Опис структури бази даних. Діаграми

Принципи побудови структури та логіки бази даних

  • Оптимальна, максимально проста, продумана, науково обґрунтована структура представлення страхових даних – основна сутність під час проектування системи.

  • Ефективні механізми обробки та доступу до даних, надійність збереження та несуперечність – максимальне дотримання реляційної теорії.

  • Концептуальна цілісність системи – структури, логіки даних, бібліотек проекту.

  • Функціональність.

  • Подання інформації у максимально деталізованому вигляді з розбивкою платежів за об'єктами та ризиками.

  • Структурований облік аддендумів.

  • Відповідність структури даних страхової теорії та європейським стандартам.

  • Використання довідника клієнтів.

Понад 20 діаграм містяться в базі даних InsCom, що поставляється.

У цьому описі наведено дві з них:

Структура полісу

Включає облік адендумів, довільної кількості застрахованих об'єктів з довільним набором ризиків щодо кожного об'єкта.

Включає план платежів - планових, фактичних та нарахованих.

Структура врегулювання

Включає претензії, постраждалі об'єкти, оцінки, резерви, план виплат – планових, фактичних та нарахованих.

Опис міститься в базі даних InsCom

Запити:

Основні поля:

SELECT top 200 yds_fld.tabname, yds_fld.is_key, yds_fld.colname, yds_fld.descr + ' <' + yds_fld.type + '>.' AS f,

yds_serv.rem, yds_fld.order_fl

FROM yds_serv

RIGHT OUTER JOIN v_s_fld_count ON yds_serv.name = v_s_fld_count.tabname RIGHT OUTER JOIN yds_fld ON v_s_fld_count.tabname = yds_fld.tabname

WHERE (v_s_fld_count.tabname NOT LIKE 'x%') AND (v_s_fld_count.tabname NOT LIKE 'y%') AND (v_s_fld_count.tabname NOT LIKE 'w%') AND (v_s_fld_count.tabname <> 'tune_frm')

AND (yds_fld.colname NOT LIKE 'add[]%')

AND (yds_fld.colname NOT LIKE 'ai[]%')

AND (yds_fld.colname NOT LIKE 'au[]%')

AND (yds_fld.colname NOT LIKE 'ad[]%')

AND (yds_fld.colname NOT LIKE 'am[]%')

AND (yds_fld.colname NOT LIKE 'ID[]%') AND (yds_fld.colname <> 'note') AND (v_s_fld_count.count_f > 3)

Додаткові поля:

SELECT yds_adfl.descr, c_custom.customer, yds_adfl.c_custom, yds_adfl.c_typ_ag, yds_adfl.tab_name, yds_adfl.fld_name FROM yds_adfl LEFT OUTER JOIN c_custom ON yds_adfl.c_custom = c_custom.c_custom

Всі поля:

SELECT yds_fld.tabname, yds_fld.is_key, yds_fld.colname, yds_fld.descr + ' <' + yds_fld.type + '>.' AS f, yds_serv.rem, yds_fld.order_fl FROM yds_serv RIGHT OUTER JOIN v_s_fld_count ON yds_serv.name = v_s_fld_count.tabname RIGHT OUTER JOIN yds_fld ON v_s_fld_count.tabname = yds_fld.tabname