В Київському національному торговельно-економічному університеті встановлена InsCom

Post date: Mar 15, 2018 4:10:41 PM

В Київському національному торговельно-економічному університеті (КНТЕУ) для використання в учбовому процесі встановлена інформаційна система InsCom (www.ins.com.ua).

Сучасний етап розвитку страхового ринку вимагає переходу до класичного страхування та ефективного захисту громадян, бізнесу. Оскільки зрозуміло, що без комп'ютерної обробки детальних даних по кожному полісу встановлення тарифів у відповідності до ризиків неможливо, є нагальна потреба підготовки фахівців по розробці, супроводженню та використанню спеціалізованих страхових інформаційних систем. На сьогодні в навчальних планах існує дефіцит практичних матеріалів щодо обліку та обробки страхової інформації в деталізованому вигляді. Бізнес-правила обліку страхової інформації, структура і логіка бази даних страхової інформації, класифікація елементів обліку, правила створення страхових продуктів, які є технологічними для обліку, аналізу, швидкого укладення та виготовлення теж потребують теоретичної та практичної уваги, адже без цього неможливо побудування ринку ефективного класичного страхування.

Відповідно до положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах організований навчальний процес для користувачів системи InsCom. Розроблено підручник "Система InsCom: Основи обліку страхової інформації".

З огляду на вимоги до складу документації для дисципліни навчальних закладів, в співпраці з науковцями розроблений навчальний план. Програма дисципліни складається з 11-ти тем, які охоплюють весь спектр питань щодо обліку страхової інформації. Навчання проводиться в страхових компаніях, в яких встановлена ​​інформаційна система InsCom за індивідуально розробленим тематичним планом. Згідно з напрацьованими матеріалами можуть здійснюватись всі форми навчального процесу, передбачені навчальним планом: лекції, практичні, семінарські та індивідуальні заняття, консультації. Контроль знань здійснюється у формі заліку.

Дисципліна "Комп'ютерна обробка страхової інформації" раніше була включена в навчальний план Україно-Польського факультету фінансів та страхування (ТАНГ).

З 2001-го року студенти направляються на практику до компанії-розробника InsCom "Українські страхові технології".

Основним завданням практики є використання науково-технічного і кадрового потенціалу розробників інформаційних систем для підготовки висококваліфікованих молодих фахівців в області автоматизації бізнес-процесів страхових компаній з використанням інформаційної системи InsCom.

Джелеро: www.ins.com.ua