Архітектура InsCom

АРХІТЕКТУРА InsCom

Database

База даних

Back end

Бізнес логіка та доступ до бази даних (BLL, DAL)

Front end

Інтерфейс користувача (UL)

Єдина платформа використовується для робочих місць бек-офісу, фронт офісу, агентських систем, а також клієнтських сервісів та агрегаторів.