1) (fil_payb)

 • Таблиця 3 (Тип страхувальника) (rep_go_3)

 • Типи бланків полісів (list_for)

 • Філії (list_fil)

 • Характеристика об'єкта з найбільшою страховою сумою кожного страхового продукту (r_frm5_3)