Опис структури бази даних. Діаграми

Принципи побудови структури та логіки бази даних

  • Оптимальна, максимально проста, продумана, науково обґрунтована структура представлення страхових даних – основна сутність під час проектування системи.

  • Ефективні механізми обробки та доступу до даних, надійність збереження та несуперечність – максимальне дотримання реляційної теорії.

  • Концептуальна цілісність системи – структури, логіки даних, бібліотек проекту.

Функціональність

  • Подання інформації у максимально деталізованому вигляді з розбивкою платежів за об'єктами та ризиками.

  • Структурований облік аддендумів.

  • Відповідність структури даних страхової теорії та світовим стандартам.

  • Використання довідника клієнтів.

  • Зв'язок клієнтів з об'єктами на рівні власності.

Понад 20 діаграм містяться в базі даних InsCom.

У цьому описі наведено дві з них:

Структура полісу

Включає облік адендумів, довільної кількості застрахованих об'єктів з довільним набором ризиків щодо кожного об'єкта.

Включає план платежів - планових, фактичних та нарахованих.

Структура полісу

Включає основні дані, об'єкти, ризики, адендуми, тарифи, план платежів, страхові премії.

Структура врегулювання

Включає претензії, постраждалі об'єкти, оцінки, резерви, план виплат, виплати.